fbpx

Baza Wiedzy

Kategorie artykułów
Porady i dokumenty

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu zakładania konta BIK poprosi Cię o potwierdzenie tożsamości. Po założeniu konta dane wprowadzone w procesie rejestracji będzie można aktualizować. mObywatel Dowód osobisty Paszport lub karta pobytu mObywatel Najszybsza opcja. Całość nie powinna zająć więcej niż kilka minut. Co jest potrzebne Aplikacja mObywatel, w której jesteś …

CZYTAJ DALEJ
Prawnicy upadłość konsumencka oddłużanie
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania. Jeśli taki stan się przedłuża, a osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie może sobie również poradzić z regulowaniem swoich pozostałych zobowiązań przez okres co najmniej 3 miesięcy, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Co wtedy dzieje się z alimentami? Upadłość konsumencka a alimenty – czy świadczenie to podlega umorzeniu? Czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne? To najważniejsze pytanie, które zadają sobie obie strony. Zgodnie z prawem, wierzytelności alimentacyjne nie są umarzane po ogłoszeniu upadłości. Oznacza to, że upadły musi je nie tylko nadal regulować na bieżąco, ale i spłacać zaległości. Kto może być uprawniony do
CZYTAJ DALEJ
restrukturyzacja
Porady i dokumenty

10 mitów dotyczących upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka stała się w Polsce dostępną opcją dla osób prywatnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Niemniej jednak, wokół tego procesu krąży wiele nieporozumień i błędnych przekonań. W tym artykule rozwiewamy 10 mitów dotyczących upadłości konsumenckiej. 1. Upadłość konsumencka to dowód na to, że ktoś jest nierozsądny finansowo. Nie zawsze. Wiele osób trafia do sytuacji finansowej, z której trudno im się wydostać, z powodu niespodziewanych okoliczności, takich jak utrata pracy, choroba czy rozwód. Nie zawsze jest to wynik nieodpowiedzialnych decyzji finansowych. 2. Upadłość konsumencka skutkuje utratą wszystkich aktywów To nie do końca prawda. W Polsce prawo pozwala na zachowanie pewnych aktywów, takich jak podstawowe meble, sprzęt gospodarstwa domowego czy narzędzia pracy. Dodatkowo można wyłączyć z masy upadłościowej pewne ruchomości na przykład, osoba pracująca jako kierowca może wnioskować o wyłączenie z masy samochodu niezbędnego do wykonywania pracy. 3. Upadłość to koniec życia kredytowego. Owszem, wpis o upadłości pozostaje w
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej i jakie są warunki w 2023 roku. Zapraszamy do lektury!   Co to jest upadłość konsumencka?   Upadłość konsumencka, inaczej bankructwo to procedura sądowa, mająca na celu oddłużenie osoby fizycznej, która nie jest w stanie poradzić sobie ze spłatą własnych zobowiązań. Może skutkować częściowym lub całkowitym umorzeniem jej długów, dążąc jednocześnie do jak najpełniejszego uregulowania zadłużenia wobec wierzycieli. Procedura ogłoszenia upadłości jest uregulowana w Ustawie prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku z późniejszymi zmianami. Opisane są tam konieczne do spełnienia przesłanki i warunki, a także przebieg całego procesu. Co ważne, nie ma określonego rodzaju długów, np. wobec osób prywatnych czy instytucji bankowych,
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka a brak majątku? Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka może być ogłoszona wyłącznie wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań w ciągu co najmniej 3 ostatnich miesięcy. To specjalna procedura sądowa, prowadząca do całkowitego oddłużenia osoby niewypłacalnej. Jej celem jest też zaspokojenie roszczeń wierzycieli upadłego z jego majątku, jednak pod pewnymi warunkami dopuszcza możliwość umorzenia części lub nawet całości zadłużenia. Do umorzenia długów dochodzi w ostateczności, ale dzięki temu upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. Upadłość konsumencka a brak majątku Pokrycie roszczeń wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie można już wytoczyć sprawy bankowi, ale można zgłosić wierzytelność syndykowi banku w ramach postępowania upadłościowego. Toczące się przed sądami postępowania cywilne o unieważnienie umów kredytowych i zwrot rat kredytowych zostaną wstrzymane z mocy prawa. To samo powinny uczynić osoby, które dysponują wyrokiem unieważniającym kredyt we frankach, udzielony przez Getin Noble Bank S.A., ponieważ posiadanie wyroku nie powoduje, że doszło do skutecznego potrącenia wzajemnych roszczeń. Termin na zgłoszenie takiego żądania wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych o ogłoszeniu upadłości banku. Ostatni dzień na zgłoszenie wierzytelności przypada 21 sierpnia. Zgłoszenie powinno zawierać
CZYTAJ DALEJ
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny – jaka jest między nimi zależność? Kredyt hipoteczny jest popularnym sposobem finansowania nieruchomości, umożliwiającym szybkie pozyskanie środków na zakup wymarzonego domu lub mieszkania. Niestety, nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Czasami nagłe pogorszenie sytuacji finansowej może uniemożliwić dalszą spłatę rat kredytu, zadłużenie i doprowadzić do sytuacji, w której nie można się jednocześnie utrzymać i spłacać zobowiązań. Rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie bankructwa. Podpowiadamy, co dzieje się wtedy z kredytem. Co to jest hipoteka? Hipoteka pełni funkcję zabezpieczenia rzeczowego stosowanego w przypadku nieruchomości lub praw związanych z nieruchomościami. Jest ustanawiana jako ograniczone prawo rzeczowe w celu zapewnienia zabezpieczenia wierzytelności. Kiedy decydujemy się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w banku, staje się ona środkiem ochronnym w ramach umowy. Działa jako gwarancja dla banku, umożliwiając mu odzyskanie pożyczonych środków. W przypadku zaległości w spłacie wierzyciel ma prawo dochodzić swojej wierzytelności poprzez wykorzystanie nieruchomości, na przykład poprzez jej
CZYTAJ DALEJ
Wszystkie artykuły

Syndyk a komornik – czym się różnią ich role i uprawnienia?

Syndyk a komornik – jakie są między nimi różnice i do którego powinni zwracać się wierzyciele pragnący odzyskać swoje pieniądze z majątku dłużnika? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym blogu. Każda z wyżej wskazanych funkcji posiada inne rodzaje zadań i zakresy uprawnień względem majątku osoby zadłużonej. Wiele osób myli ich ze sobą, nie zdając sobie sprawy, że komornik a syndyk to dwie różne osoby. Syndyk a komornik – czym się różnią? Syndyk i komornik to funkcje występujące w różnych rodzajach postępowań. Syndyk jest organem pozasądowym działającym w postępowaniu upadłościowym, odpowiedzialnym za przejęcie zarządzania majątkiem upadłego dłużnika. Z kolei komornik jest organem sądowym działającym w postępowaniu egzekucyjnym, które ma na celu egzekucję należności od dłużnika. Pomimo iż celem działań obu organów jest odzyskanie należności przez wierzycieli od dłużnika, to metody, którymi to osiągają, są zgoła odmienne. W przypadku postępowania upadłościowego wierzyciele dążą do odzyskania swoich roszczeń grupowo. Procedura ta polega
CZYTAJ DALEJ
Wszystkie artykuły

Syndyk – kto to jest?

Syndyk – kto to jest i jaką funkcję pełni podczas procesu upadłości? Postać syndyka odgrywa kluczową rolę w trakcie ogłaszania upadłości osób fizycznych lub przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest zarządzanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz likwidacja majątku należącego do niewypłacalnych dłużników. Zobacz, jakie uprawnienia i zadania ma syndyk. Kim jest syndyk masy upadłości? Syndyk pełni funkcję „pełnomocnika” sądu, powołanego w przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji majątku upadłego. Następuje to w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a w szczególnych przypadkach również w trakcie postępowania, np. gdy poprzedni syndyk został odwołany. Zadaniem syndyka jest zarządzanie majątkiem firmy lub osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości, oraz zawiadomienie o tym fakcie wierzycieli, komornika, banków i innych instytucji. Osoba ubiegająca się o stanowisko syndyka musi uzyskać odpowiednią licencję, spełnić ustawowe wymagania oraz zdać egzamin państwowy. Zgodnie z prawem upadłościowym syndyk ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz – jeśli to
CZYTAJ DALEJ
Wszystkie artykuły

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Kredyt po upadłości konsumenckiej — czy możliwe jest jego uzyskanie? Podstawą do ogłoszenia bankructwa jest przecież sytuacja, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Banki podczas rozpatrywania wniosków kredytowych biorą pod uwagę zdolność do ich spłaty. Może okazać się więc, że zaciągnięcie nowego, nawet na niewielką sumę jest znacznie utrudnione. W artykule podpowiadamy, czym jest upadłość, jak się o nią ubiegać i czy po jej uzyskaniu można wziąć kredyt. Upadłość konsumencka — co to takiego? Jest to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które z różnych względów stały się niewypłacalne. Przesłanką do jej ogłoszenia jest stan, w którym od co najmniej 3 miesięcy nie są one w stanie swobodnie regulować swoich zobowiązań i jednocześnie zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych, takich jak koszty utrzymania. Oznacza sytuację, gdy majątek i dochody nie wystarczają na spłatę długów. Upadłość konsumencka ma dwa zadania: oddłużenie, czyli umorzenie całości lub
CZYTAJ DALEJ
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka a komornik

Upadłość konsumencka a komornik — jak pierwsze wpływa na działanie drugiego, wyjaśniamy w poniższym wpisie. Osoby zadłużone, wobec których toczy się już postępowanie egzekucyjne, często nie wiedzą, czy mogą i czy opłaca im się w tej sytuacji starać się o ogłoszenie upadłości. Warto wiedzieć jakie skutki wywiera ta procedura prawna, również, jeśli chodzi o przebieg postępowań komorniczych. Co różni upadłość konsumencką od egzekucji komorniczej? Mimo że celem obu tych instytucji prawnych jest spłata wierzytelności z przejętego majątku dłużnika, różnią się one od siebie dość znacznie i mają też inne skutki prawne. Przede wszystkim wniosek o upadłość konsumencką składa sama osoba zadłużona, która deklaruje swoją niewypłacalność. Jest to zatem dobrowolna procedura, która nie może być wszczęta z urzędu lub przez osoby trzecie, np. wierzycieli. Jeśli zakończy się pomyślnie, doprowadzi do całkowitego oddłużenia upadłego i do spłaty jego zaległych zobowiązań. W momencie ogłoszenia bankructwa przestają narastać również odsetki od zadłużenia. Co więcej,
CZYTAJ DALEJ
sądy upadłościowe
Wszystkie artykuły

Wykaz Sądów upadłościowych

Poniżej zamieszczamy wykaz sądów upadłościowych: adresy sądów upadłościowych właściwość miejscowa strony internetowe sądów upadłościowych Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok strona internetowa: https://bialystok.sr.gov.pl Sąd prowadzi sprawy dla dłużników zamieszkujących: Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów Bielsk Podlaski, Brańsk, Hajnówka i Siemiatycze oraz gminy: Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Czeremcha, Czyże, Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Hajnówka, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Rudka, Siemiatycze i Wyszki gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy adres: ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała strona internetowa: https://bielsko-biala.sr.gov.pl Sąd prowadzi sprawy dla dłużników zamieszkujących: Bielsko-Biała i Szczyrk oraz gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice i Wilkowice Cieszyn, Ustroń i Wisła oraz gminy: Brenna, Chybie,
CZYTAJ DALEJ
Wszystkie artykuły

Wiosenne Sprzątanie Długów

Wiosenne Sprzątanie Długów - Dni otwarte w Białymstoku. Cieszyńska 3a - 6 piętro
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Zamieszczanie, usuwanie i wyszukiwanie danych w KRZ

Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie elektronicznym jest jawny i bezpłatny, więc każdy może zapoznać się z jego treścią. Wprowadzono go ustawą z dnia 6.12.2018 roku o KRZ i zastąpił Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Krajowy Rejestr Zadłużonych zastąpił też w większości Monitor Sądowy i Gospodarczy, gdzie przed jego powstaniem obwieszczano postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jak wygląda wyszukiwanie, umieszczanie i usuwanie danych w KRZ? Jakie dane są ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych? Krajowy Rejestr Zadłużonych powstał, by ujawniać dane podmiotów niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością, dłużników alimentacyjnych oraz osób i podmiotów, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Zgodnie z ustawą można w nim znaleźć trzy rodzaje informacji: o postępowaniach — restrukturyzacyjnym, upadłościowym, oraz postępowaniu w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dane o umorzonych, bezskutecznych egzekucjach sądowych i administracyjnych, dane o egzekucjach świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucjach należności budżetu państwa,
CZYTAJ DALEJ
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka a praca za granicą

Upadłość konsumencka a praca za granicą — czy takie połączenie jest możliwe? Tak! O tym, jak i gdzie można się starać o ogłoszenie bankructwa i jaki ma ono wpływ na otrzymywane wynagrodzenie, dowiesz się z poniższego artykułu. Osoby, które mają problemy finansowe i chcą wyjść z zadłużenia, często decydują się na wyjazd zarobkowy do innego państwa. Zatrudnienie dłużnika za granicą, zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, nie stanowi przeszkody do prowadzenia postępowania upadłościowego. Sądy odczytują na korzyść upadłego, podjęcie każdej formy aktywności zawodowej, która może przyczynić się do uzyskania przez niego środków utrzymania i pokrycia, choćby w części kosztów postępowania. Upadłość konsumencka a praca za granicą — gdzie, złożyć wniosek o jej ogłoszenie? Jak wygląda upadłość konsumencka w Polsce a praca za granicą? Wielu dłużników nie wie, czy wniosek o nią należy złożyć w miejscu obecnego pobytu, czy też we własnym kraju. Artykuł 19 ust. 1 ustawy Prawo
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Jak wyjść z długów w 5 krokach?

Zadłużenie to poważny powód do zmartwień, dlatego podpowiemy Ci jak wyjść z długów w kilku krokach. Wystarczy dobry plan działania, by pozbyć się ich szybko i skutecznie. Zajmiemy się tutaj długami konsumenckimi, które najczęściej doprowadzają osoby zaciągające zobowiązania do kłopotów finansowych. Kredyty i pożyczki konsumpcyjne są wysoko oprocentowane i przeznaczane zwykle na pokrycie wydatków bieżących lub na własne przyjemności. Pominiemy kredyty hipoteczne, które są długoterminowymi zobowiązaniami, zaciąganymi na własne lokum i niżej oprocentowanymi od „chwilówek\” czy kredytów konsumenckich. Nie wnikamy w przyczyny Twojego zadłużenia, bo wiemy, jak łatwo jest w nie wpaść i jak trudno jest wyjść ze spirali długów. Nie zawsze lekkomyślność czy brak umiejętności zarządzania finansami prowadzą do powstania zaległości. Często nagły wypadek, choroba czy utrata zatrudnienia powoduje spore zawirowania w życiu i skutkuje brakiem możliwości spłaty zobowiązań lub koniecznością zaciągania nowych „na przeżycie\”. Ważne, by w takiej sytuacji nie popadać w bierność, bo wtedy zadłużenie będzie się
CZYTAJ DALEJ
Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka W 2023

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej w 2023 roku Upadłość Konsumencka W powyższym materiale wideo Mariusz Szałański  – radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk – wyjaśnia jak wygląda upadłość konsumencka w praktyce. Z tego wideo dowiesz się m.in.: Czym jest upadłość konsumencka Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości Jak wygląda proces Jak się do niego przygotować Czym się zajmuje syndyk w postępowaniu upadłościowym Na czym polega i ile trwa Plan Spłaty Dlaczego warto wejść w proces upadłości Wideo zawiera wgrane polskie napisy. Zapisz się na rozmowę z naszymi prawnikami i otrzymaj bezpłatną analizę Twojej sytuacji   Zadzwoń do nas: 505 906 905 Skontaktuj się z nami Masz pytania odnośnie oferty? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji. Zadzwoń lub napisz do nas! SKONTAKTUJ SIĘ Popularne artykuły Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka w 2021 Frankowicze: Sąd Najwyższy Nie Wydał Orzeczenia W Sprawie
CZYTAJ DALEJ
Upadłość Konsumencka

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak Wypełnić Wniosek O Ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej Jak Wypełnić Wniosek O Ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej Upadłość Konsumencka W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w wniosku do pobrania.   Procedurę oddłużenia konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) inicjuje składając wniosek o ogłoszenie upadłości. Prawo upadłościowe szczegółowo i wyczerpująco określa jego warunki formalne. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest składany na formularzu. Pobierz najnowszy wzór wniosku   Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: właściwość sądu upadłościowego Chcąc złożyć wniosek o upadłość konsumencką na wstępie należy ustalić sąd właściwy do rozpoznania Twojej sprawy. Przepisy regulujące upadłość konsumencką nie wprowadzają w tym zakresie żadnych szczególnych rozwiązań, a co za tym idzie właściwość sądu ustala się w oparciu o przepisy ogólne prawa upadłościowego i naprawczego. Stosownie do treści art. 18 ustawy – Prawo upadłościowe i
CZYTAJ DALEJ
Umowy frankowe

Frankowicze: Sąd Najwyższy nie wydał Orzeczenia w sprawie Kredytów Frankowych

Frankowicze: Sąd Najwyższy Nie Wydał Orzeczenia W Sprawie Kredytów Frankowych Umowy Frankowe Sędziowie Sądu Najwyższego po pięciogodzinnym posiedzeniu Izby Cywilnej, na którym szukali odpowiedzi na pytania dotyczące kredytów frankowych, zdecydowali o odroczeniu jej bez terminu i przesłaniu pytań do kolejnych instytucji.   11 maja 2021 r. sędziowie SN zdecydowali się na skierowanie wniosku o zajęcie stanowisk przez pięć instytucji – Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Rzecznika Finansowego. To zaś oznacza przesunięcie podjęcia uchwały o przynajmniej miesiąc.   – Na dzisiejszym posiedzeniu zapadło postanowienie pełnej Izby Cywilnej o RPO i RPD o zwróceniu się do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka o zajęcie stanowiska w przedmiocie zagadnień. Ponadto zwrócono się o takie samo stanowisko do prezesa NBP, KNF oraz do Rzecznika Finansowego – poinformował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępowski. Postanowienie zapadło jednogłośnie.   Instytucje, które poproszono o zajęcia stanowiska, mają 30 dni
CZYTAJ DALEJ
Upadłość Konsumencka

Warunki Ogłoszenia Upadłości Konsumenckiej

    To pytanie zadaje sobie wiele osób mających problem z zadłużeniem, które powzięły informacje na temat instytucji upadłości konsumenckiej. Przepisy ustawy Prawo upadłościowe są jednak często dla nich niejasne, a cała procedura wydaje się skomplikowana. Czy tak jest w rzeczywistości? Niekoniecznie! Niniejsze opracowanie ma na celu objaśnienie sposobu w jaki można ogłosić upadłość konsumencką i raz na zawsze uwolnić się od długów.   1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWA Na podstawie obowiązujących przepisów, wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może: Osoba fizyczna (konsument): nie będąca zarejestrowanym przedsiębiorcą – decydujące jest wykreślenie wpisu z CEIDG, a nie fakt zawieszenia działalności gospodarczej; prowadząca gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej miejscem stałego pobytu jest Polska. 2. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – NIEWYPŁACALNOŚĆ Ogłoszenie upadłości jest możliwe jedynie w sytuacji powstania niewypłacalności. Jesteś niewypłacalny, gdy nie możesz spłacać wymagalnych zobowiązań (długów) i stan ten ma charakter stały. Z
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Co to jest KRZ i jak uzyskać do niego dostęp?

W artykule opisujemy, co to jest KRZ i jak uzyskać do niego dostęp. Dłużnicy mają teraz obowiązek założenia w nim konta, a wielu z nich obawia się samodzielnego przejścia przez procedurę wprowadzania danych do systemu. Krajowy Rejestr Zadłużonych służy obecnie do prowadzenia postępowań o upadłość konsumencką, upadłość i restrukturyzację przedsiębiorstw. Ponadto wierzyciele również muszą zgłaszać swoje wierzytelności przez KRZ. Co to jest KRZ? KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych to rejestr jawny, prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie elektronicznym. Jest on bezpłatny, a każdy ma prawo zapoznać się z danymi, które zawiera. Powstał na podstawie ustawy z dnia 6.12.2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i zastąpił Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także planowany wcześniej Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Ten krajowy rejestr długów jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.5.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Nakazuje
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką? Poznaj 5 powodów

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką? Powody, dla których opłaca się to zrobić i korzyści z niej wynikające przedstawiamy w poniższym artykule. Dla osób zadłużonych jest to ogromna szansa, by stanąć na własnych nogach, a czasem jedyna możliwość wyeliminowania narastających wciąż długów. Co to jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to specjalna procedura sądowa, z której mogą skorzystać osoby fizyczne niemogące poradzić sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Postępowanie przed  sądem prowadzi do całkowitego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika, a gdy go nie posiada na umorzeniu długów w całości lub części. Upadłości można dokonać więcej niż raz w życiu, pod warunkiem że między jedną a drugą minęło co najmniej 10 lat. Ważną zmianę wprowadziła od dnia 24 marca 2020 roku nowelizacja ustawy Prawo Upadłościowe. Zgodnie z nią o ogłoszenie bankructwa konsumenckiego mogą starać się nawet osoby, które do swojej niewypłacalności doprowadziły rażącym niedbalstwem lub umyślnie. Mają one jedynie mieć wydłużony do 7 lat czas na spłatę wierzycieli. Jakie obowiązki ma konsument podczas
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Jak odzyskać pieniądze za kredyt we frankach?

Kredyty frankowe, które urosły do niespodziewanych rozmiarów są problemem dla wielu spłacających. Jak odzyskać pieniądze z kredytu we frankach? Wszystko zależy od etapu, na którym znajduje się Frankowicz. Najważniejsze jest jednak to, że nawet po zakończeniu umowy i spłacie całego kredytu można odzyskać nadpłacone kwoty. Pomóc w tym może doświadczona kancelaria prawna, taka jak Nasza. W artykule podpowiadamy, co można zrobić z kredytem we frankach szwajcarskich. Spłacony kredyt frankowy — co z pieniędzmi? Osoby, które terminowo lub chcąc uniknąć rosnących odsetek przed terminem, spłaciły już swój kredyt we frankach, zwykle nie wiedzą, co robić, by odzyskać niesłusznie nadpłacone bankom pieniądze. Często nie zdają sobie też sprawy z istnienia takiej możliwości. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu, wydał w dniu 3 października 2019 roku decyzję C-260/18 TSUE zgodnie, z którą polskie banki nie mogą uzupełniać zawartych umów kredytowych indeksowanych i denominowanych średnim kursem NBP. Jak uzyskać zwrot pieniędzy od banku? Powołując się
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Jak wyjść z długów? Pomoc z zadłużeniem

Nie wiesz, jak wyjść z długów? Oddłużanie to proces stopniowy, zwłaszcza jeśli kwota, z jaką zalegasz, jest spora, a zaległości w spłacie trwają od dłuższego czasu. Istnieje wiele powodów, przez które można nieoczekiwanie wpaść w kłopoty finansowe i spiralę zadłużenia — choroba, wypadek czy utrata pracy to niektóre z nich. W takiej sytuacji nie można popadać w bezczynność, bo zobowiązania od tego nie znikną, a jedynie urosną. Sprawdź, jak poradzić sobie z długami. Co świadczy o tym, że popadasz w zadłużenie? Pytanie, jak wyjść z zadłużenia wiele osób zadaje sobie dopiero wtedy, gdy jego poziom jest już bardzo duży. Sygnały, że popada się w długi, przychodzą już wcześniej. Są to pisma wzywające do zapłaty, pisma sądowe czy w końcu komornicze o wszczęciu egzekucji. To zwykle ostateczny moment, w którym dłużnicy zdają sobie sprawę z ogromu problemu i zaczynają szukać sposobów jak spłacić zadłużenie. Musisz mieć świadomość, że egzekucja komornicza jest już ostatnim
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Jak działa upadłość konsumencka?

