fbpx

Upadłość konsumencka Wrocław

Upadłość konsumencka osób fizycznych jest procedurą sądową, którą z powodzeniem przeprowadzić mogą tylko doświadczeni prawnicy – tacy, jak ci, których mieszkańcy Wrocławia znajdą w kancelarii Fenix. Naszym zadaniem w takich sprawach jest zapewnienie Klientów, że rozwiązanie ich problemów odbędzie się po ich myśli, w taki sposób by poprawić ich finansową sytuację, słowem – by mogli zacząć od nowa po odzyskaniu płynności finansowej i uwolnieniu od długów i wierzycieli. Służą temu: restrukturyzacja zaciągniętych zobowiązań lub doprowadzenie do umorzenia w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w praktykowaniu prawa upadłościowego, wiemy, jak całą procedurę przeprowadzić skutecznie.

W tym miejscu należy dokładnie wyjaśnić, co to jest upadłość konsumencka. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, pełna nazwa tej procedury przybiera brzmienie „postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”. Ma ona zastosowanie w przypadku osób fizycznych, to znaczy takich, które nie są przedsiębiorcami, czyli nie prowadzą działalności gospodarczej, a które stały się niewypłacalne w wyniku okoliczności innych niż rażące zaniedbania czy niefrasobliwość w działaniu. Ustawa podaje, że niewypłacalność należy rozumieć jako brak możliwości spłacania zaciągniętych przez siebie rozwiązań finansowych, wynikający z braku środków czy majątku zbyt małego, aby pozwolił na ich pokrycie.

ZAPEWNIAMY:

✔ Gwarancję ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
✔ Szczegółową analizę prawno-finansową Twojej sytuacji – koszt pierwszej rozmowy w całości pokrywa kancelaria.
✔ Profesjonalną, przyjazną i stałą obsługę.
✔ Opracowanie strategii postępowania.
✔ Przygotowanie pism, wniosków i formularzy.
✔ Wyjaśnienie procesów krok po kroku.
✔ Pełnomocnika w trakcie rozprawy.
✔ Pomoc profesjonalistów – Twoją sprawą zajmą się doświadczeni prawnicy i doradcy restrukturyzacyjni.
✔ Najwyższą skuteczność – 99% w sądach.
✔ Możliwość skorzystania z naszych usług na terenie całej Polski.
✔ Indywidualne podejście do każdej sytuacji.
✔ Elastyczne warianty i warunki współpracy z możliwością rozłożenia wynagrodzenia na raty.

O upadłość konsumencką można wnioskować, gdy wyczerpaliśmy już inne sposoby oddłużenia. Ustawodawca przewidział, że wobec osób fizycznych, dochodzących umorzenia zobowiązań finansowych, którym nie mogą sprostać, nie będą stosowane niektóre przepisy ujęte w ogólnej części prawa upadłościowego, a dokładnie:

 • osoba fizyczna nie jest zobowiązana do przestrzegania terminu składania wniosku upadłościowego,
 • wobec osoby fizycznej może być wszczęte postępowanie upadłościowe nawet wtedy, kiedy ma ona tylko jednego wierzyciela,
 • ubóstwo masy upadłościowej nie może być przeszkodą do wszczęcia postępowania.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, tym, co warunkuje wystąpienie z wnioskiem o upadłość konsumencką jest fakt niewypłacalności, którą można udowodnić stosownymi dokumentami.

Warto dodać w tym miejscu, że wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej może być złożony przez tę osobę lub jej wierzycieli.

Zanim dojdzie do orzeczenia, sąd zweryfikuje okoliczności, w jakich doszło do powstania niewypłacalności. Możemy wyróżnić dwie grupy przyczyn, które doprowadziły do zaistnienia niepłynności finansowej – jedne działają na korzyść dłużnika, drugie spowodują oddalenie wniosku.

Przyczynami, które w postępowaniu procesowym zaliczone zostaną do pozytywnych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, będą:

 • brak środków potrzebnych do regulowania zobowiązań, a także majątek tak mały, że nie wystarczy na pokrycie roszczeń wierzycieli lub brak majątku,
 • trudna sytuacja finansowa, do której doprowadziły niezależne do konsumenta okoliczności życiowe takie jak: kataklizm, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, choroba bliskiej osoby lub konsumenta, działanie osób trzecich,
 • zobowiązania, które w obecnej sytuacji przerastają możliwości zadłużonego – jako przykład podajmy tu konieczność spłacania kredytu zaciągniętego w obcej walucie po tym jak zmienił się jej kurs, a zarobki konsumenta zmalały na skutek zmiany pracy lub zostały utracone w wyniku jej utraty.

Wniosek o upadłość konsumencką zostanie oddalony także wtedy, kiedy sąd ustali, że podane w nim informacje były nieprawdziwe bądź niekompletne.

Obowiązujący od 2016 roku formularz wniosku o upadłość konsumencką ma formułę opracowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jest dostępny na stronach internetowych. Z tytułu jego złożenia poniesiemy opłatę, której wysokość wynosi 30 zł.


W takim wniosku powinny znaleźć się określone informacje:


 • dane wszystkich wierzycieli,
 • wysokość zadłużenia i przewidziane daty jego spłacenia.

Istotne jest, by informacje te podać bardzo dokładnie i rzetelne. Jeśli bowiem ważne kwestie nie zostaną ujęte we wniosku, nie będą uwzględnione w postępowaniu upadłościowym, co w konsekwencji oznacza, że zatajona część zadłużenia nie zostanie umorzona.

Dalej wskazujemy:


 • aktualny stan majątku konsumenta,
 • zabezpieczenia ustanowione na majątku (jak hipoteki).

Ponadto warto zawrzeć we wniosku informacje o tym, że konsument wykazywał dobrą wolę w kontaktach z wierzycielami, to znaczy: podejmował próby kontynuacji spłacania zadłużenia, a także przestawił wierzycielom swoją sytuację finansową i poinformował o utracie płynności finansowej.

Formularz jest tak skonstruowany, że można go uzupełnić samodzielnie. Nasze doświadczenie w pracy z mieszkańcami Łodzi pokazuje jednak, że korzystniejsze dla konsumentów jest przygotowanie tego pisma razem z prawnikiem. Jego znajomość prawa upadłościowego pozwala na uniknięcie szeregu drobnych potknięć, które po zsumowaniu mogą sprawić, że wniosek zostanie oddalony z powodu uchybień formalnych czy merytorycznych. Obiektywnie patrzący prawnik tak przedstawi historię finansową swojego Klienta, by jasne było, że to nie jego działania, a czynniki życiowe, doprowadziły do powstania niewypłacalności. Specjalista zadba też o to, by przedstawione informacje były zgodne z prawdą, ponieważ tylko transparentność jest warunkiem powodzenia dochodzenia upadłości konsumenckiej.

JESZCZE KILKA SŁÓW O ODDŁUŻENIU W WYNIKU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Podsumujmy, do oddłużenia upadłego dochodzi w 3 sytuacjach:

 • po wykonaniu planu spłaty wierzycieli,
 • gdy sąd postanowi o zakończeniu postępowania upadłościowego bez ustalania planu spłaty, co ma miejsce wtedy, kiedy upadły znajduje się w sytuacji uniemożliwiającej jakiekolwiek spłaty,
 • kiedy dochodzi do uchylenia planu spłaty w wyniku trwałej utraty możliwości wykonywania planu spłaty przez upadłego z zastrzeżeniem