Zastanawiasz się, jak działa upadłość konsumencka? To pytanie zadaje coraz więcej osób, które nie mogą sobie poradzić ze spłatą kredytów, pożyczek czy zapłatą wszystkich powinności. Jeśli długi są tak duże, że od co najmniej trzech miesięcy uniemożliwiają regulowanie własnych zobowiązań i utrzymanie się, upadłość konsumencka może być dobrym rozwiązaniem. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak działa i kiedy warto się na nią zdecydować. Na czym polega upadłość konsumencka? Na początku warto powiedzieć, co to jest upadłość konsumencka. To specjalna procedura sądowa, przeznaczona dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą zobowiązań, przez co stają się niewypłacalne. Na czym polega upadłość konsumencka? Postępowanie sądowe ma na celu doprowadzenie do oddłużenia, polegającego na całkowitym spłaceniu wierzycieli z majątku dłużnika lub w sytuacji, gdy upadły nie posiada majątku na umorzeniu jego długów w całości, bądź części. Instytucja bankructwa konsumenckiego osób fizycznych pozwala w całości rozwiązać problem ich zadłużenia. Po ogłoszeniu upadłości były dłużnik,
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Odpowiadamy

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ta kwestia może zainteresować osoby borykające się z długami niemożliwymi do spłacenia. Z roku na rok coraz więcej dłużników decyduje się na ten krok, widząc w nim jedyną skuteczną drogę do oddłużenia. Nasza kancelaria prawna sprawdza, czy spełniają oni warunki oraz pomaga przejść krok po kroku przez całą procedurę związaną z upadłością konsumencką. Z tego artykułu dowiesz się, jakie przesłanki muszą być spełnione i jak ogłosić upadłość. Czym jest upadłość konsumencka? Jest to specjalna procedura sądowa mająca na celu oddłużenie osób, które nie mogą sobie poradzić ze spłatą zobowiązań, przeznaczona dla osób fizycznych. Upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu przez sąd zobowiązań danej osoby przy jednoczesnym uregulowaniu ich wobec jej wierzycieli. Jak ogłosić upadłość konsumencką? Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawarta jest w Ustawie prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku z późniejszymi zmianami. Opisane są tam przede wszystkim: elementy, które powinien zawierać wniosek o upadłość, warunki umorzenia zobowiązań, sposoby
CZYTAJ DALEJ
przedawnienie zadłużenia upadłość konsumencka
Porady i dokumenty

Sprawozdanie z wykonania Planu Spłaty Wierzycieli – wzór do pobrania (WZÓR DO POBRANIA)

Każdy upadły, któremu Sąd ustalił Plan Spłaty Wierzycieli ma obowiązek złożenia sprawozdania z wykonywania planu do 30 kwietnia bieżącego roku. Jednym z bardzo ważnych etapów postępowania upadłościowego jest Plan Spłaty Wierzycieli (PSW). Obowiązek złożenia sprawozdania z w wynika z art. 49118 ust. 3 Pr. Up.  Sprawozdanie musi zostać złożone do końca kwietnia danego roku kalendarzowego, do Sądu upadłościowego, który wydał postanowienie ustalające plan spłaty wierzycieli. Sprawozdanie obejmuje zakresem czasowym cały poprzedni rok kalendarzowy, analogicznie jeśli postanowienie Sądu o ustaleniu planu spłaty uprawomocniło się w grudniu to upadły będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania do końca miesiąca kwietnia roku następnego. W sprawozdaniu powinny się znaleźć następujące informacje: – wykaz osiągniętych przychodów. Należy zaznaczyć, że chodzi o wszystkie przychody z różnych źródeł. Mogą być to przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie / dzieło oraz emerytury i renty, – w kolejnym punkcie należy wykazać kwoty, które zostały spłacone w okresie sprawozdawczym w
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka wniosek
Porady i dokumenty

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w wniosku do pobrania.
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Upadłość konsumencka w praktyce 2021

  W powyższym materiale wideo Mariusz Szałański  – radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk – wyjaśnia jak w 2021 r . wygląda upadłość konsumencka w praktyce. Z tego wideo dowiesz się m.in.: ✅ Czym jest upadłość konsumencka ✅ Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości ✅ Jak wygląda proces ✅ Jak się do niego przygotować ✅ Czym się zajmuje syndyk w postępowaniu upadłościowym ✅ Na czym polega i ile trwa Plan Spłaty ✅ Dlaczego warto wejść w proces upadłości Wideo zawiera wgrane polskie napisy.   Zapisz się na rozmowę z naszymi prawnikami i otrzymaj bezpłatną analizę Twojej sytuacji Zadzwoń do nas: 505 906 905 Zarezerwuj wizytę samodzielnie na stronie: https://fenix.nakiedy.pl Kliknij przycisk poniżej i wypełnij nasz test upadłościowy ⬇⬇⬇  
CZYTAJ DALEJ
warunki-ogloszenia-upadlosci-konsumenckiej
Upadłość

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to złożony proces. Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? To pytanie zadaje sobie wiele osób mających problem z zadłużeniem, które powzięły informacje na temat instytucji upadłości konsumenckiej. Przepisy ustawy Prawo upadłościowe są jednak często dla nich niejasne, a cała procedura wydaje się skomplikowana. Czy tak jest w rzeczywistości? Niekoniecznie! Niniejsze opracowanie ma na celu objaśnienie sposobu w jaki można ogłosić upadłość konsumencką i raz na zawsze uwolnić się od długów. 1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWA Na podstawie obowiązujących przepisów, wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może: Osoba fizyczna (konsument): nie będąca zarejestrowanym przedsiębiorcą – decydujące jest wykreślenie wpisu z CEIDG, a nie fakt zawieszenia działalności gospodarczej; prowadząca gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej miejscem stałego pobytu jest Polska. 2. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – NIEWYPŁACALNOŚĆ Ogłoszenie upadłości jest możliwe jedynie w sytuacji powstania niewypłacalności. Jesteś niewypłacalny, gdy nie możesz spłacać
CZYTAJ DALEJ
Sąd Najwyższy
Frankowicze

Frankowicze: Sąd Najwyższy nie wydał orzeczenia w sprawie kredytów frankowych

Sędziowie Sądu Najwyższego po pięciogodzinnym posiedzeniu Izby Cywilnej, na którym szukali odpowiedzi na pytania dotyczące kredytów frankowych, zdecydowali o odroczeniu jej bez terminu i przesłaniu pytań do kolejnych instytucji. 11 maja 2021 r. sędziowie SN zdecydowali się na skierowanie wniosku o zajęcie stanowisk przez pięć instytucji – Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Rzecznika Finansowego. To zaś oznacza przesunięcie podjęcia uchwały o przynajmniej miesiąc. – Na dzisiejszym posiedzeniu zapadło postanowienie pełnej Izby Cywilnej o RPO i RPD o zwróceniu się do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka o zajęcie stanowiska w przedmiocie zagadnień. Ponadto zwrócono się o takie samo stanowisko do prezesa NBP, KNF oraz do Rzecznika Finansowego – poinformował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępowski. Postanowienie zapadło jednogłośnie. Instytucje, które poproszono o zajęcia stanowiska, mają 30 dni na przesłanie odpowiedzi. Następnie, jak wskazywał rzecznik, sędziowie będą potrzebowali czasu na zapoznanie się
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: Związek Banków Polskich o zagrożeniach dla sektora bankowego

11 kwietnia 2021 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie ma wydać uchwałę w sprawie sześciu pytań – zadanych przez pierwszą prezes SN – dotyczących Frankowiczów. Według Związku Banków Polskich, stanowisko Sądu Najwyższego powinno być wyważone i uwzględniać interesy obu stron. To z kolei może przyspieszyć zawieranie ugód. – Zarówno banki, jak i Frankowicze czekają na to rozstrzygnięcie, chociaż oczywiście każdy pewnie widziałby je inaczej. My zwracamy uwagę na fakt, że wiele tych kwestii faktycznie budzi duże wątpliwości w praktyce sądów i w orzecznictwie i ze wszech miar wskazane byłoby, aby na poziomie uchwały całej Izby Sądu Najwyższego tego typu zagadnienia zostały rozstrzygnięte – mówi Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Orzeczenie TSUE w sprawie Frankowiczów a Sąd Najwyższy Orzeczenie Sądu Najwyższego ma wskazać sądom powszechnym kierunek rozstrzygania sporów Frankowiczów z bankami, gdyż zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku to właśnie sądy mają decydować o
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Sąd Najwyższy: roszczenia banku i klienta się nie kompensują

Po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej sprawy dotyczącej kredytów walutowych Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. 7 maja 2021 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów odpowiedziała na pytania prawne zadane przez Rzecznika Finansowego dotyczące sposobu rozliczeń po unieważnieniu przez sąd powszechny umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej. Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. – Jeżeli (…) umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych (…) – powiedział prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego sędzia Dariusz Zawistowski. – Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna – dodał. Sędzia poinformował o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej.
CZYTAJ DALEJ
przesłanki do ogłoszenia upadłość i konsumenckiej
Upadłość

Ile trwa upadłość konsumencka?

Przepisy prawa nie podają sztywnych terminów co do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Czas trwania postępowania jest ściśle uzależniony od indywidualnej sytuacji osoby składającej wniosek o upadłość. Ile trwa upadłość konsumencka? Czas rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości Mimo, że przepisy wskazują, że sąd, który rozpoznaje sprawę o upadłość konsumencką, powinien wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku w rzeczywistości jest to termin o charakterze instrukcyjnym. Rozpoznanie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa zazwyczaj od 1 do 4 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Najczęściej sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ile trwa upadłość konsumencka? Czas właściwego postępowania upadłościowego Właściwe postępowanie upadłościowe to etap konsumenckiego postępowania upadłościowego, który rozpoczyna się po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W ramach tego etapu, prowadzonego przy udziale syndyka, ustala się skład oraz wartość masy
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych

Organ uznał, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy. 29 kwietnia 2021 r. Trybunał wydał orzeczenie w sprawie pięciu pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. \”Unieważnienie umowy w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku nie może zależeć od wyraźnego żądania konsumentów, lecz wynika z obiektywnego zastosowania przez sąd krajowy kryteriów ustanowionych na mocy prawa krajowego\” – czytamy w komunikacie. \”Przepisy dyrektywy z jednej strony nie stoją na przeszkodzie temu, by sąd krajowy usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, w przypadku gdy odstraszający cel tej dyrektywy jest realizowany przez krajowe przepisy ustawowe regulujące korzystanie z niego, o ile element ten stanowi odrębne zobowiązanie umowne, które może być przedmiotem indywidualnej kontroli pod kątem nieuczciwego charakteru\” – napisano. Według TSUE, z drugiej strony przepisy te stoją
CZYTAJ DALEJ
Restrukturyzacja

Znaczący wzrost liczby upadłości w Polsce

Do 30 kwietnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 17 638 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że 6229 ze wspomnianych ogłoszeń dotyczyło ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 167 to ogłoszenia upadłości firm, a 608 to ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Tymczasem pandemia COVID-19 powoduje coraz większe problemy. Dotyczą one nie tylko dużej liczby przedsiębiorców, których firmy stoją przed widmem bankructwa, lecz również osób fizycznych. Nagle – dosłownie z miesiąca na miesiąc – okazało się, że opłacenie rachunków za telefon, telewizję czy internet jest dużym problemem dla setek osób. Co więcej, utrata pracy oraz brak środków na uregulowanie bieżących wydatków często przyczyniają się do wpadania w jeszcze większą spiralę zadłużenia, z której bardzo trudno jest się wydostać. Nic więc dziwnego, że w ciągu ostatniego roku mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem liczby wniosków o upadłość konsumencką. To postępowanie sądowe, którego założeniem jest
CZYTAJ DALEJ
restrukturyzacja
Restrukturyzacja

Coraz więcej restrukturyzacji firm

W lutym 2021 roku mieliśmy do czynienia z 134 otwartymi restrukturyzacjami, podczas gdy w marcu było ich już 165. Celem restrukturyzacji jest przede wszystkim uzdrowienie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca powinien rozpocząć proces restrukturyzacji swojej firmy najpóźniej w momencie gdy dostrzega zagrożenie jej niewypłacalnością. Niestety bardzo często dzieje się to zbyt późno, czyli w chwili, gdy dług już istnieje, a wierzyciel puka do drzwi. Bardzo często przedsiębiorcy powstrzymują się od podjęcia czynności restrukturyzacyjnych obawiając się, że dowiedzą się o nich ich kontrahenci – a to wpłynie negatywnie na możliwości dalszej współpracy. Ich wątpliwości często budzi również to, jak na proces restrukturyzacyjny zareagują ich pracownicy. Doradca restrukturyzacyjny może włączyć się w proces restrukturyzacji już na etapie tworzenia wniosku o otwarcie postępowania. Jednak warto jest się z nim spotkać odpowiednio wcześniej, chociażby po to, by wspólnie wybrać rodzaj postępowania, jaki dla danej firmy będzie najlepszy. Obecnie (według stanu prawnego na dzień 1 maja 2021 r.)
CZYTAJ DALEJ
restrukturyzacja
Restrukturyzacja

Co daje restrukturyzacja firmy?

Jednym z najbardziej skutecznych instrumentów, które może uchronić zadłużoną firmę przed upadłością, jest jej restrukturyzacja. Głównym celem restrukturyzacji jest zawarcie porozumienia z wierzycielami, w ramach którego część zobowiązań może zostać umorzona, a pozostała część jest rozkładana na raty. Ilość rat i czas na ich spłacenie zostają dopasowane do indywidualnych możliwości przedsiębiorcy. W ten sposób zyskuje on możliwość wyjścia na prostą oraz kontynuowania działalności gospodarczej bez zbędnych obciążeń. Jednocześnie restrukturyzacja zapewnia spłatę wierzycieli. Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z kilku trybów postępowania restrukturyzacyjnego, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i sanacyjnego lub też wprowadzonego w czasie pandemii COVID-19 uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. O wyborze trybu postępowania decyduje wiele czynników. Co najbardziej istotne, restrukturyzacja przedsiębiorstwa chroni przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli – istnieje wówczas możliwość wstrzymania postępowań egzekucyjnych czy też uchylenia zajęcia rachunku bankowego. Ponadto przedsiębiorstwo zyskuje czas niezbędny do wprowadzenia niezbędnych zmian w jego polityce operacyjnej. Niewątpliwymi zaletami
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: TSUE wypowie się w sprawie kredytów frankowych

29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytania zadane przez polski sąd okręgowy. Eksperci są zdania, że orzeczenie to będzie miało duży wpływ na sytuację tysięcy polskich rodzin posiadających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Trybunał ma odpowiedzieć na pytania o termin przedawnienia oraz zasadność roszczenia banków związanego z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę po stwierdzeniu nieważności umowy. Kwestie te budzą duże kontrowersje, zaś orzecznictwo polskich sądów w tym zakresie nie jest jednolite. Frankowicze i Sąd Najwyższy Orzeczenie TSUE będzie miało duży wpływ na treść uchwały polskiego Sądu Najwyższego, którego posiedzenie ma odbyć się 11 maja 2021 r. Uchwała ta wpłynie również na orzecznictwo sądów w sprawach frankowych w całej Polsce. Zdaniem ekspertów w najbliższym czasie czeka nas prawdziwa lawina pozwów. A przecież już teraz (pod koniec kwietnia 2021 r. – przyp. red.) liczba kredytobiorców składających pozwy przeciwko bankom jest bardzo duża i co miesiąc rośnie
CZYTAJ DALEJ
restrukturyzacja firm
Restrukturyzacja

Rekordowa liczba restrukturyzacji firm w 2021 r.

W drugim kwartale 2021 r. otwarte postępowania restrukturyzacyjne może ogłosić nawet 400 przedsiębiorstw. Jak czytamy w raporcie MGW Corporate Consulting Group, w pierwszym kwartale 2021 r. padł rekord pod względem liczby otwartych postępowań restrukturyzacyjnych. \”Dynamika poprzedniego sezonu nabrała jeszcze większego tempa wraz z początkiem br. Monitor Sądowy i Gospodarczy podaje, że w pierwszym kwartale 2021 roku odnotowano 394 tego typu decyzji ze strony przedsiębiorców, co przekłada się na ponad 25-procentowy wzrost względem wskaźników za poprzedni kwartał\” – czytamy w dokumencie. Autorzy raportu przypominają, że w drugim kwartale 2020 r. otwarte postępowanie restrukturyzacyjne ogłosiło 117 przedsiębiorstw, w trzecim – 222, a w czwartym – 213. Ich zdaniem drugi kwartał 2021 r. będzie ostatnim okresem, w którym możliwe będzie wykorzystanie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które stanowi obecnie najczęściej wybieraną formę restrukturyzacji. \”Mając jednak na uwadze szczyt trzeciej fali pandemii oraz utrzymujące się ograniczenia prognozujemy, iż w kolejnym kwartale ilość otwieranych postępowań może przekroczyć
CZYTAJ DALEJ
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Frankowicze

Frankowicze: TSUE zajmie się przedawnieniem bankowych roszczeń

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2021 r. będzie mieć kluczowy wpływ na kwestię przedawnienia roszczeń banków za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy. 11 maja 2021 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie wyda orzeczenie w sprawie zagadnień prawnych związanych z kredytami wyrażonymi w walutach obcych. Chodzi m.in. o rozstrzygnięcia w sprawie możliwości żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz przedawnienia roszczeń banku w przypadku unieważnienia umowy. Tymczasem 29 kwietnia 2021 r. wydane ma zostać orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-19/20) w sprawie pięciu pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jedno z nich, oznaczone numerem 4, dotyczy tego, czy nieważność wynikająca z abuzywności postanowień umownych skutkuje wyrokiem konstytutywnym. Sąd pyta więc, czy można przyjąć, że dopiero od wyroku ustalającego nieważność umowy rozpoczyna się wymagalność i tym samym bieg terminu przedawnienia się roszczeń banku i konsumenta o zwrot świadczeń z nieważnej umowy. Zdaniem mecenas Barbary Garlacz,
CZYTAJ DALEJ
sejm upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: Częściowa informatyzacja postępowań od 1 lipca 2021 r.

20 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej. Celem zmian jest dostosowanie rozwiązań znajdujących się w ustawie Prawo upadłościowe z 2019 r. do rozwiązań ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która ma wejść w życie 1 lipca 2021 r. Dzięki temu możliwa będzie realizacja celów nowelizacji Prawa upadłościowego za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w KRZ. – Dostosowanie tych dwóch ustaw usprawni procedurę upadłości konsumenckiej m.in. przez zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym, dostęp do akt poprzez system teleinformatyczny i rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w KRZ – uzasadnia potrzebę zmian wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. Zmiany w upadłościach konsumenckich Głównym celem Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, którą uchwalono w grudniu 2018 r., było wprowadzenie KRZ jako jednego rejestru, w którym znajdą się ujawniane dane dotyczące
CZYTAJ DALEJ
łętowska-sprawy-frankowe
Frankowicze

Prof. Ewa Łętowska: banki złamały prawo w sprawach frankowych

– Wybitni ekonomiści nie rozumieją, jak działa i na czym polega ochrona konsumenta w Europie i w Polsce – uważa odnosząc się do swojej niedawnej polemiki z prof. Leszkiem Balcerowiczem profesor nauk prawnych, specjalizująca się w zakresie prawa cywilnego. – Banki, sporządzając przed laty umowy tych kredytów (frankowych – przyp. red.), powinny były brać pod uwagę, na co – mówiąc w skrócie – prawo im pozwala, a na co nie. Już wtedy nie były to wyłącznie abstrakcyjne normy, ale konkrety, wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To wszystko przecież było na bieżąco opracowywane i publikowane. Banki działające w Polsce miały dostęp do tej wiedzy, bo część z nich to przecież oddziały zagranicznych central – a na Zachodzie znacznie więcej już wtedy wiedziano o kredytach walutowych, o nieuczciwych praktykach rynkowych i klauzulach abuzywnych – wskazuje w rozmowie z Onetem Łętowska. Uważa ona również, że stanowisko prof. Leszka Balcerowicza w sprawie
CZYTAJ DALEJ
restrukturyzacja gospodarstwa rolnego w województwie podlaskim
Restrukturyzacja

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego w województwie podlaskim

Przedstawiamy historię podlaskich rolników, którzy dzięki właściwie przeprowadzonemu procesowi restrukturyzacji zdołali uratować prowadzone przez siebie gospodarstwo. Do naszej kancelarii trafiło małżeństwo rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne – fermę kur. Jak tłumaczyli, w ostatnich miesiącach w związku z pandemią ceny drobiu znacząco spadły. Przełożyło się to na zapaść w branży gastronomicznej, w efekcie czego zmalała liczba sprzedawanych kur. To zaś spowodowało, że rolnicy odnotowali znaczny spadek przychodów i nie było ich stać na spłatę wszystkich zobowiązań. Analiza sytuacji gospodarstwa rolnego Na prośbę małżeństwa pracownicy kancelarii przyjrzeli się aktualnym przychodom gospodarstwa i stworzyli dla niego prognozę na kolejne miesiące. – Stwierdziliśmy, że przy danym stopniu zadłużenia rolnicy nie są w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań. Co więcej, jeżeli nie nastąpiłyby żadne zmiany, groziłaby im upadłość – wyjaśnia Mariusz Szałański, doradca restrukturyzacyjny z Kancelarii Prawnej Fenix. – Wystąpiliśmy więc do wszystkich wierzycieli z wnioskiem o dopasowanie możliwości spłaty zobowiązań przez naszych Klientów
CZYTAJ DALEJ
upadłość firmy
Upadłość

Rośnie ryzyko upadłości firm oraz wzrost ich zaległości

Gwałtownie przyrasta liczba firm, które oceniają, że istnieje realne ryzyko zamknięcia lub upadłości ich biznesów. Gdy w październiku 2020 r. mówiła o tym co dziesiąta firma, po upływie kolejnych 6 miesięcy, w cieniu pandemii, jest to już realna obawa co piątej. Firmy boją się o siebie, ale też o kontrahentów. Przedłużające się ograniczenia destabilizują działanie biznesu – w samym I kwartale 2021 r. upadło ponad dwa razy więcej przedsiębiorstw niż rok wcześniej. Zaległości firm wobec dostawców i banków wzrosły w czasie pandemii o 715 mln zł, a prawie połowa z tej kwoty przypadła na początek 2021 r. – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK. Każdy kolejny miesiąc choćby częściowego zamrożenia gospodarki coraz bardziej szkodzi biznesowi. Konsekwencje w postaci niższych obrotów spowodowanych trudną sytuacją kolejny kwartał raportuje aż połowa firm, w tym również podmioty, które wcale nie są bezpośrednio objęte restrykcjami związanymi z COVID-19. Ryzyko zamknięcia i upadłości
CZYTAJ DALEJ
uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
Restrukturyzacja

Popularność uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych wzrasta

Najszybsze i najsprawniejsze postępowanie restrukturyzacyjne o zasadniczo pozasądowym charakterze cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Uproszczone postępowania pozasądowe stanowią obecnie 69% wszystkich postępowań, podczas gdy upadłości sądowe stanowią 18%, a restrukturyzacje – 13%. Warto przypomnieć, że te pierwsze wprowadzono pod koniec czerwca 2020 r., wraz z tarczą antykryzysową. Uproszczone postępowania restrukturyzacyjne dają przedsiębiorcom, którzy są zagrożeni niewypłacalnością, szeroką ochronę przed egzekucją ze strony wierzycieli oraz wprowadzają pewną ochronę przed wypowiadaniem kluczowych umów przez kontrahentów, takich jak m.in. umowy najmu lub dzierżawy lokalu, umowy kredytu, leasingu czy ubezpieczeń majątkowych. Upadłości i restrukturyzacje firm w I kwartale 2021 r. Co prawda rządowe programy pomocowe utrzymują część firm na powierzchni, jednak mimo to w ostatnich miesiącach wyraźnie widać, że pogorszenie nastąpiło w większości branż. Z najnowszych danych wynika, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. padł rekord upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce. Przedłużające się obostrzenia najbardziej widać w liczbie
CZYTAJ DALEJ
Narodowy Bank Polski Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: NBP zaangażuje się tylko w systemowe rozwiązanie kredytów frankowych

Z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego wynika, że banki nie są zainteresowane wspólnym rozwiązaniem problemu, jakim są kredyty w CHF. Adam Glapiński uważa, że tylko jednemu bankowi w Polsce zależy na \”dynamicznym\” rozwiązaniu problemu kredytów frankowych. – Nie istnieje jednak możliwość pomocy publicznej udzielonej przez bank centralny dla jednego banku – zaznaczył i przypomniał, że kluczowa dla sprawy będzie uchwała Sądu Najwyższego. Ta zaś odwleka się w czasie – SN przełożył bowiem termin posiedzenia Izby Cywilnej, która ma odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące kredytów walutowych. – Nasza rola jest żadna, póki kwestie nie dojrzały do rozwiązań o charakterze systemowym. Jeśli będzie rozwiązanie kredytów walutowych o charakterze systemowym, na które zgodzą się banki, klienci, to wtedy oczywiście możemy się tam pojawić, z powodów takich, że będzie to miało wymiar makroekonomiczny – powiedział Glapiński. – Wszystko co było do przeanalizowania mamy w banku przeanalizowane. Monitorujemy, co się dzieje w bankach, w kredytach,
CZYTAJ DALEJ
nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Upadłość

Upadłość konsumencka: Sejmowa komisja chce usprawnić procedurę

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała wprowadzenie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przygotowane przez rząd przepisy mają usprawnić postępowania w ramach upadłości konsumenckiej. Celem przedłożonego projektu jest dostosowanie rozwiązań przyjętych w ustawie o prawie upadłościowym z 2019 roku do rozwiązań przyjętych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. Usprawnienie procedury upadłości konsumenckiej – Dostosowanie tych dwóch ustaw usprawni procedurę upadłości konsumenckiej – wyjaśniła podczas pierwszego czytania projektu wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. – Ma to nastąpić między innymi przez zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe w zakresie wskazanym poprzez mnie, czyli poprzez ten system teleinformatyczny, jak również rozszerzenie zakresu ujawnionych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych celem zwiększenia transparentności tych postępowań – powiedziała Dalkowska. Szybsza sprzedaż
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Frankowicze: Ponowna zmiana terminu posiedzenia składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zarządziła przesunięcie na dzień 11 maja 2021 r. terminu posiedzenia składu Izby Cywilnej SN w sprawie III CZP 11/21, dotyczącej kredytów frankowych. Z informacji medialnych wynika, że że liczba zakażeń i zgonów z powodu SARS–COV-2 wciąż utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie, a zakażenia mają coraz częściej przebieg ciężki i wymagający hospitalizacji. Jak czytamy w komunikacie, Manowska wyznaczyła nowy termin ​w trosce o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego. \”Zakażenia dotykają również sędziów i innych pracowników Sądu Najwyższego, choć z różnym natężeniem w odniesieniu do poszczególnych Izb\” – poinformowano. Rozstrzygnięcie zagadnień prawnych przedstawionych we wniosku I Prezes SN jest kwestią doniosłą społecznie i mającą ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania sądów powszechnych. \”Nie można jednak tracić z pola widzenia troski o zdrowie i życie ludzkie. Biorąc natomiast pod uwagę liczebność pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (28 osób, które muszą być jednocześnie obecne
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: kto może z niej skorzystać?

Ze specjalnej procedury, jaką jest upadłość konsumencka, mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz nie posiadające wystarczającej liczby środków pozwalających na spłacenie swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Oznacza to, że prawo do upadłości konsumenckiej mają osoby, które nie są: przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, wspólnikami spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszami w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, komandytariuszami i akcjonariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, którzy odpowiadają jak komplementariusze, osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność zawodową (tzw. wolne zawody). Reasumując, z rozwiązania, jakim jest upadłość konsumenckiej może skorzystać tak naprawdę każda osoba, której nie stać na spłatę swojego zadłużenia, np. nie może spłacić zaciągniętych kredytów albo pożyczek. Wniosek o upadłość każdy składa we własnym imieniu. Przez pojęcie konsumenta rozumie się osobę, która nigdy nie prowadziła działalności
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: 4,7 tys. bankrutów w pierwszym kwartale 2021 r.

Tylko w marcu 2021 r. polskie sądy ogłosiły łącznie aż 1,6 tys. upadłości konsumenckich. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r. w \”Monitorze Sądowym i Gospodarczym\” opublikowano 4726 ogłoszeń dotyczących upadłości konsumenckiej. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2020 r. Wówczas upadłość konsumencką ogłaszało co miesiąc około 600-700 osób fizycznych. Liczba upadłości konsumenckich wzrasta systematycznie od czerwca 2020 r. Wówczas miesięczna liczba upadłości zaczęła przekraczać 1 tys. Przebijanie następnych symbolicznych barier miało miejsce w kolejnych miesiącach – W lipcu 2020 r. liczba bankructw zwiększyła się do 1500 przypadków, w październiku było ich już 1600, a w grudniu – 1800. Upadłość konsumencka 2021 Oprócz pandemii na zwiększenie liczby upadłości konsumenckich wpływ miała nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie w marcu 2020 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umyślne doprowadzenie do niewypłacalności nie stanowi już przeszkody do ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną – wina dłużnika ma znaczenie tylko w określaniu warunków oddłużenia.
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: Wydział frankowy w warszawskim sądzie okręgowym już działa

Od 1 kwietnia 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie funkcjonuje specjalny wydział, który ma przyspieszyć sprawy i ujednolicić orzeczenia związane z kredytami frankowymi. Przewodniczącym składu sędziowskiego został Tomasz Niewiadomski, a jego zastępcą jest Piotr Bednarczyk. W wydziale orzekać będzie dwunastu sędziów, lecz ich liczba może ulec zmianie w zależności od wpływających spraw. Orzekać mają przede wszystkim sędziowie, którzy otrzymali nominacje do Sądu Okręgowego w Warszawie w lutym 2021 r., a także sędziowie delegowani z sądów rejonowych i ci, którzy wyrazili wolę pracy w wydziale. Wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie Do wydziału mają wpływać wszystkie pozwy skierowane przeciwko bankom po 1 kwietnia 2021 roku. Jednostka zajmie się wyłącznie sprawami z zakresu roszczeń z umów walutowych, denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, zawartych przez konsumentów. Większość Frankowiczów ma nadzieję, że dzięki nowoutworzonemu wydziałowi efekty pracy sądu będą już wkrótce widoczne w postaci ujednoliconej linii orzeczniczej. Tylko w trzech pierwszych miesiącach
CZYTAJ DALEJ
Wszystkie artykuły

Przedawnienie długu – terminy i skutki

Polskie prawo przewiduje możliwość uniknięcia przez dłużnika spłacania zadłużeń, jeśli wierzyciel przez kilka lat nie żąda ich spłaty. Przedawnienie długu polega na ustaniu prawnej możliwości dochodzenia spłaty przez wierzyciela. Po określonej dacie dłużnik nie może być już rozliczany ze swoich zobowiązań. Dług staje się wówczas zobowiązaniem niezupełnym, zaś bank lub firma pozabankowa nie może wnioskować o jego spłatę na drodze sądowej – sąd odrzuci bowiem wniosek o wydanie sądowego nakazu zapłaty. W takiej sytuacji dłużnicy nie muszą oni spłacać zadłużenia, które – najprościej rzecz ujmując – jest przeterminowane. Jedyne, co może zrobić wierzyciel, to liczyć na uczciwość swojego dłużnika. Osoba, która przez pomyłkę uiściła zaległe opłaty związane z zadłużeniami, a nie wiedziała o ich przedawnieniu, nie może domagać się zwrotu pieniędzy. Skutki przedawnienia długu Przedawnienie długu ma miejsce jedynie w przypadku gdy wierzyciel w wyznaczonym terminie nie upomni się o swoje pieniądze. Jeśli wierzyciel zdąży złożyć pozew w sądzie, bieg
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: czy warto z niej skorzystać?

Osoby fizyczne, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, powinny rozważyć możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie to może okazać się dla nich właściwe szczególnie teraz, w obliczu trwającej pandemii. Na wzrost liczby osób, które zdecydowały się ogłosić upadłość konsumencką, wpływ ma niewątpliwie obecna sytuacja w Polsce. Część osób musiała zamknąć swoje firmy, inni zaś stracili pracę i nie mogli na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Niewątpliwie w czasach kryzysu łatwiej jest wpaść w spiralę długów. Gorzej, że wiele osób próbuje spłacić wciąż rosnące długi bezskutecznie usiłuje się spłacić kolejnymi kredytami. Do stale rosnącej liczby upadłości przyczyniła się również zmiana przepisów, które weszły w życie w marcu 2020 r. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym nie ma znaczenia czy dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez co najmniej trzy miesiące – nawet jeśli doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób świadomy. Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest przeprowadzenie jednego postępowania,
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze Komisja Nadzoru Finansowego
Frankowicze

Frankowicze: KNF ma propozycję dla sektora bankowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego proponuje, by banki, które przystąpią do projektu ugód z Frankowiczami, mogły stosować niższe wagi ryzyka dla swojego portfela kredytów walutowych. Zgodnie z propozycją UKNF kredyty walutowe miałyby w dużo mniejszym stopniu ciążyć na bankowych kapitałach – jeśli tylko rezerwy na ugody z klientami będą odpowiednio duże. \”Ugody mają prowadzić do przewalutowania kredytów CHF na złotowe, więc docelowo ich waga ryzyka i tak spadłaby do poziomu 35%. Komisji chodzi o okres przejściowy, czyli czas między podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu ugód przez bank a ich faktycznym przeprowadzeniem\” – napisano w komunikacie. Aby skorzystać z możliwości stosowania niższych wag, banki musiałyby spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest podjęcie decyzji o przystąpieniu do ugód przez władze banku, a drugim – wyliczenie kosztów ugód i zawiązanie rezerw. Jeżeli rezerwy będą mniejsze niż 20% wartości portfela kredytowego, bank nie będzie mógł skorzystać z propozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Z wyliczeń
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka odrzucenie wniosku
Upadłość

Upadłość konsumencka: Kiedy sąd odrzuci wniosek o upadłość?

Od 24 marca 2020 r. jedyną przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zaistnienie stanu niewypłacalności, tj. posiadanie zadłużenia, którego dłużnik nie jest w stanie spłacić. Wniosek o upadłość konsumencką jest rozpatrywany przez sąd. W związku z tym, że będzie on poddawany bardzo szczegółowej analizie formalnej, powinien on być przygotowany we właściwy sposób. Chodzi tu przede wszystkim o to, by był pozbawiony braków formalnych, takich jak brak uzupełnienia niezbędnych rubryk, brak podpisu lub brak dowodu wniesienia opłaty sądowej. Uzasadnienie wniosku musi być przekonujące i poparte dokumentacją. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku sąd wezwie do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, wydawane jest zarządzenie o zwrocie wniosku i uzupełnieniu braków w ciągu 7 dni. Pełnomocnik może również wnieść o zaliczenie wniesionych już dokumentów. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych sąd przeprowadza analizę, której celem jest stwierdzenie czy wnioskodawca spełnia wymagania prawne do ogłoszenia upadłości – a więc
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze ugoda z bankiem
Frankowicze

Frankowicze: Pójście na ugodę z bankiem wciąż mało korzystne

Dla większości Frankowiczów proces sądowy w dalszym ciągu jest bardziej korzystny niż zawarcie ugody z bankiem. Z proponowanych przez banki ugód w dalszym ciągu wyłania się mało korzystny dla Frankowiczów krajobraz. Przykładowo, w sytuacji gdy kredytobiorca zawarł z bankiem umowę kredytową na kwotę 250 tys. zł, przy kursie CHF wynoszącym 2,2792 zł, zawarcie ugody na warunkach proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego spowodowałoby spadek salda kredytu jedynie z 235 892 zł do 186 710 zł. Dużo bardziej korzystne jest dla Frankowiczów pójście do sądu. W przypadku odfrankowienia umowy kredytowej (obca waluta jest zastępowana w umowie polskim złotym), saldo kredytu spada o ponad 98 tys. zł w porównaniu do kwoty po ugodzie. Z kolei w razie unieważnienia umowy przez sąd (charakter oraz zakres niedozwolonych klauzul nie pozwala, aby umowa była wykonywana dalej mimo usunięcia niedozwolonych klauzul) saldo kredytu wynosi 0 zł. Według najnowszych danych 8% Frankowiczów decyduje się na walkę o swoje
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka lockdown
Upadłość

Upadłość konsumencka: Twardy lockdown może wpłynąć na wzrost liczby upadłości

Od 27 marca 2021 r. w Polsce na dwa tygodnie zostają zaostrzone restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Nowe regulacje z pewnością zmienią sytuację osób znajdujących się w kłopotach finansowych, poważnie rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy będą obowiązywały do 9 kwietnia 2021 r. Zgodnie z nimi wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. zostaną zamknięte. Podobnie centra i galerie handlowe, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych oraz księgarni. Ponadto w placówkach handlowych, na targu lub poczcie oraz w kościołach będą obowiązywały nowe limity osób. Zamknięte zostaną również salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne, żłobki i przedszkola (z wyjątkiem niektórych placówek). Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Upadłość konsumencka a lockdown Wiele wskazuje na to, że w drugim kwartale 2021 roku – kiedy przedsiębiorcom skończą się już otrzymane od rządu pieniądze i zaczną rozliczać uzyskane pożyczki – czeka nas kolejna fala
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: Banki nie dają szans na zawarcie masowych ugód?

Na skutek polityki \”słabego złotego\” w ciągu minionych 10 lat frank szwajcarski umocnił się do euro o ok. 18%, podczas gdy do złotego – około dwukrotnie więcej. Tymczasem sytuacja osób, które przed laty wzięły kredyt w szwajcarskiej walucie pozostaje bez zmian. Wszystko wskazuje na to, że Frankowicze czekają obecnie na korzystne dla nich orzeczenie Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że posiedzenie Izby Cywilnej SN miało się pierwotnie odbyć 25 marca 2021 r. W ostatnich dniach poinformowano jednak o przesunięciu posiedzenia na 13 kwietnia. Z raportu przygotowanego przez Zespół Badań i Analiz Związku Banku Polskich wynika, że konwersja kredytów zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oznacza koszt dla sektora bankowego w wysokości 30-57 miliardów złotych. Wcześniej KNF przewidywał koszt realizacji ugód w tym scenariuszu na 34,5 miliarda złotych. W skrajnym wariancie ten koszt miałby wzrosnąć nawet do 234 miliardów złotych. Pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaproponował bankom,
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: Co powinien zawierać wniosek o upadłość?

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinien zostać złożony na formularzu zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Przygotowywany przez upadłego wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; 1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku; wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika; wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty; spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania; listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności
CZYTAJ DALEJ
Komitet Stabilności Finansowej
Frankowicze

Frankowicze: Zwiększone ryzyko prawne w ocenie KSF

\”W ocenie Komitetu zwiększyło się ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych\” – czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 19 marca 2021 r.. \”Ze względu na rosnącą liczbę umów objętych postępowaniem sądowym banki systematycznie zwiększają odpisy i rezerwy z tytułu ryzyka prawnego. Istotny wpływ na dalsze kształtowanie się tych kosztów może mieć rozstrzygnięcie całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego planowane na 13 kwietnia br.\” – napisano w komunikacie. Z dokumentu wynika, że Komitet zapoznał się z najnowszymi analizami dotyczącymi wspomnianego ryzyka oraz przebiegiem prac nad propozycją pozasądowych rozwiązań dotyczących kredytów walutowych i potwierdził potrzebę dalszego monitorowania sytuacji w tym zakresie. Jednocześnie Komitet ponownie uznał obniżającą się rentowność banków jako kolejne, istotne źródło ryzyka w polskim systemie finansowym. W komunikacie poinformowano również, że Komitet Stabilności Finansowej zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych, które wskazują na dalszy
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: Polacy nie radzą sobie z długami

Z raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych z baz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że na 1 tys. dorosłych Polaków 89-ciu ma problemy finansowe. Zainteresowanie rozwiązaniem, jakim jest upadłość konsumencka, rośnie. Na koniec 2020 r. ponad 2,8 miliona Polek i Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. Łączna wartość ich zaległych zobowiązań wyniosła 81,39 mld zł. O ile w stosunku do 2019 r. liczba dłużników zwiększyła się nieznacznie, bo o 8,1 tys. (0,3%), to o kwocie zaległości nie można już tego powiedzieć, podwyższyła się ona bowiem o 3,69 mld zł (4,7%). Polacy nie radzą sobie ze spłatą bieżących rachunków częściej niż z regulowaniem rat kredytów. Wśród 2,8 mln niesolidnych płatników przeważającą część stanowią dłużnicy pozakredytowi. Nieuregulowane rachunki za usługi telekomunikacyjne, telewizję kablową, prąd, gaz, czynsz, alimenty, grzywny, koszty sądowe, opłaty karne za jazdę bez biletu i opóźnione raty pożyczek, a także długi windykowane przez firmy windykacyjne
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: \”Uchwała frankowa\” przeniesiona na kwiecień 2021 r.

25 marca 2021 r. nie odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, której celem było rozstrzygnięcie zagadnień prawnych związanych z kredytami frankowymi. Zostało one przeniesione na 13 kwietnia. Frankowicze muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ powodem przełożenia terminu rozprawy jest stwierdzenie koronawirusa u pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. \”W związku z trwającą hospitalizacją Pierwszego Prezesa SN, Zarządzeniem nr 31/2021 z dnia 17 marca 2021 r. termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. akt III CZP 11/21) został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.\” – czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego. Czynności w tej sprawie podejmowane są terminowo. Przypomnijmy, że wcześniej media informowały, że uchwała frankowa może nie zostać przyjęta w wyznaczonym terminie z powodu konfliktu między tzw. starymi a nowymi sędziami Sądu Najwyższego.
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: \”Uchwała frankowa\” przeniesiona na kwiecień 2021 r.

25 marca 2021 r. nie odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, której celem było rozstrzygnięcie zagadnień prawnych związanych z kredytami frankowymi. Zostało one przeniesione na 13 kwietnia. Frankowicze muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ powodem przełożenia terminu rozprawy jest stwierdzenie koronawirusa u pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. \”W związku z trwającą hospitalizacją Pierwszego Prezesa SN, Zarządzeniem nr 31/2021 z dnia 17 marca 2021 r. termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. akt III CZP 11/21) został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.\” – czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego. Czynności w tej sprawie podejmowane są terminowo. Przypomnijmy, że wcześniej media informowały, że uchwała frankowa może nie zostać przyjęta w wyznaczonym terminie z powodu konfliktu między tzw. starymi a nowymi sędziami Sądu Najwyższego.
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: Lockdown zwiększy ich liczbę?

W najbliższych tygodniach okaże się, czy problemy finansowe Polaków będą miały przełożenie na liczbę składanych wniosków o ogłoszenie rozwiązania, jakim jest upadłość konsumencka. 17 marca 2021 r. minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej wprowadzenie ogólnopolskiego lockdownu. Nowe obostrzenia będą obowiązywać od soboty 20 marca do piątku 9 kwietnia. Nowe restrykcje będą miały charakter ogólnopolski. Zamknięte zostaną hotele, nastąpi ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięte będą też kina, teatry oraz baseny i obiekty sportowe. Analizując to, co miało miejsce podczas pierwszego i drugiego lockdownu w 2020 r. możemy spodziewać się, że zwalniani w efekcie tych wydarzeń pracownicy – zwłaszcza ci, którzy mieli tylko jedno źródło dochodów – będą brali pod uwagę skorzystanie z rozwiązania, jakim jest upadłość konsumencka. Wprowadzenie kolejnego lockdownu to konsekwencja nieustannie rosnącej liczby zakażeń koronawirusa. Wiadomo już, że część pracowników ma pracować zdalnie. Dla wielu z nich najbliższe tygodnie mogą okazać się decydujące w kwestii tego, czy
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: Porównanie sytuacji kredytobiorców z różnych lat jest skomplikowane

Frankowicze ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu twierdzą, że wyliczenie sumy kredytu do spłacenia i miesięcznej raty po ugodzie KNF czy odfrankowieniu umowy, jest tak skomplikowane, że trudno jest zrobić to samemu. Jak wyjaśnia prezes Frankowicze stowarzyszenia Arkadiusz Szcześniak, sytuacje poszczególnych kredytobiorców, którzy brali kredyty frankowe w latach 2006-2008 są bardzo różne, w zależności od momentu wzięcia kredytu i ówczesnego kursu franka, marży danego banku i zapisów umowy, dlatego bardzo różne mogą też być wyliczenia, jakie będzie saldo ich kredytu (czyli suma, która pozostała jeszcze do spłacenia) i miesięczna rata po zaakceptowaniu ewentualnej ugody na warunkach KNF lub odfrankowieniu umowy. – Każdy kredytobiorca powinien otrzymać od banku lub zrobić indywidualne wyliczenie salda i rat dla swojego kredytu, choć trzeba podkreślić, że jest to bardzo skomplikowane. Chodzi o to, że zarówno kursy franka, jak marże i oprocentowanie kredytów złotowych zmieniało się, a uwzględnienie wszystkich zmiennych wymaga zebrania wielu danych, które nie zawsze
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: Aż 54 proc. Polaków spłaca kredyt lub pożyczkę

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że aż 54% Polaków spłaca kredyty lub pożyczki. Stąd już tylko krok do rozwiązania jakim jest upadłość konsumencka. Uzyskane z kredytów i pożyczek środki są przeznaczane głównie na zakup sprzętu RTV/AGD lub remont czy wyposażenie mieszkania. Tylko co czwarta osoba przed zaciągnięciem długu sprawdza, czy będzie mogła bez problemów spłacać swoje zobowiązania finansowe. W najgorszej sytuacji pozostają osoby, które zaciągają pożyczki czy kredyty na spłatę aktualnych zobowiązań – to aż 13% spośród wszystkich zadłużonych. Najbardziej zadłużeni Polacy mieszkają na Mazowszu (14,89 mld zł), a kolejne miejsca w zestawieniu zajmują mieszkańcy Górnego Śląska (10,86 mld zł) i Dolnego Śląska (7,49). Najmniejsze zaległości mają natomiast mieszkańcy województw: podlaskiego (1,62 mld zł), opolskiego (również 1,882 mld zł) i świętokrzyskiego (1.,72 mld zł). Najwięcej niesolidnych dłużników mieszka w województwie śląskim (ponad 390 tys.), mazowieckim (369,4 tys.) oraz dolnośląskim (275,4 tys.). Najmniej zaległości mają dłużnicy mieszkający na Podlasiu, Opolszczyźnie
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: Opłata za korzystanie z kapitału nie należy się bankom

Frankowicze ze stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu\” przedstawili swoje stanowisko na temat sześciu pytań prawnych dotyczących spraw frankowych, którymi 25 marca 2021 r. zajmie się Sąd Najwyższy. „W chwili obecnej banki podnoszą alarmistyczne głosy o skutkach ekonomicznych Uchwały Sądu Najwyższego jednocześnie nie wskazując, dlaczego wykonywały te umowy bez zmian pomimo pierwszych wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapadających już w 2010 roku. Nie wskazali kiedy oddadzą premie pobrane w latach 2005–2020 i w jaki sposób chcą naprawić sytuację polskich rodzin, którym odebrano majątki\” – czytamy w komunikacie, jaki opublikowali Frankowicze ze stowarzyszenia. Odnosząc się do pierwszego pytania skierowanego do Sądu Najwyższego, Frankowicze wskazują na brak możliwości zastąpienia klauzuli niedozwolonej dotyczącej sposobu ustalania kursu innym przepisem prawa lub zwyczajem. Jeżeli chodzi o pytania drugie i trzecie, SBB uznało, że „liczne wady prawne tych umów powinny prowadzić do ustalenia ich nieważności od chwili ich zawarcia\”. W przypadku pytania czwartego opinia stowarzyszenia jest zbieżna
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka mieszkanie
Upadłość

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Nieruchomość mieszkaniowa lub gruntowa podlega sprzedaży w celu pokrycia długów osoby objętej upadłością konsumencką. We wniosku o upadłość konsumencką dłużnik musi podać wykaz majątku (również nieruchomego) wraz z jego szacunkową wyceną. Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, syndyk podejmuje decyzję co do sposobu likwidacji masy upadłościowej. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. W zawiadomieniu dotyczącym sposobu likwidacji nieruchomości, syndyk informuje wierzycieli oraz sąd m.in. o minimalnej cenie sprzedaży domu, lokalu lub gruntu. Upadłość konsumencka a mieszkanie Po sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku dłużnika syndyk przedstawia sądowi projekt planu spłaty wierzycieli zakładającego częściowe umorzenie długów. Jeśli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie, które w chwili ogłoszenia upadłości jest zamieszkiwane przez dłużnika i jego bliskich, wówczas dłużnik nie traci prawa do korzystania z niniejszego mieszkania. Zakres oraz czas korzystania z tego mieszkania określa sędzia-komisarz. Przyjmuje się, że: 1) korzystanie przez
CZYTAJ DALEJ
przewalutowanie kredytu
Frankowicze

Frankowicze: Przewalutowanie kredytu to koszt 30-234 mld złotych

Frankowicze a przewalutowanie kredytu – Związek Banków Polskich obliczył ile kosztowałoby przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich. Z analizy zagadnienia jakim są Frankowicze a przewalutowanie kredytu wynika, że ugody mogą obciążyć sektor kwotą z przedziału od 30 do ponad 200 mld zł, w zależności od przyjętego wariantu rozwiązania. Z wyliczeń Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich wynika, że przewalutowanie kredytu pierwotnie udzielonego w CHF na PLN po kursie z dnia udzielenia, ze zmianą oprocentowania na stawkę WIBOR 3m + marża oraz z powtórnym rozliczeniem kredytu od dnia wypłaty kredytu kosztowałoby 30-57 mld zł. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego szacowała koszty wspomnianej operacji na 34,5 mld złotych. Wyliczenie powstało przy założeniu, że kwota kredytu to 300 000 zł; okres kredytowania to 30 lat (360 rat, a więc 1 rata miesięcznie), marża wynosi 1,5%; spread walutowy to 2%, a przewalutowanie kredytu miało miejsce w dniu 30 listopada 2020 r. Najniższe koszty dla banków
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka nowelizacja
Upadłość

Upadłość konsumencka: Nowelizacja postępowania od 1 lipca 2021 r.

Upadłość konsumencką czeka kolejna nowelizacja. Rada Ministrów przyjęła bowiem projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zakładający usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych. Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów \”chce usprawnić postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Chodzi o dostosowanie tego postępowania do rozwiązań przyjętych w ustawie z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych\” – czytamy w komunikacie. Głównym celem nowelizacji jest cyfryzacja postępowania o upadłość konsumencką. Aby usprawnić postępowanie w ramach rozwiązania, jakim jest upadłość konsumencka nowelizacja zakłada: wprowadzenie zasady składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe; prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe; dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet); rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań). Przewidziane jest również uatrakcyjnienie szybszej sprzedaży majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw.
CZYTAJ DALEJ
Sąd Najwyższy
Frankowicze

Frankowicze: Sąd Najwyższy z uzasadnieniem uchwały dotyczącej wzajemnych rozliczeń

Sąd Najwyższy przedstawił pisemne uzasadnienie uchwały Izby Cywilnej, dotyczące wzajemnych rozliczeń w przypadku unieważnienia umowy o kredyt walutowy. Na posiedzeniu 16 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym pod przewodnictwem prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego zajmował się zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, dotyczącym zasad wzajemnych rozliczeń wynikających z umowy kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim, która została uznana za nieważną ze względu na zawarcie w niej klauzul abuzywnych. Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku unieważnienia umowy o kredyt walutowy do rozliczenia banku i klienta ma zastosowanie tzw. zasada dwóch kondykcji, a nie przeciwstawiana jej teoria salda. To oznacza, że każde roszczenie zarówno kredytobiorcy, jak i banku, o wydanie wzbogacenia należy traktować oddzielnie i niezależnie od drugiego. Z kolei zgodnie z teorią salda \”w przypadku nieważnej umowy wzajemnej przedmiotem roszczenia restytucyjnego nie jest osobno każde ze spełnionych świadczeń, lecz jedynie nadwyżka wartości jednego z nich nad wartością drugiego\”.
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka osoby fizycznej bez majątku
Upadłość

Upadłość konsumencka osoby fizycznej bez majątku

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów upadłość konsumencka osoby fizycznej bez majątku jest możliwa. Pozbawienie dłużnika chcącego ogłosić upadłość konieczności posiadania majątku jest w pełni adekwatne do naczelnej zasady, która przyświeca postępowaniu upadłościowemu osoby fizycznej. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że celem procedury prowadzonej wobec osób fizycznych jest oddłużenie (art. 1 ust. 1 pkt 4 Prawa upadłościowego). Mimo, że brak majątku nie jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, sąd dokładnie zbada, jak doszło do stanu niewypłacalności dłużnika. Dlatego też należy zadbać o właściwe przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką oraz zgromadzenie niezbędnych dokumentów, takich jak korespondencja z bankami, firmami pożyczkowymi czy dokumentacja medyczna. Postępowanie upadłościowe dłużnika bez majątku nie różni się od postępowania przeprowadzanego w stosunku do dłużnika posiadającego aktywa i dochody. Składa się ono z następujących etapów: 1) Wszczęcie postępowania – postępowanie upadłościowe jest wszczynane na wniosek dłużnika. Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika oraz uiścić opłatę
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze: Ugoda czy walka z bankiem w sądzie?

Frankowicze coraz częściej decydują się na walkę z bankiem w sądzie w sprawach o kredyty frankowe. Powód jest prosty – jest to dużo bardziej korzystne niż pójście z bankiem na ugodę. Na chwilę obecną w Polsce udzielonych jest około 428 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich i liczba ta z roku na rok spada. Z analiz Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że banki zawierając masowo ugody z Frankowiczami, musiałyby im zapłacić 34,5 mld złotych. Stosując to rozwiązanie należałoby przewalutować ich kredyty frankowe po kursie z dnia zaciągnięcia. To na chwilę obecną najtańsza dla banków opcja rozwiązania problemu z kredytami frankowymi. Pesymistyczny scenariusz zakłada, że sektor bankowy byłby zmuszony ponieść koszty w wysokości 234 mld złotych. Taka sytuacja z pewnością doprowadziłaby do upadłości co najmniej kilka działających w Polsce banków i zatrzęsłaby całym sektorem bankowym. Jeśli doszłoby do unieważnienia umowy kredytowej, ale bez wzajemnego rozliczenia, wówczas bank byłby zmuszony zwrócić kredytobiorcy pobrane dotychczas
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: w 2021 będzie ich więcej

Upadłość konsumencka coraz częściej okazuje się rozwiązaniem dla osób, które mają problemy ze spłatą zobowiązań finansowych nie tylko wobec banków, lecz również dostawców mediów oraz spółdzielni mieszkaniowych. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że miesięcznie w Polsce (stan na marzec 2021 r.) z rozwiązania jakim jest upadłość konsumencka korzysta od 1,5 do 1,8 tys. osób. W 2020 r. upadłość konsumencką ogłosiło 13 tys. osób. Dla porównania, w 2019 r. takich spraw było około 8 tysięcy. COIG szacuje, że w 2021 upadłości konsumenckich będzie około 20 tysięcy. Zdaniem Adama Łąckiego, prezesa Krajowego Rejestru Długów, można się spodziewać, że w 2021 roku w dalszym ciągu będziemy odnotowywać wysokie liczby upadłości konsumenckich do czasu, aż nie ustabilizuje się sytuacja pandemiczna i gospodarcza. Jak się okazuje, dla wielu osób ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stanowić jedyną drogę do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, pozbycia się długów i rozpoczęcia życia na nowo i bez finansowych obciążeń. Przed
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Frankowicze dostają od banków niekorzystne propozycje ugód

Istotna zmiana w działaniu banków w sprawach Frankowiczów – coraz częściej proponują one kredytobiorcom zawarcie ugody. Duża liczba spraw sądowych przegrywanych przez banki – zwłaszcza w pierwszej instancji – oznacza dla nich duże koszty. Tymczasem Komisja Nadzoru Finansowego naciska na nie, by oferowały ugody Frankowiczom – de facto chodzi o to, by ochronić cały polski sektor bankowy. Jak się okazuje, większość składanych przez banki propozycji ugód polega na potraktowaniu kredytów hipotecznych tak, jakby od samego początku były kredytami w złotych. Najwięcej na takim rozwiązaniu zyskaliby więc Frankowicze, którzy swoje umowy kredytowe podpisali w 2008 roku, gdy kurs franka szwajcarskiego znajdował się na poziomie 2 złotych (dziś jest to 4,12 zł). Problem jest jednak dużo bardziej złożony- mimo, że na chwilę obecną istnieje silna potrzeba wdrożenia jednego systemowego rozwiązania, każdy z banków proponuje Frankowiczom własną wersję ugody. Należy pamiętać o tym, że podpisując ugodę z bankiem możemy doprowadzić do braku możliwości ewentualnego postępowania sądowego w przyszłości. Ponadto w propozycjach
CZYTAJ DALEJ
Upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka: Rekordowa liczba upadłości w drugiej połowie 2020 r.

Upadłość konsumencka w drugim półroczu 2020 r. była rekordowa pod względem liczby przypadków – sądy orzekły ją wobec 8,4 tysiąca osób. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że 50% osób, które ogłosiło upadłość gospodarczą stanowiły kobiety, a drugie 50% mężczyźni. Łączna suma zobowiązań, jakie pozostawiły po sobie kobiety, wyniosła ponad 137 mln złotych, natomiast mężczyźni zadłużyli się na ponad 173 mln zł. Największe problemy ze spłacaniem długów miały osoby, które zaciągnęły zobowiązania finansowe jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. W dniu upadłości statystyczny upadły miał około 37 tysięcy złotych długów oraz ponad dwóch wierzycieli. Dane większości konsumentów, którzy ogłosili upadłość konsumencką, można znaleźć w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej. Na rok przed ogłoszeniem widniało w nim 51%. bankrutów. Na pół roku przed orzeczeniem upadłości odsetek ten wzrósł do 58%, a w dniu ogłoszenia upadłości do 65%. W drugim półroczu 2020 r. zaległe zobowiązania dłużników przekroczyły 310,2 mln złotych. To ponad
CZYTAJ DALEJ
ugody banków z Frankowiczami
Frankowicze

Ugody banków z Frankowiczami – czy warto?

Santander Bank Polska, Bank Millennium, PKO Bank Polski i mBank rozpatrują możliwości ugody z Frankowiczami. Wcześniej banki opublikowały wyliczenia dotyczące skutków przewalutowania kredytów hipotecznych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego według propozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokonałoby konwersji kredytów walutowych zgodnie z propozycją KNF, kwoty które musiałyby wypłacić banki, są liczone są w miliardach złotych. W raporcie rocznym Bank Millennium podał, że koszt przewalutowania kredytów hipotecznych według propozycji KNF to kwota 4,1-5,1 mld złotych. Z kolei Santander Bank Polska poinformował, że strata banku wyniosłaby ok. 2,7 mld złotych. Wcześniej swoje wyliczenia przedstawił PKO Bank Polski. W przypadku tego banku wpływ na kapitały własne przewalutowania kredytów walutowych według propozycji Komisji Nadzoru Finansowego to 6,1-6,7 mld złotych, w tym 4,9-5,5 mld złotych dla kredytów obecnie spłacanych. Z kolei mBank łączny potencjalny wpływ przewalutowania kredytów walutowych oszacował na 4,7 mld złotych w przypadku konwersji tylko portfela aktywnego i
CZYTAJ DALEJ
Upadłość

Upadłość konsumencka: Rok 2021 może okazać się rekordowy

Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że w 2020 r. w Polsce ogłoszono 13 084 upadłości konsumenckich. Rok 2021 może okazać się rekordowy pod tym względem. Dla porównania, w 2019 r. sądy ogłosiły upadłość 7944 osób fizycznych. Oznacza to, że w 2020 liczba upadłości konsumenckich wzrosła niemal dwukrotnie. Rekordowy okazał się grudzień 2020 r. – liczba upadłości konsumenckich ogłoszonych w tym miesiącu sięgnęła wówczas aż 1809 osób. Biorąc pod uwagę informacje publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdego miesiąca sądy w Polsce ogłaszają około 1090 upadłości konsumenckich. Z informacji Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że średnia wieku osób, które występują z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to 51 lat. Najczęściej sądy ogłaszają upadłość osób w przedziale wiekowym od 40 do 49 lat (23,86% wszystkich złożonych wniosków), 30-39 lat (22,03% wniosków) oraz 60-69 lat (19,08% wniosków). W 2020 r. wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej najczęściej były składane najczęściej przez mieszkańców
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Frankowicze: Banki tworzą propozycje ugód

Spór na linii banki i Frankowicze trwa. Banki zamierzają przedstawić własny kształt ugód z Kredytobiorcami. Nie mają na to zbyt wiele czasu, bo już 25 marca 2021. zbierze się Izba Cywilna Sądu Najwyższego, która ma rozstrzygnąć rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym spraw frankowych. Dotychczas z roszczeniami przeciwko bankom wystąpiło mniej niż 10% Frankowiczów. Jednak w drugim kwartale 2021 r. sytuacja ta może ulec gwałtownej zmianie, a sądy zaleje fala pozwów. Wiele wskazuje na to, że banki zdały wreszcie sobie sprawę, że w ich interesie jest opracowanie ugód, które będą satysfakcjonowały Frankowiczów. Rozstrzygnięcie najważniejszych rozbieżności orzeczniczych przez Sąd Najwyższy na korzyść kredytobiorców może bowiem doprowadzić do poważnych skutków w funkcjonowaniu instytucji finansowych. O rekordowo dużej liczbie spraw skierowanych przez Frankowiczów przeciwko bankom może zadecydować również sytuacja gospodarcza w Polsce. Jeżeli kredytobiorcy będą mieli problemy ze spłatą rat, z pewnością zaczną występować do sądu lub zaprzestaną spłaty kredytów. Dotychczas w odpowiedzi na korzystne
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Zwrot wszystkich zapłaconych rat – Sąd Najwyższy ponownie potwierdza

W związku z wykonywaniem umowy kredytu dotkniętej nieważnością, osobie spłacającej kredyt przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego. 16 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. CZP 11/20), w której ustala, że w przypadku gdy umowa jest nieważna, stronie która spłaca kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 par. 1 kc w związku z art. 405 kc), niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. Uchwała odnosi się nie tylko do indeksowanego kredytu konsumenckiego, ale do kredytu w ogóle. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że zasady ogólne obowiązujące w prawie polskim dotyczące zwrotu nienależnego świadczenia są najzupełniej wystarczające. A zatem świadczenie nienależne podlega zwrotowi (art. 405 kc), z tym, że wymagalność tego zobowiązania zależy od wezwania, stosownie do art. 455 kc. Z kolei zobowiązanie do zwrotu bezpodstawnie otrzymanej kwoty kredytu może być zbieżne ze
CZYTAJ DALEJ
Upadłość

Odpowiedzialność małżonka za długi

Standardowym ustrojem majątkowym w Polsce jest ustawowa wspólność majątkowa – o ile małżonkowie w odrębnej umowie nie postanowili inaczej. Oznacza to, że od dnia ślubu mąż i żona dysponują majątkiem wspólnym. A zatem wszystko, co nabędą po ślubie trafia do majątku wspólnego. Małżonkowie stają się wówczas właścicielami danych przedmiotów w równym stopniu. Oprócz majątku wspólnego mąż i żona mogą również posiadać majątek osobisty, który składa się z przedmiotów zgromadzonych przed ślubem. W przypadku gdy małżonkowie zawarli przed notariuszem umowę majątkową małżeńską (intercyzę), mają oni dwa majątki osobiste. Wówczas każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem. Intercyzę można zawrzeć przed ślubem lub po ślubie. Skutki podpisania takiej umowy obejmują jednak tylko te długi, które powstały już po jej zawarciu. W przypadku, gdy małżonkowie nie podpisali umowy majątkowej i pozostają w ustawowej wspólności majątkowej, odpowiedzialność jednego małżonka za długi drugiego jest uzależniona od danej sytuacji: 1) w przypadku, gdy małżonkowie zaciągnęli zobowiązanie wspólnie
CZYTAJ DALEJ
Upadłość

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez niewypłacalnego dłużnika ma liczne konsekwencje – powoduje przede wszystkim utratę przez dłużnika prawa do zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem. Czynności prawne, takie jak umowy darowizny, umowy sprzedaży i inne obciążenie majątku, dokonane przez dłużnika w okresie roku od ogłoszenia upadłości konsumenckiej, są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Co do zasady, cały majątek dłużnika po ogłoszeniu upadłości staje się masą upadłości, która jest przeznaczona na spłatę długów i kosztów postępowania upadłościowego. Dłużnik jest zobowiązany do wskazania i wydania syndykowi wszystkich składników majątku oraz dokumentów ich dotyczących. Cały majątek – z wyjątkiem niektórych jego składników, które z mocy ustawy nie należą do masy upadłościowej – zostanie spieniężony przez syndyka. Sprzedaż dotyczy także domu bądź mieszkania, w którym dłużnik zamieszkuje. Do masy upadłości zalicza się również wynagrodzenie z umowy o pracę w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. A zatem jeśli przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne, w
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Raiffeisen Bank pozywa państwa Dziubaków

Bank, który zawarł z małżeństwem umowę kredytową na 400 tysięcy złotych teraz domaga się od niego blisko dwa razy tyle. 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekał w sprawie Justyny i Kamila Dziubaków. Następnie – 3 stycznia 2020 r. – w sprawie tych kredytobiorców Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok przełomowy dla wszystkich Frankowiczów w Polsce – sąd uznał bowiem za nieważną umowę kredytową zawartą przez pp. Dziubak z Raiffeisen Bank. Teraz Raiffeisen Bank pozwał państwa Dziubaków o 790 995,07 złotych. Jak tłumaczą przedstawiciele banku, dochodzona kwota obejmować ma poniesione przez bank koszty, równowartość użyczonego kapitału w złotówkach wraz z jego waloryzacją o wskaźnik inflacji (zgodnie z danymi GUS), a także poniesiony koszt obsługi kredytu, wyliczony w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych banku. „Bank podkreśla, że nie ubiega się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. I zaznacza, że decyzja o pozwie była konieczna ze względu na ochronę
CZYTAJ DALEJ
Upadłość

Upadłość konsumencka i jej formy

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka została umożliwiona do realizacji tylko tym osobom, które są niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika lub umorzeniu części lub całości długów. Postępowanie upadłościowe, kończące się oddłużeniem, rozciąga się w swoich skutkach tylko w stosunku do osoby upadłego. Sama wierzytelność nie przestaje istnieć, co może mieć konsekwencje w niewypłacalności poręczyciela. A zatem w chwili gdy dłużnik ogłosi upadłość, wierzyciele skierują swoje roszczenia do poręczyciela. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej – drugi z małżonków będzie odpowiadał za długi upadłego małżonka. Procedura upadłościowa rozpoczyna się w momencie złożenia do sądu wniosku o upadłość konsumencką. Należy również wnieść do sądu opłatę w
CZYTAJ DALEJ
Upadłość

Upadłości konsumenckich w 2021 r. może być nawet 15 tysięcy

Rok 2021 może okazać się rekordowy pod względem liczby upadłości konsumenckich. Pandemia COVID-19 spowodowała, że wielu Polaków znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Z najnowszych danych wynika, że w trudnej sytuacji materialnej znalazły się osoby między 30 a 40 rokiem życia, obciążone pożyczkami, leasingami oraz kredytami mieszkaniowymi. Towarzyszą im często osobiste dramaty w postaci zwolnienia z pracy oraz niemożności znalezienia kolejnej, co często prowadzi do stresu, nerwicy i stanów lękowych, a nawet ciężkiej depresji. Na szczęście wśród Polaków z roku na rok rośnie świadomość zalet rozwiązania jakim jest upadłość konsumencka. Jest też o nią znacznie łatwiej niż jeszcze kilka lat temu. Zmiany w przepisach prawnych, które wprowadzono w marcu 2020 r. sprawiły, że upadłość konsumencka stała się atrakcyjna nie tylko dla osób, które znalazły się w tarapatach finansowych ze swojej winy, ale również dla tych, którzy znaleźli się w tarapatach finansowych poprzez nienależyte rozporządzanie swoim majątkiem. Wszystko wskazuje na to,
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Banki nie przedstawiły dla NBP żadnych propozycji w sprawie kredytów frankowych

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że banki nie przedstawiły mu żadnej konkretnej deklaracji w sprawie przewalutowania kredytów frankowych. Pod koniec stycznia 2021 r. bankowcy skierowali list do NBP, w którym poprosili bank centralny o wsparcie. Chodzi o to, by Narodowy Bank Polski porozumiał się ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym i skupił od niego franki poza rynkiem. Następnie NBP miałby udostępnić walutę bankom – te wówczas mogłyby spłacić finansowanie kredytów frankowych. – Tymczasem banki w swoim liście, który skierowały zresztą w ramach jakiegoś dziwnego trybu postępowania do mediów, niczego konkretnego nie deklarują – ujawnił na konferencji prasowej, która odbyła się 5 lutego 2021 r. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. – Informują jedynie, że pracują nad koncepcją przewalutowania. Ale nie ma żadnych konkretów. Cały czas deklarujemy gotowość zapoznania się ze szczegółami planowanej operacji. Zobaczymy, co banki wypracują i wtedy podejmiemy decyzję – dodał. Jak podkreślił prezes NBP, środowisko bankowe nie
CZYTAJ DALEJ
Upadłość

Upadłość konsumencką w styczniu 2021 w Polsce ogłosiło półtora tysiąca osób

Upadłość konsumencką w Polsce w ostatnich trzech miesiącach 2020 r. ogłosiło łącznie 5055 r. konsumentów. Z danych opublikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że liczba upadłości konsumenckich w naszym kraju rośnie lawinowo od czerwca 2020 r. – wówczas upadłość ogłosiło 1116 osób. W lipcu 2020 r. w Polsce ogłoszono 1546 upadłości konsumenckich, w sierpniu – 1129, a we wrześniu – 1366 r. Czwarty kwartał 2020 r. przyniósł kolejne niechlubne rekordy – w październiku mieliśmy do czynienia z 1642, w listopadzie z 1604, a w grudniu z 1809 upadłościami konsumenckimi. Oznacza to, że w ostatnich trzech miesiącach 2020 r. upadłość konsumencką ogłosiło łącznie 5055 r. osób. W skali roku daje to liczbę 13 084. upadłości (co stanowi wzrost liczby przypadków o 64% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r.). W pierwszym miesiącu 2021 r. upadłość konsumencką ogłosiło kolejnych 1520 tys. osób. To ósmy miesiąc z rzędu, w którym liczba
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Upadłość konsumencka w praktyce: Darmowy Ebook

Pobierz bezpłatny ebook: Upadłość konsumencka w pigułce. Praktyki, przykłady oraz wiedza specjalistów od oddłużania Komu polecamy ten poradnik: W szczególności polecamy go osobom, które: 1. Mają aktualnie problemy finansowe i szukają informacji o możliwościach rozwiązania swojej sytuacji. 2. Wpadły w pętlę kredytową i chcą się dowiedzieć jak można z niej wyjść dzięki instytucji upadłości konsumenckiej. 3. Obecnie postawiły sobie za cel – wyjście z długów, chcą spokojnie móc odbierać telefony od nieznanych numerów oraz odzyskać swobodę w zarządzaniu swoimi pieniędzmi. 4. Chcą zdobyć wiedzę o możliwościach zmiany swojego życia na lepsze oraz odzyskania spokoju i wolności. 5. Chcą się dowiedzieć jak działa upadłość konsumencka, jakie są plusy i minusy, ile osób w Polsce ogłosiło już upadłość, dlaczego teraz jest łatwiej oraz wiele więcej… Aby otrzymać poradnik – zapisz się na nasz newsletter: [grwebform url=\”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=w2aTd&webforms_id=38728405\” css=\”on\” center=\”off\” center_margin=\”200\”/]  
CZYTAJ DALEJ
Upadłość

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka – zarówno bieżące, jak i zaległe zobowiązania alimentacyjne w takim przypadku nie ulegają umorzeniu. Alimenty nie mogą zostać umorzone w postępowania upadłościowym. Określa to artykuł 491(21) Prawa upadłościowego. W przypadku zaległych alimentów kwota zadłużenia musi zostać zgłoszona sędziemu-komisarzowi. W momencie gdy wierzyciel lub działający w jego imieniu przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik dokona takiego zgłoszenia, zaległe alimenty zostaną uwzględnione na liście wierzytelności. W ustawie Prawo upadłościowe przewidziano kolejność zaspokajania wierzycieli (art. 342). Należności alimentacyjne zostały tu wymienione w kategorii pierwszej – a zatem wierzyciel ma szansę odzyskać przynajmniej część należnych mu pieniędzy. W przypadku alimentów bieżących – gdy było to świadczenie płacone dotychczas przez dłużnika regularnie – obowiązek alimentacyjny nadal obowiązuje i płatności powinny być kontynuowane. Należy jednak mieć na uwadze, że: po ogłoszeniu upadłości aż do dnia sporządzenia ostatecznego podziału alimenty wypłaca syndyk, syndyk wypłaca świadczenie w terminie płatności alimentów alimenty są wypłacane w kwocie nie wyższej niż
CZYTAJ DALEJ
Narodowy Bank Polski Frankowicze
Frankowicze

Banki proszą NBP o pomoc w sprawach frankowych

Banki, które przez wiele lat udzielały kredytów we frankach szwajcarskich, wysłały do członków zarządu Narodowego Banku Polskiego list z prośbą o wsparcie NBP w razie dojścia do skutku ugód z Frankowiczami. Bankowcy proszą, by Narodowy Bank Polski porozumiał ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym i skupił od niego franki poza rynkiem. Wówczas NBP mógłby odsprzedać je polskim bankom. Rozwiązanie to pozwoliłoby im na spłacenie finansowania frankowych kredytów i zamknięcie pozycji walutowej powstałej wskutek ugód i przewalutowań. Jak informuje \”Rzeczpospolita\”, z listu bankowców do NBP wynika, że zgodnie z szacowaną skalą konwersji hipotek pozycja walutowa, która może wymagać domknięcia poprzez zakup za złote waluty i zawarcie transakcji zabezpieczających (SWAP lub CIRS), to około 14 mld CHF oraz do 1,3 mld euro, czyli odpowiednio 58 mld złotych i 5,8 mld złotych. Rozważana jest opcja z otwarciem dwóch „okien\” do przeprowadzenia transakcji, m.in. z tego powodu, że banki nie są jednakowo zaawansowane w przygotowaniu porozumień.
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Frankowicze kontra Bank Millennium

Frankowicze kontra Bank Millennium – w Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończyła się kolejna sprawa o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. W sprawie Frankowicze o sygn. II C 1213/19 przeciwko Bankowi Millennium, która odbyła się 3 lutego 2021 r., orzekała SSO Sylwia Urbańska.   Po rozpatrzeniu sprawy sąd orzekł co następuje: – saldo kredytu ulega zmianie z 459 879 zł do 0 zł – po uprawomocnieniu się wyroku kredyt zostanie wykreślony z hipoteki – w zakresie kwoty zwróconej Kredytobiorcy sąd podejmie decyzję w marcu 2021 r., po wyroku Sądu Najwyższego W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał na następujące kwestie: – naruszenie swobody umów – abuzywne klauzule przeliczeniowe – jednostronne ustalenie świadczenia konsumenta – główne świadczenie stron  sformułowane niejednoznacznie – brak możliwości oceny ekonomicznych skutków umowy przez konsumenta – naruszenie obowiązku informacyjnego przez bank – nieprzekazanie konsumentowi informacji o tym, że frank szwajcarski ma wpływ na całe zadłużenie, a nie
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Operacje swapowe banków były nieuczciwe

Operacje swapowe, których przez wiele lat dokonywały polskie banki, były nieuczciwe. Jak wykazuje w swoim artykule dla \”Dziennika Gazety Prawnej\” Marek Rzewuski, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, każda umowa frankowa precyzuje koszty ponoszone przez klienta. We wszystkich tego rodzaju umowach koszty oprócz oprocentowania określone są przez transakcje kupna i sprzedaży waluty, do których bank doliczał swoja marżę kursową, czyli tzw. spread. Jak się jednak okazuje, takie transakcje nie miały w rzeczywistości miejsca. Banki zamiast finansować kredyty kupnem waluty decydowały się albo na ubezpieczenie swojej pozycji walutowej transakcją CIRS/FX SWAP albo – lecz już później, gdy transakcje swapowe nie były możliwe do zrealizowania – pożyczkami waluty. W żadnym z tych dwóch przypadków nie doszło zatem do finansowania zakupem waluty, za które bank pobierał wynagrodzenie już w momencie wypłaty kredytu. Transakcje FX SWAP to operacje pozostawienia otwartej pozycji na następną dobę, za którą inwestor otrzymuje lub płaci odsetki. Praktycznie wszystkie transakcje realizowane
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Frankowicze czekają aż Sąd Najwyższy odpowie na pytania

Frankowicze czekają – Sąd Najwyższy już niebawem odpowie na najważniejsze pytania dotyczące sporów o kredyty frankowe. 29 stycznia 2021 r. Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, wystąpiła do Izby Cywilnej tegoż z sześcioma pytaniami dotyczącymi sporów o kredyty frankowe. Odpowiedzi na nie mają zostać udzielone 25 marca. Efektem podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy ma być jednolite orzecznictwo, dzięki czemu sądy w Polsce zyskają jasność, jak orzekać w sprawach frankowych.   Pytania zadane Izbie Cywilnej 1) Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?   2) Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?   3) Czy
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Rzecznik finansowy broni Frankowiczów

Dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i Rzecznik Finansowy, po raz pierwszy przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do pytań prejudycjalnych skierowanych przez polski sąd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik przystąpił do sprawy klienta jednego z banków, w której warszawski Sąd Rejonowy skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy kredytu frankowego. Bank zyskał już poparcie Związku Banków Polskich i postuluje, by Trybunał Sprawiedliwości odmówił udzielenia ochrony konsumentowi, który na etapie zawierania umowy nie zapoznał się dostatecznie z jej treścią. Bankowcy argumentują, że klient, który świadomie zrezygnował z możliwości zapoznania się z umową i zrozumienia wszystkich jej zapisów, nie powinien mieć statusu konsumenta w rozumieniu dyrektywy Rady 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Jak tłumaczy Golecki, postanowił przychylić się do wniosku klienta o przystąpienie do sprawy ponieważ pokazuje ona jak ważne jest zrównoważenie sił w sporze między klientem
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Analiza kredytu we frankach szwajcarskich

Do naszej kancelarii zgłosiła się pani Anna z prośbą o przeanalizowanie zaciągniętego przez nią w sierpniu 2006 roku kredytu we frankach szwajcarskich. Kwota kredytu w dniu jego zaciągnięcia wynosiła 936 444 CHF (w przeliczeniu na polską walutę było to 2 300 000 PLN). Kurs kupna waluty z dnia udzielenia kredytu wynosił 2,4561 CHF, a marża banku to 0,70%. Umowa została kredytowana na 300 miesięcy (30 lat) w równych ratach. Wartość spreadu wyniosła 3%. Aktualna wysokość zadłużenia Kredytobiorcy to 402 678,88 CHF (1 712 672,79 PLN), zaś aktualna wysokość miesięcznej raty spłaty kredytu to 3 285,95 CHF (13 980,32 PLN). Na chwilę obecną Pani Anna zapłaciła już raty kredytu na łączną kwotę 2 103 861,20 PLN. Analiza kredytu w różnych wariantach Na prośbę Klientki przyjrzeliśmy się możliwości rozliczenia kredytu bez indeksacji (tzw. odfrankowienia). Wysokość miesięcznej raty spłaty kredytu wyniosłaby wówczas 8 073,08 PLN. W tym przypadku aktualna wysokość zadłużenia to 1
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze
Frankowicze

Kredyty frankowe: Sąd Najwyższy wyda opinię

W najbliższym czasie I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska ma przekazać tamtejszej Izbie Cywilnej pytania prawne dotyczące spornych kwestii w sprawach o kredyty frankowe. Odpowiedzi mają pomóc nie tylko Frankowiczom, ale również sądom, prawnikom i bankom. Jak poinformował Aleksander Stępkowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, niektóre skierowane do Izby Cywilnej pytania zostały sformułowane wariantowo, tak aby prowadziły do kompleksowej odpowiedzi Sądu Najwyższego na pojawiające się w procesach Frankowiczów problemy prawne. Klauzule abuzywne Przypomnijmy, że wcześniej sędzia Manowska skierowała do sądów cywilnych prośbę o przedstawienie najważniejszych problemów i rozbieżności w sprawach Frankowiczów z bankami. W odpowiedzi do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 50 zapytań, z czego znaczna część pochodziła z Sądu Okręgowego w Warszawie. Najwięcej wątpliwości wzbudziła m.in. kwestia klauzul abuzywnych – w szczególności tego, czy ich obecność ma wpływ na ważność całej umowy, a także zasad rozliczeń stron umowy kredytowej w momencie, gdy sąd stwierdza że umowa jest nieważna lub bezskuteczna.
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Frankowicze wygrywają z bankami w sporach o umowy kredytowe

W sądach znajduje się obecnie około 24,5 tys. spraw dotyczących umów o kredyty frankowe. W ponad 90% spraw rozstrzygnięcia sądu są korzystne dla klientów. Co prawda zeszłoroczny lockdown ograniczył pracę polskich sądów, lecz mimo wszystko Frankowicze decydowali się składać pozwy przeciwko bankom. Wszystko wskazuje na to, że w 2021 r. chętnych na podjęcie tego typu działań będzie jeszcze więcej. Jak wynika z najnowszych danych, w 2020 r. z 955 wszystkich spraw sądowych w Polsce aż 92,5% było wygranych przez Frankowiczów. W zdecydowanej większości przypadków stwierdzana była nieważność umowy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pod koniec 2020 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski rekomendował bankom, by te zawierały ugody z Frankowiczami. KNF-owi zależy bowiem na jednolitym podejściu do spraw kredytów frankowych. Jednak obserwując to, co dzieje się obecnie na rynku, można dojść do wniosku, że kredytodawcom niezwykle trudno będzie opracować porozumienie dotyczące ugód, które pozwoli na ich masowe proponowanie
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Frankowicze: Wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubak

Frankowicze mają powody do zadowolenia. 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie państwa Dziubak – pierwszej polskiej sprawie frankowej. Jego publikacja była przełomowym wydarzeniem dla blisko 900 tysięcy polskich rodzin, które posiadały kredyt we frankach szwajcarskich. Tezy z wyroku stały się bowiem wskazówką dla wszystkich polskich sądów, jak mają orzekać w podobnych sprawach. I rzeczywiście tak się dzieje – od tamtej pory zapada coraz więcej wyroków na korzyść Frankowiczów. Zacznijmy jednak od omówienia najważniejszego zagadnienia – jeżeli sąd krajowy uzna, że dane zapisy umowy kredytowej są abuzywne, to nie wiążą one konsumentów, chyba, że zostały one z nimi indywidualnie ustalone. Należy jednak mieć na uwadze, że w większości przypadków kredytobiorcy nie mieli możliwości zapoznania się wcześniej z treścią umowy. Dlatego też sąd podczas postępowania powinien ustalić, czy taka umowa może dalej obowiązywać po wykreśleniu z niej klauzul abuzywnych. Jeśli sąd uzna
CZYTAJ DALEJ
Sąd Najwyższy
Frankowicze

Sąd Najwyższy zajmie się kredytami frankowymi

Sąd Najwyższy zajmie się problemem niesprawiedliwej denominacji kredytów frankowych. – W dalszym ciągu analizujemy problem niesprawiedliwej denominacji kredytów frankowych, który będzie podstawą do zmniejszenie spłaty kredytów – zapewnia I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska. W wywiadzie dla serwisu Prawo.pl sędzia poinformowała, że obecnie Sąd Najwyższy czeka odpowiedź z sądów powszechnych co do aktualnych problemów orzeczniczych w tej materii. – Oczywiście pożądane jest, aby sądy uzyskały jasne wskazówki interpretacyjne w zakresie kredytów frankowych – mówi Manowska, zwracając uwagę, że sprawy frankowe są często niezwykle złożone. – Mamy do czynienia z różnymi typami umów, różnymi typami klauzul abuzywnych, które w tych umowach się znalazły. Złożoność ta sprawia, że bardzo trudno jest sformułować właściwe zagadnienia prawne tak, aby ich rozstrzygnięcie realnie pomagało sądom w rozstrzyganiu sporów frankowych, nie powodując jednocześnie jeszcze większego zamieszania. Prace nad przygotowaniem zagadnień prawnych, które mogłyby zostać przedstawione powiększonemu składowi SN celem podjęcia stosownej uchwały zainicjowałam już dawno
CZYTAJ DALEJ
Frankowicze

Kredyty frankowe: kary finansowe dla trzech banków

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na BNP Paribas, Millennium i Santander Bank znaczne kary pieniężne. Chodzi o nałożone jesienią 2020 r. kary za niedozwolone klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty m.in. kredytów we frankach. Wątpliwości Prezesa UOKiK Tomasza Chóstnego wzbudziła przede wszystkim obecność niedozwolonych klauzul dotyczących zasad ustalania kursów walut. Na ich podstawie naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego. Za stosowanie tego typu zapisów na BNP Paribas, Millennium i Santander Bank nałożone zostały dotkliwe kary finansowe. BNP Paribas musi zapłacić 26,6 mln zł, Millennium Bank 10,5 mln zł, a Santander Bank 23,6 mln zł. Ponadto Prezes UOKiK zobowiązał banki do zaprzestania tego typu praktyk. – Stosowane przez banki kryteria dotyczące ustalania tzw. spreadu rażąco naruszają interesy konsumentów. Kredytobiorcy nie mają możliwości sprawdzenia, w jaki sposób banki wpływają na kursy walut publikowane w ich tabelach i w efekcie, czy
CZYTAJ DALEJ
przewalutowanie kredytu
Frankowicze

Frankowicze mogą pozwać bank

Frankowicze w akcji – po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przed polskimi sądami zapada więcej wyroków korzystnych dla frankowych kredytobiorców. 19 listopada 2020 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ostatecznie rozwiązał niekorzystną dla mieszkającej w tym mieście rodziny umowę kredytową we frankach szwajcarskich. Umowa dotyczyła “kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum”. Gdy ze względu na kurs franka kredyt zaczął rosnąć, rodzina zdecydowała się oddać sprawę do sądu i walczyć o unieważnienie umowy. W ten sposób sąd oddalił apelację banku w całości oraz uwzględnił apelację konsumenta w całości i prawomocnie, a także ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził wszystkie wpłaty kredytobiorcy na rzecz banku mimo, że saldo kredytu w złotych nie zostało spłacone. W efekcie wygranej w sądzie dług rodziny wobec banku zmniejszył się o około 500 tysięcy złotych, a problem wadliwej i niekorzystnej dla konsumenta umowy kredytu przestał istnieć. Warto w tym miejscu podkreślić, że sąd apelacyjny uznał powyższą umowę kredytu
CZYTAJ DALEJ
Upadłość

Upadłość konsumencka – mity

Upadłość konsumencka i jej mity. Jest ich mnóstwo. Wybraliśmy 8 najbardziej popularnych – i w poniższym artykule rozprawiamy się z nimi. Od dłuższego czasu, całym zespołem kancelarii, przyglądamy się co wiedzą Polacy na temat upadłości konsumenckiej. Czytamy komentarze pod postami w social mediach, wpisy na forach ale przede wszystkich słuchamy Was na konsultacjach, które organizujemy. Od samego początku naszej działalności na pierwszym miejscu stawiamy na edukację. Organizujemy bezpłatne, indywidualne rozmowy dla Was, tak abyście poznali możliwości na wyjście z zadłużenia.   Widzimy, że świadomość na ten temat jest coraz większa, aczkolwiek jest jeszcze sporo informacji, które są błędnie odbierane lub niezrozumiałe.   W zeszłym roku zrobiliśmy materiał wideo o upadłości konsumenckiej i umieściliśmy w nim fragment ankiety, którą przeprowadziliśmy w Warszawie na temat wiedzy o wyjściu z długów i instytucji upadłości.   Na około 50 – 60 zapytanych osób, tylko 2 – 3 wiedziały i rozumiały na czym polega i
CZYTAJ DALEJ
jak wyjść z długów praktyczny poradnik o upadłości konsumenckiej
Porady i dokumenty

Jak wyjść z długów – praktyczny poradnik po upadłości konsumenckiej

Zauważyliśmy, że bardzo dużo osób nie wie czym w ogóle jest upadłość konsumencka, kto może skorzystać z tego przywileju i jakie są korzyści. Dlatego w tym artykule opisaliśmy najważniejsze kwestie dotyczące instytucji upadłości konsumenckiej. Artykuł jest obszerny dlatego podzieliliśmy go na kilka części, poniżej możesz skorzystać ze spisu treści, który przeniesie Cię do odpowiedniego działu. Czego się dowiesz z tego artykułu:  Nowelizacja upadłości konsumenckiej w Polsce Jaki jest cel upadłości konsumenckiej Kto i kiedy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką Jakie są korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej Kiedy Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki) Etapy postępowania Słowniczek Upadłość konsumencka w liczbach   Nowelizacja upadłości konsumenckiej w Polsce 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej jako „p.u.n.”), w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw.
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka lokal mieszkalny
Upadłość

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej krok po kroku

Zgodnie z prawem spółdzielczym upadłość spółdzielni mieszkaniowej ogłaszana jest w razie niewypłacalności, kiedy dochodzi do trwałego zaprzestania spłacania długów lub występuje nadwyżka pasywów nad aktywami. Jakie pociąga to za sobą skutki i czy mieszkańcy mają się czego obawiać – o tym w dalszej części artykułu. Procedura ogłaszania upadłości spółdzielni mieszkaniowej Gdy ze sprawozdania finansowego spółdzielni wynika, że ogólna wartość jej aktywów nie jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań, zarząd zobligowany jest do podjęcia określonych działań: niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia – w czasie obrad podejmowana jest kwestia dalszego istnienia spółdzielni; zgłoszenia do sądu wniosku upadłościowego – jeśli walne zgromadzenie podejmie decyzję o tym, by postawić spółdzielnię w stan upadłości. W sytuacji, kiedy walne zgromadzenie podejmie jednak uchwałę o tym, że spółdzielnia będzie dalej istniała, musi wskazać środki, dzięki którym będzie ona mogła wyjść z niewypłacalności. Należy jednak zastrzec, że nawet jeśli walne zgromadzenie przychyli się do dalszego istnienia spółdzielni, sąd może –
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka odpowiedzialność małżonka
Upadłość

Upadłość konsumencka małżonków w świetle nowelizacji prawa upadłościowego

Często zadłużenie dotyczy obojga małżonków, którzy pozostają w ustawowej wspólności majątkowej. Zaistnienie upadłości konsumenckiej małżonków bez wątpienia wpływa na prawne i majątkowe relacje między nimi. Pojawia się więc kwestia tego, jak właściwie podejść do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opcje są dwie – wniosek może złożyć jeden z małżonków albo oboje. Przeanalizujemy sytuację w obu wypadkach. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku małżonków Kiedy wobec jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, pociągnie to za sobą szereg skutków wobec drugiego z małżonków: między małżonkami ustaje wspólność majątkowa, a zza stepuje ją rozdzielność majątkowa; cały majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłościowej, która posłuży do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Tradycyjnie wraz z momentem zawarcia małżeństwa powstaje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej, który zakłada wspólność przedmiotów majątkowych, które małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa – stanowią one jedną całość gospodarczą. Należy tu zastrzec jednak, że jeśli małżonkowie ustanowili między sobą rozdzielność majątkową przed złożeniem
CZYTAJ DALEJ
rejestry BIG, BIK, KRD
Upadłość

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą to jedno z zagadnień, które uległo zmianie w 2020 r., wraz z nowelizacją upadłościowego. Zamiarem resortu sprawiedliwości było wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, którzy popadli w zadłużenie, by także oni mieli do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu będą mogli wyjść na prostą. Z tego wpisu dowiesz się, jak to wygląda w praktyce. Przed nowelizacją Dotychczas przedsiębiorca, który chciał ogłosić upadłość, musiał najpierw zamknąć działalność i wystąpić z wnioskiem upadłościowym jako osoba fizyczna. By wniosek został rozpatrzony, musiały być spełnione dwa warunki: do niewypłacalności nie mogło dojść w wyniku umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa – kwestie te były rozstrzygane zanim dojdzie do rozpoczęcia postępowania, nie zaistniały okoliczności wpływające na to, że konieczne było złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy (taki wniosek przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia niewypłacalności, a jeśli tego zobowiązania nie dotrzyma, ale później złoży wniosek upadłościowy jako konsument, z pewnością zostanie
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka lokal mieszkalny
Upadłość

Upadłość majątkowa – zmiany w prawie upadłościowym

Nowelizacja prawa upadłościowego a upadłość majątkowa 24 marca 2020 roku weszła w życie – po półrocznym vacatio legis – ustawa z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i innych ustaw, podpisana przez prezydenta we wrześniu 2019 r. Została ona skonstruowana tak, by ułatwić ogłaszanie upadłości majątkowej większej liczbie osób, które nie są w stanie spłacać swoich długów. Według szacunków resortu sprawiedliwości w Polsce nawet 2 miliony osób nie radzą sobie ze spłacaniem długów z powodu choroby, utraty pracy czy też innych, niezależnych od nich okoliczności. Jak było dotychczas? Na podstawie obowiązujących przed nowelizacją przepisów upadłość majątkowa była przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej postępowaniem sądowym wszczynanym w chwili, kiedy osoba ta stawała się niewypłacalna. Celem takiego działania było oddłużenie osoby niewypłacalnej uzależnione jednak od tego, jak długo zwlekano z uregulowaniem zobowiązania oraz od jego wysokości. Skutkiem ogłoszenia upadłości było umorzenie w całości lub w części
CZYTAJ DALEJ
Upadłość konsumencka pieniądze na wynajem mieszkania
Upadłość

Konsekwencje upadłości konsumenckiej – co trzeba wiedzieć?

Po nowelizacji prawa upadłościowego w 2020 roku konsekwencje upadłości konsumenckiej będą związane z trybem, w którym prowadzone będzie postępowanie upadłościowe. Poniżej przyglądamy się tym kwestiom – najpierw omawiamy dostępne sposoby postępowania, a następnie wskazujemy ich skutki obowiązujące niezależnie od formy postępowania. Tryby postępowania upadłościowego To, w jakim trybie prowadzone będzie postępowanie przed sądem oraz to, jakie będą z tego wynikały konsekwencje upadłości konsumenckiej, zależy od formy, którą przybiera tryb składania wniosku upadłościowego. Ustawodawca dopuszcza 3 możliwości: tryb zwykły przewidziany dla przedsiębiorców – będzie miał zastosowanie w sytuacji, kiedy dłużnik posiada znaczny rozmiar majątku (co nie jest tożsame z jego znaczną wartością) lub wielu wierzycieli, a przede wszystkim wtedy, kiedy przewiduje się, że postępowanie w powodu różnych czynników będzie przebiegało w skomplikowany sposób; tryb uproszczony – według szacunków ma zastosowanie w przypadku 50% wniosków o upadłość konsumencką, które są postępowaniami bezmasowymi. Tryb ten odznacza się wieloma usprawnieniami, dzięki którym postępowanie upadłościowe
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka masa upadłości składniki wyłączenia
Upadłość

Upadłość działalności gospodarczej – co muszą wiedzieć właściciele jednoosobowych firm

Zgodnie z dotychczasowym prawem, upadłość działalności gospodarczej przedsiębiorca mógł ogłosić po zamknięciu działalności, czyli de facto była ona narzędziem dla osób fizycznych. Tymczasem, po tym, jak prezydent podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r., która dotyczy zmiany ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, zmiany w procedurze postępowania w zakresie upadłości obejmą także przedsiębiorców prowadzących mikroprzedsiębiorstwa. Nowe przepisy będą obowiązują od 24 marca 2020 roku. Nowelizacja prawa upadłościowego Z punktu widzenia przedsiębiorców, najważniejszą zmianą nowelizacji jest to, że poszerza ona krąg osób, które będą mogły zyskać szansę na oddłużenie w sytuacji, w której popadły w kłopoty finansowe. Procedura ta – jak pokazują statystyki – jest coraz częściej przez Polaków wykorzystywana – dla przykładu w 2018 r. ogłoszono ją 6,5 tys. razy, a w 2019 r. – 7,2 tys. razy. Niemcy natomiast już od kilku lat sięgają po ten instrument około 100 tys. razy rocznie. Po nowelizacji, która obejmie jednoosobowe
CZYTAJ DALEJ
upadlosc-konsumencka-zawieszenie-splaty-koronawirus
Porady i dokumenty

Koronawirus podstawą do zawieszenia spłaty rat kredytowych

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Do naszej kancelarii zgłosił się pan Andrzej – właściciel firmy transportowej przewożącej dzieci do szkół. Odkąd zamknięto szkoły, firma nie ma zamówień na usługi. Pan Andrzej ma w leasingu kilka minibusów, ma do spłacenia raty w wysokości kilku tysięcy złotych miesięcznie i zwrócił się do nas z pytaniem, czy jest jakiś sposób aby móc zmienić warunki leasingu ze względu na przestój w firmie i brak przychodów. Wielu mikro i małych przedsiębiorców znalazło się dziś w takiej sytuacji, jak Pan Andrzej. Większość klientów stosuje się do zaleceń władz i przebywa w domach swoje wyjścia ograniczamy jedynie na zakupy spożywcze. Nie chodzimy do fryzjera, do baru, na siłownię, fitness, saunę czy na basen. Nie odwiedzamy regularnie kosmetyczki jak również nie robimy zakupów konsumpcyjnych np. ubrania, kosmetyki itp. Nie wyjeżdżamy. Nie odwiedzamy pensjonatów czy też hoteli. Nie korzystamy z prywatnych apartamentów, których aktualnie w Polsce jest tak dużo. Wyjście ze znajomymi czy z
CZYTAJ DALEJ
mariusz-szalanski-upadlosc-konsumencka
Porady i dokumenty

Nowa upadłość konsumencka od marca 2020 roku | Najważniejsze powody dla których lepiej złożyć wniosek przed nowelizacją

Czy nowe prawo pomoże większej liczbie konsumentów w odzyskaniu kontroli nad swoimi finansami i rozpoczęciu nowej drogi życia bez długów? Zapytaliśmy współpracującego z naszą kancelarią radcę prawnego oraz licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (syndyka) – Mariusza Szałańskiego jak zmieni się prawo upadłościowe po nowelizacji, która wejdzie w życie 24 marca 2020 roku. W tym artykule opisujemy najważniejsze powody dla których lepiej przed wejściem nowelizacji prawa upadłościowego złożyć wniosek o upadłość konsumencką do 24 marca 2020 roku. Jak jest teraz, a jak będzie po nowelizacji?  Mariusz Szałański – doradca restrukturyzacyjny (syndyk), radca prawny:  Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, aby ogłosić upadłość konsumencką, sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma obowiązek zbadania w jaki sposób doszło do powstania długów i niewypłacalności dłużnika. Jeśli długi powstały wskutek umyślnego działania dłużnika (przykładowo gdy kredyty były zaciągane z pełną świadomością, że nigdy nie zostaną spłacone), wtedy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony. Tak samo rzecz się ma w
CZYTAJ DALEJ
wezwanie-upadlosc-konsumencka-fenix
Porady i dokumenty

Ile komornik może zabrać z pensji w 2020 roku?

Komornik w postępowaniu egzekucyjnym najczęściej stosuje metodę zajęcia kwoty z wynagrodzenia dłużnika. W poniższym artykule opisujemy ile komornik maksymalnie może zabrać z pensji w 2020 roku. Kwoty zajęć komorniczych różnią się w zależności od rodzaju umowy, na którą zatrudniony jest dłużnik. ILE MOŻE ZABRAĆ KOMORNIK Z PENSJI W 2020 ROKU? Kwota maksymalna, jaką komornik może zabrać w postępowaniu egzekucyjnym zależy od płacy minimalnej. W nowym roku (2020) najniższa krajowa wzrośnie o 350 zł i wynosić będzie: 2600 zł brutto – ok. 1921 zł netto (na rękę) Właśnie takiej kwoty – komornik nie może zająć! Ma obowiązek pozostawienia tzw. minimum socjalnego, czyli kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu. (Kwota jednak dotyczy tylko dłużników, którzy nie mają długów pochodzących z alimentów!) Wszystkie pensje powyżej kwoty minimalnej podlegają zajęciu, natomiast w tym przypadku obowiązuje górny limit zajęć. Komornik ma prawo zabrać: 60% pensji w przypadku długów pochodzących z niepłacenia alimentów, 50% pensji w przypadku wszystkich pozostałych
CZYTAJ DALEJ
skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
Upadłość

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jej skutki

Instytucja upadłości konsumenckiej jest przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i umożliwia uwolnienie się od długów przy jednoczesnej utracie majątku. Głównym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika – czyli stan, w którym konsument nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań przez minimum 3 miesiące. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej Po pierwsze, ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez niewypłacalnego dłużnika skutkuje przede wszystkim utratą jego praw do rozporządzania swoim majątkiem, od momentu otrzymania upadłości konsumenckiej, majątkiem zarządza syndyk. Po drugie, majątek upadłego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej staje się masą upadłości, która ma na celu spłatę zadłużenia oraz kosztów postępowania. Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi składniki majątku oraz dotyczące ich dokumenty. Cały majątek upadłego (z wyłączeniem pewnych składników z mocy ustawy nienależące do masy upadłościowej) zostanie spieniężony przez syndyka. Sprzedaż dotyczy również mieszkania lub domu, w którym dłużnik zamieszkuje Uwaga! Dłużnik, który straci mieszkanie/dom w
CZYTAJ DALEJ
przesłanki do ogłoszenia upadłość i konsumenckiej
Upadłość

Upadłość konsumencka – przesłanki

Aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mógł zostać uwzględniony przez sąd, zaistnieć muszą niezbędne ku temu okoliczności. Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej można podzielić na dwie grupy: I. przesłanki pozytywne – muszą zaistnieć, by dłużnik uzyskał legitymację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; II. przesłanki negatywne – ich wystąpienie co do zasady spowoduje oddalenie wniosku przez sąd. Do pierwszej grupy przesłanek należy zaliczyć posiadanie przez dłużnika co najmniej jednego wierzyciela dysponującego względem niego roszczeniem pieniężnym. Kolejną przesłanką pozytywną jest niewypłacalność dłużnika. Według przepisów prawa upadłościowego osoba niewypłacalna, to taka, która utraciła zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Stan ten musi utrzymywać się przez co najmniej trzy miesiące. Zgodnie z art. 10 i 11 ust. 1 PrUpad. nie jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej w stosunku do osoby wypłacalnej. Umorzenie zobowiązań dłużnika, który jest wypłacalny, skutkowałoby jego bezpodstawnym uprzywilejowaniem oraz nieuzasadnionym pokrzywdzeniem wierzycieli. Wnioskodawca musi posiadać również tzw. konsumencką zdolność upadłościową. W obecnym
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka a hazard
Upadłość

Upadłość konsumencka a hazard

Zdarzają się przypadki, kiedy gra w internetowym kasynie, obstawianie zakładów bukmacherskich czy rozgrywki w pokera na pieniądze, przejmują kontrolę nad życiem człowieka. Coraz większe zaangażowanie i nadmierna słabość do takiej formy rozrywki może okazać się początkiem problemów w życiu osobistym czy zawodowym. Efektem uzależnienia od hazardu w większości wypadków są także potężne długi. Do stworzenia niniejszego artykułu zainspirowały nas prawdziwe historie naszych klientów, którzy w wyniku uzależnienia od hazardu popadli w olbrzymie zadłużenie, którego nie byli w stanie spłacić. Osoby te z pomocą naszej kancelarii złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomimo pozytywnego rozpatrzenia wszystkich wniosków przez sąd i niewątpliwego sukcesu w tych przypadkach, pozostaje jednak pytanie: Czy KAŻDY hazardzista ma szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i uwolnienie się od długów? Odpowiedź niestety będzie brzmiała: nie. Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi spełniać określone przepisami przesłanki pozytywne oraz jednocześnie nie mogą zaistnieć pewne okoliczności określane mianem „przesłanek negatywnych”. Zgodnie
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumenta a sklepy
Upadłość

Upadłość konsumencka a długi

O dobrodziejstwie, jakim jest upadłość konsumencka, dowiaduje się coraz więcej osób niewypłacalnych, które straciły możliwość skutecznej spłaty swoich zobowiązań. Perspektywa umorzenia długów i rozpoczęcia życia na nowo bez nękających wierzycieli, wezwań do zapłaty i nieustannych telefonów jest obiecująca. Nic więc dziwnego, że z roku na rok liczba składanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się coraz większa. Jedną z głównych przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest wystąpienie stanu niewypłacalności. Niewypłacalność powstanie, gdy dłużnik nie będzie w stanie regulować swojego wymagalnego zadłużenia. O jakim zadłużeniu mowa? Nie wszystkie długi osoby niewypłacalnej podlegają umorzeniu w ramach procedury upadłości konsumenckiej. Zasadniczo umorzenie będzie obejmowało wszystkie zobowiązania, które powstały zanim nastąpił dzień zgłoszenia konsumenckiej upadłości i nie zostały wykonane w ramach planowanego spłacania wierzycieli. Zarazem dotyczy to tylko tych wierzytelności, które nie zostały umyślnie zatajone przez upadłego, chyba że mimo tego wierzyciel brał swój udział w upadłościowym postępowaniu. Zgodnie z powyższym,
CZYTAJ DALEJ
ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-a-wlasciwosc-sadu
Upadłość

Upadłość konsumencka a właściwość sądu

Upadłość konsumencka, a właściwość sądu – który sąd jest właściwy do rozpatrzenia danej sprawy? Sporo osób zainteresowanych tematyką oddłużenia często zadaje pytanie: gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Niniejszy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Sąd upadłościowy Art. 18 Pr.Upad. stanowi, że sprawy z zakresu ogłoszenia upadłości rozpoznawane są przez sąd upadłościowy. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy), który jest właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Siedziba sądu rejonowego (gospodarczego) znajduje się w mieście będącym siedzibą sądu okręgowego. Najczęściej jest to miasto, które w 1975 r., po podziale administracyjnym, pełniło funkcję miasta wojewódzkiego. Obecnie w Polsce znajduje się 45 okręgów sądowych i również tyle sądów gospodarczych. Nie każdy sąd rejonowy z wydziałem gospodarczym jest jednak sądem upadłościowym. Po ostatnich zmianach w całej Polsce sądów upadłościowych jest 29. Właściwość miejscowa sądu Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 1 PrUpad: „Sprawy o ogłoszenie upadłości
CZYTAJ DALEJ
upadlosc-transgraniczna
Upadłość

Upadłość transgraniczna

Problemy z zadłużeniem często są powodem, dla którego Polacy opuszczają nasz kraj i osiedlają się w innych państwach w celu odnalezienia lepszego jutra. Niestety, mimo opuszczenia kraju i pozostawienia rodziny zadłużenie powstałe w Polsce nie ulega umorzenia, ale stale obciąża takiego dłużnika. Unia Europejska chcąc ułatwić procedurę upadłości dla takich osób dopuściła możliwość ogłoszenia tzw. upadłości transgranicznej. Celem niniejszego wpisu jest zwięzłe wyjaśnienie na czym polega tzw. upadłość transgraniczna oraz jakie przesłanki trzeba spełnić, aby skutecznie się o nią ubiegać. Podstawa prawna Art. 3 Rozporządzenia Rady nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. stanowi, że sądy państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, w którym dłużnik mieszka, są właściwe w sprawie o ogłoszenie upadłości. W przypadku konsumentów przyjęło się, że jest to tzw. COMI (Center of Main Interests), czyli miejsce z którym dłużnik ma stałe powiązania, jest jego centrum interesów życiowych (np. miejsce w którym mieszka, płaci podatki, pracuje, posiada konto
CZYTAJ DALEJ
ogłoszenie-upadłosci-konsumenckiej-a-wzgledy-slusznosci
Upadłość

Upadłość konsumencka a względy słuszności

Z pojęciem upadłości konsumenckiej ściśle związane są kolejne dwa pojęcia – względy słuszności i względy humanitarne. Są to tzw. klauzule generalne, czyli pojęcia niedookreślone, których ostateczne zrozumienie i zastosowanie zależy od konkretnego sędziego rozpoznającego sprawę. Odpowiednio uargumentowane stanowią wytrych dla dłużnika, który nie spełnia niektórych przesłanek ogłoszenia upadłości, po warunkiem, że jego działanie nie charakteryzowało się rażącym niedbalstwem bądź umyślnością. Celem niniejszego wpisu jest przedstawienie zagadnienia względów słuszności w prawie upadłościowym w odniesieniu do konsumentów. Co to są względy słuszności? Względy słuszności są podstawowymi i pierwotnymi normami moralnymi oraz obyczajowymi. Są wyrazem wrodzonego, instynktownego poczucia sprawiedliwości, które funkcjonuje w danej społeczności. Sąd analizuje tutaj okoliczności dotyczące otoczenia, w którym przyszło działać dłużnikowi i ocenia czy uzasadniało ono jego zachowania nieakceptowane z punktu widzenia norm prawnych. Do oceny, czy mają zastosowanie względy słuszności niezbędne jest dokonanie analizy okoliczności związanych z konkretną sytuacją, życiem dłużnika, jego otoczeniem, środowiskiem, dotychczasowym sposobem postępowania. Gdy
CZYTAJ DALEJ
upadlosc-konsumencka-a-bik
Upadłość

Upadłość konsumencka a BIK

Upadłość konsumencka a BIK – czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jaki ma wpływ na upadłość konsumencką? Aby rozpocząć przygotowywanie do złożenia wniosku o upadłość konsumencką trzeba wykonać swego rodzaju pracę wywiadowczą. Oprócz elementów takich jak chronologia zdarzeń, cel na jaki przeznaczono zaciągnięte zobowiązania, zebranie odpowiedniej dokumentacji, którą możemy złożyć jako dowody, najważniejszą kwestią jest określenie ilości wierzycieli i sumy zobowiązań, które względem nich posiada dłużnik. Często ma miejsce sytuacja, gdy dłużnik nie jest stanie określić kwoty zobowiązań, które na nim ciążą albo aktualnej listy wierzycieli. Jest to najczęściej spowodowane utratą dokumentów, która miała miejsce np. w toku przeprowadzki albo jakiegoś wypadku losowego. W takiej sytuacji można skorzystać ze stosownych rejestrów, w których są umieszczane dane dłużników oraz zobowiązań, które na nich ciążą. Z punktu widzenia naszej pracy najbardziej pomocny jest tzw. raport z BIK. Biuro Informacji Kredytowej BIK to twór, który funkcjonuje w oparciu o ustawę – prawo bankowe.
CZYTAJ DALEJ
ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-a-kredyt-hipoteczny
Upadłość

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Kredyty hipoteczne są popularną formą finansowani kupna domu, mieszkania bądź działki. Ich zaletą jest to, że szybko możemy sfinansować tak duży wydatek jak zakup nieruchomości. Wadą jest wieloletni okres spłaty tego zobowiązania, który sięga najczęściej kilkudziesięciu lat oraz to, że bank ustanawia zabezpieczenie na nieruchomości kupionej za pieniądze pochodzące z kredytu. W związku z wysokimi ratami i wieloletnim okresem spłaty wielu kredytobiorców w skutek okoliczności niezależnych od nich traci możliwość spłaty takiego zobowiązania, co stanowi tylko początek problemów. Niespłacanie rat prowadzi do wypowiedzenia kredytu, a to z kolei powoduje, że wymagalna staje się pozostała do spłaty część kredytu wraz z odsetkami. Ostatnim etapem jest licytacja nieruchomości przez komornika albo porozumienie z bankiem, na mocy którego przejmie on nieruchomość (rozwiązanie dobre, jeśli wartość nieruchomości pokrywa kredyt). Upadłość konsumencka często jest najlepszym rozwiązaniem dla niewypłacalnego kredytobiorcy kredytu hipotecznego, zwłaszcza w sytuacji, gdy oprócz hipoteki ciążą na nim jeszcze inne zobowiązania albo wartość
CZYTAJ DALEJ
czym jest upadłość konsumencka
Wszystkie artykuły

Co to jest upadłość konsumencka?

Nie jest tajemnicą, że świadomość prawna Polaków nie stoi na wysokim poziomie. Wpływ na to ma wiele czynników takich jak np. brak podstawowej edukacji prawnej w szkołach. Stykając się na co dzień z klientami naszej kancelarii doskonale zdajemy sobie sprawę z konieczności edukacji „typowego Kowalskiego”, dla którego meandry prawa to czarna magia. Aby przybliżyć instytucję upadłości konsumenckiej, należy zacząć od podstaw. Celem niniejszego wpisu jest zwięzłe i możliwie proste przedstawienie ogólnego zarysu tej instytucji. W jakim celu? Zwięźle rzecz ujmując, upadłość konsumencka jest ostatnią deską ratunku dla osób fizycznych, które nie zajmowały się działalnością gospodarczą, a doświadczyły niewypłacalności. W związku z tym, sama idea upadłości nie jest przywilejem zarezerwowanym tylko dla przedsiębiorców. Kto jest niewypłacalny? W odniesieniu do upadłości konsumenckiej, ustawa – prawo upadłościowe, wyraźnie wskazuje co oznacza tzw. „niewypłacalność”. Jest to stan, kiedy konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań przez okres co najmniej trzy
CZYTAJ DALEJ
kto-moze-oglosic-upadlosc-konsumencka
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka – kto może?

Kiedy możemy ogłosić upadłość konsumencką? Czy spełniamy wszelkie ustawą przewidziane wymagania? Na te pytania, postaram się udzielić odpowiedzi w poniższym artykule. Na początku zajmijmy się kwestią tego kto może ogłosić upadłość konsumencką? Wniosek o upadłość konsumencką złożyć może osoba, która na chwilę złożenia wniosku nie posiada statusu przedsiębiorcy (dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ustawodawca przewidział odrębny tryb postępowania upadłościowego) oraz taka, która do stanu niewypłacalności nie doprowadziła swoim zawinionym, umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem, a także taka, która od trzech miesięcy nie reguluje chociaż jednego swojego zobowiązania. Przez rażące niedbalstwo, rozumie się tak zwaną lekkomyślność, która jest kwalifikowaną postacią tzw. winy umyślnej. Przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Z zasady to dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednakże zgodnie z art. 8 prawa upadłościowego, składanie
CZYTAJ DALEJ
Plusy i minusy upadłości konsumenckiej
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka – za i przeciw

Zadłużenie, a w konsekwencji często niewypłacalność uczestników obrotu prawnego staje się wizytówką współczesnego społeczeństwa. Sytuacja ta odnosi się do przedsiębiorców, państw, gmin, jak również do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Częstym następstwem niewypłacalności jest wykluczenie społeczne oraz problemy w życiu osobistym. Problem ten jest poważnym zjawiskiem, które wymaga reakcji po stronie prawodawstwa. Taką reakcją niewątpliwe jest wprowadzenie dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej. Możliwość umorzenia zobowiązań dłużników w stanie niezawinionej niewypłacalności niesie za sobą niewątpliwie wiele korzyści. Trzeba się jednak liczyć z istniejącymi wadami, które również występują w tej procedurze. Niniejszy artykuł przedstawi podstawowe „za” i „przeciw” upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Argumenty za: „Nowe życie” spokój oraz komfort psychiczny Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej dłużnik w końcu może odetchnąć od nieustannych telefonów windykacyjnych i zastraszania go przez wierzycieli. Nie musi się już bać i stresować, że dług z dnia na dzień rośnie, a on nigdy nie będzie w
CZYTAJ DALEJ
ogłoszenie upadłości konsumenckiej ile trwa
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka – jak długo trwa?

W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie jak długo trwa upadłość konsumencka. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o upadłość konsumencką na organizowanych przez nas bezpłatnych konsultacjach mogą zadawać pytania odnośnie do konsumenckiego postępowania upadłościowego. Jedno z najczęściej zadawanych pytań w sprawie upadłości konsumenckiej brzmi: „Jak długo trwa cała procedura?”. Nie da się udzielić w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi. Brak też przepisów, które określałyby ramy czasowe zakończenia poszczególnych etapów postępowania. Długość trwania procesu upadłości konsumenckiej zależy bowiem od wielu czynników. Istotne znaczenie ma na pewno sytuacja prawna, majątkowa oraz osobista dłużnika. I. Sporządzenie wniosku Niewątpliwie, najważniejszym krokiem, który inicjuje rozpoczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest złożenie wniosku do sądu. Skompletowanie odpowiednich dokumentów, które zostaną załączone jako dowody do wniosku i napisanie kompletnego uzasadnienia może zająć sporo czasu, zwłaszcza osobom, które nigdy wcześniej się tym nie zajmowały. Pomocna okazać się może rada ekspertów lub powierzenie poprowadzenia sprawy od początku do końca specjalizującej
CZYTAJ DALEJ
upadlosc-konsumencka-a-depresja
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka a depresja

Częstym zjawiskiem, które zauważyliśmy przy praktyce związanej z procesem upadłości konsumenckiej, są niejednokrotnie pojawiające się zaburzenia depresyjne u dłużników, które mają związek z ich niewypłacalnością. Osoby żyjące ze świadomością braku szans na spłatę zobowiązań, przytłoczone egzekucjami komorniczymi, często również nękane przez firmy windykacyjne są przytłoczone emocjonalnie. Dłużnicy często prezentują postawę zaprzeczenia rzeczywistości. Zaprzestają odbioru korespondencji, nie odbierają telefonu, przestają nadzorować stan swojego zadłużenia. Depresja jest zaburzeniem, które charakteryzuje się rozmaitymi objawami, takimi jak: zmiany nastroju skutkujące pogrążaniem się w smutku, żalu, przygnębieniu. Osoby cierpiące na depresje tracą zdolność do odczuwania przyjemności, pogarsza się ich koncentracja, pamięć oraz procesy myślowe. Mają często zaniżone poczucie własnej wartości. Na konsultacjach osoby zainteresowane tematyką upadłości konsumenckiej nieraz pytają nas, czy depresja ma wpływ na rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W szczególności czy może w tym pomóc. Niewątpliwie, wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, sąd ma za zadanie wziąć pod uwagę sytuację majątkową,
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka dokumenty do wniosku
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka – jakie dokumenty należy skompletować?

Jeżeli rozważamy rozwiązanie jakim jest upadłość konsumencka to jakie dokumenty powinniśmy skompletować? Wiele osób w momencie kiedy zaczyna się interesować zagadnieniem upadłości konsumenckiej, po wstępnym zapoznaniu się z ogólnym zarysem instytucji i po wizycie na bezpłatnej konsultacji postanawia wcielić swój zamiar w życie i podjąć próbę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Aby to zrobić, należy skompletować potrzebną dokumentację, która miałaby zostać załączona do wniosku. Rodzi to jednak pytanie – co tak naprawdę jest potrzebne? Sytuacja jest prosta, gdy same zobowiązania to kwestia dość świeża. Schody zaczynają się w momencie, gdy historia naszego zadłużenia sięga kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat wstecz. Niemożliwe jest, aby z powodzeniem gromadzić dokumenty z całego naszego życia. Liczne przeprowadzki, przechowywanie dokumentów w różnych miejscach, wypadki losowe – to wszystko sprawia, że przynajmniej część naszych dokumentów albo ulega zniszczeniu albo po prostu uległa zgubieniu. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie co jest najbardziej przydatne z punktu widzenia przygotowywania wniosku o
CZYTAJ DALEJ
ogloszenie-upadlosci-przez-czlonka-zarzadu
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka członka zarządu

Bycie członkiem zarządu spółki wiąże się z silną pozycją w samej spółce. Niestety, dodatkowo związane jest z pewnym ryzykiem oraz obowiązkami, które ciążą na członkach tego organu spółki. Upadłość konsumencka coraz częściej jest stosowana jako swoiste koło ratunkowe, przez członków organów zarządczych przedsiębiorstw. Celem niniejszego wpisu jest przybliżenie relacji jaka zachodzi między posiadaniem statusu członka zarządu spółki, a prawem upadłościowym. Kto może w ogóle starać się o upadłość? Zarówno obecnie pełniący funkcję członka zarządu jak i ci, którzy kiedyś byli członkami tego organu, ale obecnie nie są, mogą ubiegać się o ogłoszenie upadłości jeśli stali się niewypłacalni. Konieczne jest tylko spełnienie przesłanek zawartych w prawie upadłościowym. Przesłanką tą jest istnienie stanu niewypłacalności, czyli nieregulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przez okres przekraczający 3 miesiące. Kiedy upadłość konsumencka? Członek zarządu, który stał się niewypłacalny może ubiegać się o upadłość konsumencką tylko wtedy, gdy sam nie ma statusu przedsiębiorcy (nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca
CZYTAJ DALEJ
upadlosc-konsumencka-a-dzialalnosc-gospodarcza
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza – jakie są relacje jednego względem drugiego? Upadłość konsumencka, jak sama nazwa wskazuje jest instytucją zarezerwowaną dla konsumentów, czyli podmiotów, które nie są uznawane za profesjonalistów w obrocie prawnym. Mimo to, większość osób, z którymi się stykamy codziennie w naszej pracy kojarzy upadłość głównie z działalnością gospodarczą. Takie myślenie jest pokłosiem funkcjonowania pierwotnej wersji prawa upadłościowego, w której to upadłość konsumencka nie była przewidziana. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie relacji między powadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej a upadłością konsumencką. Jednoosobowa działalność gospodarcza Przepisy prawa upadłościowego w art. 5 wskazują, iż prawo upadłościowe odnosi się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy – kodeks cywilny, chyba że same przepisy prawa upadłościowego stanowią inaczej. Zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego, przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Z punktu widzenia tego
CZYTAJ DALEJ
co z alimentami po ogłoszeniu upadłości
Upadłość

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty – jakie są konsekwencje? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niewypłacalnego dłużnika rodzi obawy wierzycieli co do możliwości ich odpowiedniej spłaty przez upadły podmiot. Instytucja upadłości ma szczególne znaczenie dla osób, które są uprawnione do alimentów, czyli okresowych świadczeń uiszczanych przez zobowiązanego na rzecz podmiotu z założenia słabszego tj. dziecko, małżonek, rodzice etc., w sytuacji gdy zaistnieją odpowiednie przesłanki. Jakie konsekwencja dla zobowiązań alimentacyjnych ma fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Na to pytanie odpowiem w niniejszym wpisie. Rozróżnienie na alimenty bieżące i zaległe W prawie upadłościowym inaczej wygląda kwestia dochodzenia alimentów bieżących, a inaczej kwestia dochodzenia alimentów zaległych. Alimenty bieżące Alimenty bieżące to te, które stały się wymagalne już po ogłoszeniu upadłości zobowiązanego i które nie są przeterminowane. Po ogłoszeniu upadłości dłużnika, to syndyk, a nie zobowiązany uiszcza bieżące alimenty na rzecz uprawnionego w normalnym trybie. Należy pamiętać, że w tym przypadku ustawa nakłada ograniczenia co do maksymalnej kwoty tych
CZYTAJ DALEJ
upadłośc konsumencka paragraf
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka – nowa ustawa

Nowa ustawa wprowadza zmiany w pojęciu jakim jest upadłość konsumencka. Grupa posłów partii rządzącej zgłosiła projekt zmiany ustawy Prawo Upadłościowe w zakresie  upadłości konsumenckiej. Wystarczy, że konsument tzn. osoba nie prowadząca działalności gospodarczej jest niewypłacalna i może złożyć wniosek do sądu upadłościowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Umorzenie będzie realizowana bez względu na stopień zawinienia dłużnika oraz rażącej niedbałości. Jaki problem jest rozwiązywany? W dniu 31 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy –  Prawo upadłościowe  i naprawcze w zakresie dotyczącym tzw. upadłości konsumenckiej  zasadniczo zmieniająca sytuację prawną niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. poz. 1306). Zmiana stanu prawnego spowodowała istotny wzrost zarówno liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak  i prowadzonych postępowań upadłościowych. Już po roku obowiązywania ustawy dało
CZYTAJ DALEJ
kancelaria-prawna-fenix-zespół
Wszystkie artykuły

Dlaczego powstała nasza kancelaria?

Nasza kancelaria to zespół profesjonalistów. Jeśli aktualnie jesteś szczęśliwą osobą, nie masz problemów, nie obsługujesz żadnych kredytów, zarabiasz dobre pieniądze i stać Cię na godziwe życie i spełnianie wszystkich swoich marzeń to możesz dalej nie czytać tego artykułu. Natomiast jeśli Twoja sytuacja jest zupełnie odwrotna niż ta wyżej opisana to zapraszam Cię do krótkiej lektury. Nazywam się Mateusz Szałański i wspólnie z moją rodziną, żoną Eweliną oraz ojcem Mariuszem założyliśmy Kancelarię Prawną Fenix. Ponad 4 lata temu dostrzegliśmy spory problem społeczny i zarazem gospodarczy, a mianowicie fakt, że w Polsce żyje prawie 3 mln ludzi, którzy nie spłacają swoich zobowiązań finansowych. Był to początek 2015 roku. Wówczas zaczęliśmy szukać odpowiedzi jak możemy pomóc takim osobom. Poczuliśmy wewnętrzną potrzebę misji – edukacji i pomocy osobom w obliczu problemów finansowych i prawnych. Zagłębiliśmy się w ten problem i zauważyliśmy, że bardzo dużo osób szuka ratunku w wyjściu ze swojej sytuacji w… Instytucjach finansowych, a dokładniej w
CZYTAJ DALEJ
Porady i dokumenty

Względy humanitarne w upadłości konsumenckiej

Termin względów słuszności i względów humanitarnych nie został wyjaśniony w ustawie. Pojęcia te należą do grupy tzw. klauzul generalnych, pojęć wartościujących, które odwołując się do wartości pozaprawnych, dają sądowi swoistą swobodę decyzyjną. Brak definicji oraz nieostre znaczenie mogą powodować problemy interpretacyjne, dlatego też niniejszy artykuł dotyczyć będzie wyjaśnienia pojęcia “względów humanitarnych”. Wyrażenie \”względy humanitarne\” zalicza się do kategorii metaprawnej i ma związek z podstawowymi oraz pierwotnymi wartościami moralnymi. Humanitas po łacinie oznacza m.in. człowieczeństwo, ludzkość, przystępność. Podczas gdy, względy słuszności dotyczą podstawowych norm moralnych, jak i dobrych obyczajów, względy humanitarne odnoszą się do okoliczności, które dotyczą osoby dłużnika. Sąd ocenia i bierze pod uwagę skutki ewentualnego nieprzeprowadzenia postępowania upadłościowego w danej sprawie. Stwierdza stopień dotkliwości tych skutków, cały czas mając na uwadze osobiste warunki dłużnika. Ustawodawca niedefiniując w przepisach pojęcia względów humanitarnych zapewnił sądowi wielkie pole do interpretacji tak ważnych decyzji. Dał też możliwość i szansę wnioskodawcom, będącym byłymi przedsiębiorcami,
CZYTAJ DALEJ
Upadłość konsumencka pieniądze na wynajem mieszkania
Wszystkie artykuły

Upadłość konsumencka, a zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Zgodnie z brzmieniem Art. 49113 Prawo upadłościowe 1. Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Mimo tego, że podstawowym celem ustawy jest oddłużenie zasługujących na to konsumentów, w minimalnym stopniu zawarto także element socjalny. Wyraża się to w przekonaniu, że w sytuacji oddania przez dłużnika całego majątku syndykowi, musi mieć on zapewnioną ochronę przed bezdomnością. Art. 49113 ust. 1 PrUp mówi o obowiązku zapewnienia upadłemu dłużnikowi możliwości finansowych na cel wynajmu innego lokalu mieszkalnego na okres od 12 miesięcy do 24 miesięcy. Owa procedura nie jest obligatoryjna, ponieważ wykonywana jest z wymogiem istnienia \”konieczności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego i
CZYTAJ DALEJ
tajemnica bankowa upadłość konsumencka
Porady i dokumenty

Tajemnica bankowa w prawie bankowym

Zagadnienie tajemnicy bankowej ma podstawowe znaczenie dla praktyki prawniczej, z uwagi na znaczenie i wpływ banków w obecnej gospodarce. Z punktu widzenia tej tematyki, kluczowe są regulacje art. 104, 105 oraz 105a ustawy Prawo bankowe. Na wstępie warto wyjaśnić znaczenie tytułowego terminu. Za tajemnicę bankową uważa się ochronę wiadomości konfidencjonalnych, które udostępniono Banku. Można przyjąć, że tajemnica bankowa to zakaz przekazywania informacji o czynnościach bankowych podmiotom, których wiadomości te nie dotyczą. W związku z tym, że Bank jako instytucja zatrudnia wiele osób, którym zleca wykonywanie zadań, tajemnica bankowa ma szerokie obowiązywanie. Art. 104 ust. 1 prawa bankowego stanowi o tym, że tajemnica bankowa odnosi się do wszelkich informacji, które dotyczą czynności bankowych, a uzyskane zostały podczas negocjacji, w czasie zawierania oraz realizacji umowy, na podstawie której bank daną czynność wykonuje. Według polskiego prawa bankowego tajemnicę bankową cechuje zakres: przedmiotowy, określający informacje, które objęte są obowiązkiem poufności, podmiotowy, pozwalający wskazać osoby oraz jednostki organizacyjne zobligowane do zachowania tajemnicy, czasowy, dotyczy okresu podczas którego obowiązuje obowiązek
CZYTAJ DALEJ
Upadłość konsumencka plan spłaty wierzycieli
Wszystkie artykuły

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich dotyczy spieniężenia majątku konsumenta i ma na celu wstępną spłatę wierzycieli. Ustawodawca przewiduje jednak, że ten etap nie doprowadzi do pełnego zaspokojenia wierzycieli. W związku z tym, postępowanie upadłościowe w stosunku do konsumenta nie skończy się z momentem wyczerpania się jego majątku. Realizacja głównego celu postępowania upadłościowego w formie spłaty wierzycieli będzie kontynuowane w stadium realizacji planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez sąd. Określa on zakres i czas spłacania przez upadłego zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w fazie likwidacyjnej. Ustalając plan spłaty, sąd bierze pod uwagę okoliczności dotyczące upadłego. Są to kluczowe kryteria, na które składają się możliwości zarobkowe upadłego, jego potrzeby życiowe, fakt czy na jego utrzymaniu pozostają inne osoby. Istotna jest również realność zaspokojenia wierzycieli podczas realizacji planu spłaty w obliczu tych okoliczności. 36 miesięcy – maksymalny okres, na który może zostać ustalony plan spłaty
CZYTAJ DALEJ
Upadłość konsumencka nieuczciwy kontrahent
Porady i dokumenty

Nieuczciwy kontrahent przyczyną niewypłacalności

Nieuczciwy kontrahent może pojawić się niespodziewanie i wpłynąć na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Spora część naszych klientów prowadziła kiedyś własną działalność gospodarczą. Pomimo aktywności na różnych obszarach i pracy w rozmaitych branżach, wszystkich przedsiębiorców zazwyczaj łączył jeden mianownik – spotkanie na swojej biznesowej drodze nieuczciwego kontrahenta. Z problemem nierzetelnych kontrahentów najsłabiej radzą sobie mikro i małe przedsiębiorstwa, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku. Jak wskazuje najnowszy raport „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, dla przedsiębiorców najbardziej dolegliwe konsekwencje nieterminowości klientów to: trudności z regulowaniem własnych zobowiązań, konieczność ograniczania inwestycji. Obowiązek ponoszenia stałych opłat związanych z prowadzoną działalnością, brak zysku z nieudanej współpracy, a na dodatek obowiązek odprowadzenia podatku od przeprowadzonej transakcji może być początkiem końca niejednego przedsiębiorcy. Jak więc ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem i zabezpieczyć swoje interesy? Po pierwsze – WERYFIKACJA Jeśli zaczynamy współpracę z nowym partnerem, powinniśmy przeprowadzić wstępne rozeznanie na jego temat. Należałoby sprawdzić rejestr CEIDG (jest to
CZYTAJ DALEJ
kancelaria fenix współpraca upadłość konsumencka
Porady i dokumenty

Współpraca z naszą kancelarią

Jak rozpocząć? Wszystko zaczyna się od Twojego zgłoszenia, czy to poprzez nasz – formularz kontaktowy, -wiadomość na profilu na facebooku, -czy też telefon pod numer 505 906 905. Co dalej? Nasz konsultant przeprowadza z Tobą krótką rozmowę w celu ustalenia sytuacji prawnej i finansowej. Po pozytywnej weryfikacji zaprasza Cię na bezpłatną konsultację w sprawie upadłości konsumenckiej. Konsultacja Na konsultacji nasz specjalista do spraw upadłości konsumenckiej przeprowadza z Tobą krótki wywiad dotyczący wysokości Twojego zadłużenia, ilości wierzycieli, przyczyn niewypłacalności i historii zaciągania zobowiązań. Weryfikacja Po odbytym spotkaniu zespół naszych prawników dogłębnie analizuje Twój przypadek. Chcemy mieć pewność, że będziemy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom i finalnie doprowadzić do Twojego oddłużenia. Pozytywne rozpatrzenie sytuacji Jeśli stwierdzimy, że jesteśmy w stanie Ci pomóc, nasz specjalista do spraw upadłości dzwoni do Ciebie z dobrą wiadomością i informuje, że możemy zająć się Twoją sprawą. Podpisanie umowy Zazwyczaj kolejne spotkanie polega na podpisaniu umowy, dostarczeniu dokumentów
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka lokal mieszkalny
Wszystkie artykuły

Wkład spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a upadłość konsumencka

Rozważania na temat tego, czy wkład spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzi w skład masy upadłościowej i w rezultacie podlega spieniężeniu przez syndyka, rozpocząć należy od analizy art. 491(11) ust. 1 prawa upadłościowego. Zgodnie z jego brzmieniem – wątpliwości, co do tego, które przedmioty należące do upadłego wchodzą w skład masy upadłości podlegają rozstrzygnięciu przez sędziego-komisarza na wniosek syndyka lub upadłego. Art. 63 ust. 1 pkt. 1 prawa upadłościowego stanowi natomiast, że do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy – kodeks postępowania cywilnego. Treść art. 831 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że egzekucji nie podlegają prawa, które są niezbywalne, chyba że możność ich zbycia została wyłączona umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa można powierzyć komu innemu. Natomiast artykuł 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka masa upadłości składniki wyłączenia
Porady i dokumenty

Masa upadłości – składniki i wyłączenia

Co do zasady, na masę upadłości składa się cały majątek upadłego, który należy do niego w dniu ogłoszenia upadłości oraz został nabyty w toku postępowania upadłościowego. Wobec tego majątku upadły staje się w całości pozbawiony zdolności wykonywania uprawnień, które stanowią podstawowe cechy własności. Chodzi tu o przedmiotowe uprawnienia, składające się z władania oraz zarządzania majątkiem, jak też korzystanie i rozporządzanie majątkiem. Wszystkie te czynności wykonuje syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. W wyjątkowych sytuacjach, opierając się na pisemnym upoważnieniu syndyka, upadły ma możliwość dokonać sprzedaży ruchomości, która wchodzi w skład masy upadłości. Zgodnie z treścią przepisów art. 69 ust. 1 i 3 PrUp, aby ustalić skład masy upadłości konsumenckiej, należy dokonać sporządzenia spisu inwentarza, jak też spisu należności. Realizuje się je na podstawie: „ksiąg upadłego”, a mianowicie rejestrów publicznych i ksiąg wieczystych; „dokumentów bezspornych”, czyli dokumentów urzędowych oraz dokumentów, o których mowa w art. 95 ust. 1 PrBank; stanu posiadania rzeczy w
CZYTAJ DALEJ
czym się zajmuje windykator i co może zrobić windykacja
Porady i dokumenty

Windykator – co może i czym się zajmuje?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, które mają długi. Często można spotkać się z sytuacją, kiedy to w imieniu wierzyciela, z dłużnikiem kontaktuje się tzw. windykator. Wielokrotnie nawet sami wierzyciele w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa mają odpowiednie działy windykacyjne, które zajmują się dochodzeniem roszczeń. Na jakiej podstawie działa windykator? Podmioty zajmujące się windykacją działają na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców. Art. 3 tej ustawy stanowi, że działalnością gospodarczą jest każda zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Art. 2 z kolei wskazuje, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności jest wolne dla każdego na równych prawach. Przedsiębiorcą z kolei jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznały zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. W związku z tym, że przepisy prawa zapewniają swobodę działalności gospodarczej, a działalność windykacyjna (prowadzona bez naruszania przepisów obowiązującego prawa) nie jest zakazana ani
CZYTAJ DALEJ
rejestry BIG, BIK, KRD
Porady i dokumenty

Rejestry monitorujące dłużników – czy to coś strasznego?

Rejestry monitorujące dłużników to przydatne narzędzia, z których z pewnością warto skorzystać. Będąc klientem instytucji takiej jak bank, SKOK etc., często spotykamy się z takimi skrótami jak BIK, KRD, BIG. Sytuacja zaczyna coraz bardziej nas stresować, gdy pojawiają się wymagalne, nieopłacone zobowiązania. Wtedy, w różnego rodzaju monitach wierzyciele informują dłużnika o zamiarze dokonania stosownych wpisów do konkretnych rejestrów/baz danych. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) BIK został założony przez Związek Banków Polskich oraz banki prywatne. Funkcjonuje na podstawie art. 105 prawa bankowego. Twór ten został stworzony po to, aby gromadzić, przetwarzać i udostępniać dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna niektórych pozabankowych instytucji pożyczkowych. W skrócie – chodzi o sprawdzenie zdolności kredytowej klienta w oparciu o dane, które ukazują historię spłaty zobowiązań już spłaconych, aktualnie spłacanych oraz niespłacanych. Suma zdarzeń negatywnych (niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań) oraz pozytywnych (wywiązywanie się ze swoich zobowiązań) daje w efekcie określoną zdolność kredytową
CZYTAJ DALEJ
przedawnienie zadłużenia upadłość konsumencka
Porady i dokumenty

Przedawnienie

Przedawnienie to instytucja, która od lat stanowi koło ratunkowe dla wielu dłużników. Niestety, wiele osób nie korzystało z niej, mimo istnienia stosownych regulacji prawnych. Było to spowodowane tym, że duża cześć obywateli nie ma pojęcia o tym, że takie uprawnienie im przysługuje, a niestety, aby skorzystać z instytucji przedawnienia, do tej pory należało podnieść taki zarzut w czynności dokonanej przed sądem np. w odpowiedzi na pozew. 13 kwietnia 2018 r. uchwalono nowelizację przepisów kodeksu cywilnego. Ustawa o zmianie ustawy – kodeks cywilny i niektórych innych ustaw wprowadziła nowe zasady dochodzenia roszczeń wobec konsumentów tj. w relacji B2C (business to consumer). Większość z tych zmian obowiązuje już od 9 lipca 2018 r. Niniejszy artykuł odnosi się do przedawnienia w ogóle oraz wskazuje zmiany, które weszły w życie w 2018 r. Tytuł VI Kodeksu cywilnego reguluje kwestię przedawnienia roszczeń. Już na samym początku rzuca się w oczy zasadnicza zmiana charakteru tej instytucji.
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka odpowiedzialność małżonka
Porady i dokumenty

Odpowiedzialność małżonka

Odpowiedzialność małżonka – na czym polega i kiedy można o niej mówić? Ustawowa wspólność majątkowa nie zawsze oznacza wspólność długów Ustawowa małżeńska wspólność majątkowa związana jest z określonymi zasadami odpowiedzialności za zobowiązania małżonków. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zakresu odpowiedzialności, który związany jest z istnieniem tego ustroju majątkowego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 31 stanowi, że ustawowa wspólność majątkowa małżonków powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez jednego albo obojga małżonków w czasie trwania związku małżeńskiego. Wspólność majątkowa dotyczy w szczególności pobranego wynagrodzenia za pracę i dochodów z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody osiągane z przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego albo w skład majątku osobistego każdego z małżonków; środków zgromadzonych na rachunkach otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz środków zgromadzonych na subkoncie w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Do ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej nie
CZYTAJ DALEJ
Ogłoszenie upadłości a majątek dłużnika
Porady i dokumenty

Majątek dłużnika po ogłoszeniu upadłości

Podstawowym pojęciem związanym z upadłością jest tzw. masa upadłości. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, po ogłoszeniu upadłości dłużnika, majątek należący do niego w dniu ogłoszenia upadłości staje się masą upadłości. W skład masy upadłości wchodzi także majątek nabyty już po ogłoszeniu upadłości, w toku postępowania upadłościowego. Czym jest majątek? W polskim prawie cywilnym nie ma określonej definicji majątku. W literaturze prawniczej przyjęło się, że majątek składa się z mienia, którym zgodnie z art. 44 kc jest własność i inne prawa majątkowe. Krótko mówiąc, mienie to wszystko to co stanowi o wartości majątku. Z kolei majątek obejmuje zarówno mienie jak i pasywa – czyli to co obciąża mienie. Jako pasywa można wskazać np. kredyt albo pożyczkę, dzięki której sfinansowaliśmy zakup samochodu, czy maszyn, dzięki którym przedsiębiorca może prowadzić swoją działalność i które w przeciwieństwie do kredytu czy pożyczki są mieniem, w tym przypadku aktywami. Precyzując powyższe, w skład masy upadłości wchodzi
CZYTAJ DALEJ
umowy kredytowe zawierające klauzule abuzywne
Porady i dokumenty

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne – czym są i kiedy się je stosuje? Co zrobić kiedy podpisaliśmy wzorzec umowy, a jego postanowienia stawiają nas w niekorzystnej sytuacji? Chyba każdy z nas w przeszłości podpisał albo przynajmniej widział umowę, na której treść jedna ze stron nie ma wpływu. Tzw. wzorce umów są powszechnie stosowaną praktyką w relacjach na linii przedsiębiorca – konsument. Tego typu umowy zawieramy m.in. z bankami, sklepami, operatorami telefonii komórkowej, dostawcami telewizji oraz internetu, biurami podróży, zakładami ubezpieczeniowymi i z wieloma innymi podmiotami, które profesjonalnie zajmują się jakąś działalnością. Taka forma współpracy ma zarówno swoje wady jak i zalety. Jako zaletę można wskazać to, że ułatwiają one prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Nie traci on cennego czasu na mozolne ustalanie warunków umowy z każdym klientem indywidualnie. Niewątpliwie wadą takiej formy nawiązania współpracy jest niewielka rola konsumenta i bardzo często przedsiębiorcy wykorzystują w ten sposób niewiedzą drugiej strony i umieszczają w tego
CZYTAJ DALEJ
Rolnik upadłośc konsumencka
Porady i dokumenty

Egzekucja rolnika

Egzekucja rolnika / egzekucja komornicza rolnika – na czym polega i u kogo można ją przeprowadzić? Postępowanie egzekucyjne wiąże się ze stresem, lękiem, prowadzi bardzo często do konfliktów w relacjach rodzinnych. Dużym problemem w tym zakresie jest nieświadomość dłużników odnośnie przebiegu całego postępowania, praw, które im przysługują oraz obowiązków, które na nich ciążą, środków, którymi może posłużyć się dłużnik w celu dochodzenia swoich praw. Egzekucja stanowi ostateczność w zakresie dochodzenia roszczeń. Zanim do niej dojdzie, musi upłynąć sporo czasu, gdyż konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego przez wierzyciela, który dopiero wtedy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucja jest szczególnie dotkliwa w przypadku podmiotów, które dysponują dużym majątkiem i prowadzą działalność, która wymaga obrotu dużymi kwotami. Odnosi się to w szczególności do osób prowadzących działalność gospodarczą, gdzie aby wejść, a następnie utrzymać się na rynku należy w pierwszej kolejności zainwestować znaczne środki w zakup maszyn, towarów i innych przedmiotów niezbędnych do
CZYTAJ DALEJ
egzekucja upadłość konsumencka
Porady i dokumenty

Egzekucja a upadłość

W naszej pracy bardzo często mamy styczność z osobami, które nie mają pojęcia z czym wiąże się upadłość konsumencka. Świadomość ludzi w tym zakresie jest bardzo niska, nie mówiąc już o wiedzy na temat relacji jaka łączy samą upadłość z postępowaniem egzekucyjnym. Wielu ludzi uważa komornika za osobę, która ma nieograniczoną władzę. Lęk przed jego wizytą i utratą majątku często doprowadza dłużników na skraj wytrzymałości psychicznej. Nawet osoby, wobec których sąd ogłosił już upadłość zazwyczaj są nieświadome skutków jakie dla prowadzonej wobec nich egzekucji ma upadłość konsumencka. Sytuacja dłużnika po ogłoszeniu upadłości jest dużo bardziej korzystna niż przed. Art. 146 prawa upadłościowego stanowi, że w przypadku ogłoszenia wobec dłużnika jego upadłości, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości wszczęte przed dniem ogłoszenia tej upadłości ulegają zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości. Sąd, który ogłosił upadłość jest zobowiązany do zawiadomienia komornika w dniu ogłoszenia upadłości za pomocą środków bezpośredniego
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka przelew nie tylko pieniężny
Porady i dokumenty

Przelew może być nie tylko pieniężny

Powszechną praktyką w instytucjach bankowych jest zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Związane jest to z tym, że bank chce mieć jakąś formę zabezpieczenia na wypadek, gdyby dłużnik nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Takie zabezpieczenie może przybrać wiele form np. poręczenia, zastawu rejestrowego, hipoteki albo cesji. Przelew wierzytelności, inaczej zwany cesją polega na tym, że wierzyciel (uprawniony), bez zgody dłużnika zbywa swoje roszczenie na rzecz osoby trzeciej. Cesja jest niemożliwa jeśli sprzeciwia się jej ustawa, sama umowa albo właściwość zobowiązania. Na nabywcę wierzytelności przechodzą także wszystkie związane z nią prawa, w tym roszczenie o zaległe odsetki. W skutek zawarcia umowy cesji bank ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń wobec dłużnika ( kredytobiorcy, pożyczkobiorcy etc.) z jego praw, które mu przysługiwały wobec innego podmiotu, jeśli ten nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku np. nie spłaci kredytu albo nie zwróci pożyczki. Jako typowy przykład cesji wierzytelności na zabezpieczenie można wskazać sytuację,
CZYTAJ DALEJ
nakaz zapłaty sprzeciw
Porady i dokumenty

Sprzeciw od nakazu – wzór wniosku

Sprzeciw od nakazu – wzór wniosku Wzór wniosku do pobrania znajdziesz poniżej Pobierz
CZYTAJ DALEJ
Upadłośc konsumencka spłata zadłużenia w ratach
Porady i dokumenty

Spłacenie zadłużenia w ratach

Na początku naszej przygody z oddłużaniem, należy ustalić z jakiego tytułu powstało nasze zadłużenie. Jeżeli jesteśmy już w sytuacji, w której otrzymaliśmy postanowienie od komornika, to bez problemu znajdziemy na nim potrzebne nam informacje. Na takim postanowieniu winno być napisane co jest podstawą prowadzonej egzekucji, a także kto jest wierzycielem. Z takimi informacjami, możemy podjąć próby zmierzające do zawarcia z wierzycielem ugody. W razie wyrażenia zgody na zawarcie takiej ugody, możemy swobodnie ustalić dogodny dla nas plan spłaty zadłużenia, a także wysokość poszczególnych rat. Taka ugoda to bez wątpienia szansa dla dłużnika i należy z nią jak najszybciej wystąpić, gdyż każdy dzień ma ogromne znaczenie w tej kwestii. Im szybciej wniosek o ugodę zostanie złożony u komornika, tym mniejsze będą koszta związane np. ze sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości. Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego W momencie kiedy dojdziemy do porozumienia z wierzycielami, możemy dążyć do tego, by wystosowali
CZYTAJ DALEJ
względy słusznościowe w upadłości konsumenckiej
Porady i dokumenty

Względy słusznościowe

Względy słusznościowe – czym są? Zajmując się prawem upadłościowym, nie sposób nie natknąć się na pojęcie względów humanitarnych oraz słusznościowych, które uregulowane są w art. 491 ze zn. 4, ust. 2 i 3 p.u.n. Są to podstawowe i pierwotne normy moralne, którymi posłużyć się może każdy dłużnik, u którego zachodzi chociażby jedna negatywna przesłanka do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Postaram się nieco bardziej przybliżyć pojęcie względów słusznościowych. Otóż, jest to pojęcie nieostre oraz elastyczne, na które powoływać się może były przedsiębiorca, który posiada zobowiązania z okresu prowadzenia działalności, a chce ubiegać się o upadłość konsumencką. Jest to swego rodzaju furtka dla dłużnika. Względy słusznościowe w praktyce powodują jednakże kłopoty z ich jednolitą interpretacją. Można być powiedzieć, że co Sąd to interpretacja. Należy zaznaczyć, że względy słusznościowe i humanitarne nie powinny być z sobą utożsamiane. Względy słusznościowe, mogą być identyfikowane z zasadami współżycia społecznego. I tak też na względy słusznościowe, powołać możemy
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka najczęstrze pytania i odpowiedzi
Upadłość

Upadłość konsumencka: najczęściej zadawane pytania

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta, a także zaspokojenie wierzycieli. Oddłużanie polega na spieniężeniu majątku dłużnika (w przypadku, kiedy go posiada) oraz na ustaleniu planu spłaty wierzycieli. W przypadku osób skrajnie ubogich, sąd może odstąpić od ustalania takiego planu. W przypadku osób nie posiadających majątku, postępowanie jest znacząco krótsze, gdyż wtedy nie trzeba go spieniężać. Rodzaje upadłości Istnieją dwa rodzaje upadłości. Upadłość gospodarcza (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), a także konsumencka (w przypadku osób, nie prowadzących działalności gospodarczej). Należy pamiętać, że jeśli podczas prowadzenia działalności wystąpią problemy z płynnością finansową, a my nie złożymy wniosku o upadłość gospodarczą, możemy mieć problemy w przyszłości z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Trzeba przyznać, że sądy nieprzychylnie patrzą na osoby, które nie dopełniły obowiązku w odpowiednim czasie. Gdzie będę mieszkać, gdy syndyk spienięży moje mieszkanie? Spokojnie, celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta, nie przysłowiowe puszczenie kogoś w skarpetkach. Chodzi o to, by dłużnik po
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka syndyk zabiera wynagrodzenie
Wszystkie artykuły

Gdy syndyk zabiera całe wynagrodzenie

Otrzymywane przez upadłego wynagrodzenie za pracę, podlega potrąceniu w postępowaniu upadłościowym jak i w postępowaniu egzekucyjnym. Oczywiście o wysokości potrącenia decyduje wiele czynników, między innymi charakter umowy, dzięki której wypłacane jest wynagrodzenie. Bywają też i takie przypadki, że syndyk zajmuje upadłemu o wiele większą część wynagrodzenia, niż powinien, co gorsze, nie pozostawiając upadłemu środków do życia. Niewątpliwie, mamy wtedy do czynienia z błędną interpretacją przepisów prawa. W przypadku, kiedy upadły otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, zakres dopuszczalnego potrącenia określają przepisy Kodeksu pracy. Przepisy mówią, że syndyk musi pozostawić upadłemu kwotę, nie mniejszą niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku gdy w ogłoszona zostaje upadłość konsumencka zaspokajane są także świadczenia alimentacyjne, upadłemu zostawia się najwyżej 2/5 wynagrodzenia. Odmienną kwestią są wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło. Przepisy dotyczące tych umów nie są już tak bardzo precyzyjne, co rodzi sporo problemów interpretacyjnych. Dodatkowo w praktyce dominuje pogląd, że wynagrodzenie
CZYTAJ DALEJ
upadłość konsumencka a ustruj majątkowy w małżeństwie
Wszystkie artykuły

Ustrój majątkowy małżeński i jego znaczenie w upadłości konsumenckiej

Ustrój majątkowy małżeński – jakie jest jego znaczenie w upadłości konsumenckiej? W przypadku upadłości konsumenckiej, bardzo istotne jest to w jakim ustroju majątkowym małżeńskim, pozostają małżonkowie. Jeżeli małżonkowie mają ustanowioną rozdzielność majątkową, kluczowy jest czas, w którym rozdzielność ta powstała. Co ciekawe z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa małżeńska. Jeśli zaś w dniu ogłoszenia upadłości istnieje majątkowa wspólności małżeńska, to cały majątek małżonków wchodzi do masy upadłości, co oznacza, że wierzyciele będą zaspokajani z majątku wspólnego. Małżonek upadłego nie może wtedy swobodnie dysponować majątkiem wspólnym, może natomiast zgłosić wierzytelność z tytułu udziału w tym majątku sędziemu-komisarzowi. Nie będzie przy tym korzystał z jakiegokolwiek pierwszeństwa przed innymi wierzycielami z tego tytułu. Poza masą upadłości, do której wchodzi cały majątek wspólny małżonków, pozostaje jedynie majątek osobisty małżonka, który nie ogłosił upadłości. Oczywiście istnieje sposób, na to by małżonkowie mogli ustrzec się przed powyższymi skutkami. Mogą to uczynić poprzez
CZYTAJ DALEJ
komornik a upadłość konsumencka
Upadłość

Upadłość konsumencka czy komornik?

Upadłość konsumencka czy komornik – podobieństwa i różnice Postępowanie egzekucyjne Postępowanie upadłościowe następuje niezależnie od woli dłużnika, jest przymusowa, każdy dłużnik może być podmiotem tego postępowania, dłużnik ponosi wszelkie koszta związane z tym postępowaniem, postępowanie egzekucyjne może być skierowane w stosunku do określonych składników majątkowych dłużnika, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odnosiło się do całości podlegającego zajęciu majątku, postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik, może być ich kilku, głównym celem jest zaspokojenie wierzycieli, odsetki są naliczane do dnia całkowitej spłaty zobowiązania przez dłużnika.  następuję z inicjatywy dłużnika, ma charakter dobrowolny, aby skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, należy spełnić określone warunki, dłużnik nie ponosi kosztów postępowania upadłościowego (oprócz wniesionej opłaty za wniosek – 30 zł), do masy upadłościowej wchodzi cały majątek dłużnika, postępowanie upadłościowe prowadzi syndyk, sumy uzyskanej ze  sprzedaży rzeczonych nieruchomości przekazuje się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu
CZYTAJ DALEJ
Upadłość konsumencka ile syndyk może zająć wynagrodzenia
Wszystkie artykuły

Ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk?

W dniu ogłoszenia upadłości, cały nasz majątek staje się masą upadłości, która następnie w całości przeznaczana jest na pokrycie wszelkich kosztów postępowania, a także na zaspokojenie wierzycieli upadłego dłużnika. W skład takiej masy upadłości wchodzi oczywiście majątek dłużnika, należący do niego w dniu, w którym zostaje ogłoszona upadłość konsumencka, a także ten nabyty w toku postępowania upadłościowego. Wynagrodzenie za pracę również wchodzi w skład masy upadłości, często stanowi ono jedyny składnik majątku. Jednakże syndyk nie może zabrać całego wynagrodzenia, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, istnieje pewna część wynagrodzenia, która nie wchodzi do masy upadłości i nie podlega zajęciu. Zakres dopuszczalnych zajęć określa Kodeks pracy. Zgodnie z treścią przepisów k.p. zajęcia wynagrodzenia za pracę można dokonać w następujących granicach: do wysokości trzech piątych wynagrodzenia – w przypadku gdy dłużnik posiada zobowiązania alimentacyjne, do wysokości połowy wynagrodzenia – w przypadku zobowiązań innych niż alimentacyjne. Co ciekawe, w przypadku
CZYTAJ DALEJ
świadomość konsumencka upadłość
Porady i dokumenty

Czym jest świadomość konsumencka?

Według Słownika języka polskiego świadomość to stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie. Za to świadomość konsumencka zwykle utożsamiana jest ze znajomością praw konsumenta. W skład tych praw przysługujących konsumentowi wchodzą: prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń, prawo do reprezentacji oraz prawo do informacji i edukacji. Taki świadomy swoich praw konsument, zna swoje obowiązki, a także obowiązki usługodawców, handlowców i producentów. Z taką znajomością jest wstanie wyegzekwować swoje prawa, a także pomyślnie sfinalizować każdą umowę. Świadomość konsumencka jak się okazuje to nie tylko prawa i obowiązki, ale także potrzeby i pragnienia konsumenta. Wszystko to należy wziąć pod uwagę przy wyborze oferty, z której konsument chce skorzystać. Rynek jest tak rozbudowany, że bardzo łatwo o podjęcie błędnej decyzji, która
CZYTAJ DALEJ

Kategorie artykułów

Popularne artykuły

Zapisz się na nasz newsletter

Chcesz otrzymywać od nas raz na jakiś czas ciekawe porady, najnowsze artykuły czy wzory dokumentów prosto na swoją skrzynkę mailową?

Wpisz swoje imię oraz adres mailowy poniżej :

Wszystkie artykuły

NIE ZWLEKAJ!

Umów bezpłatną rozmowę

Z zespołem rzetelnych profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem prawnym i finansowym.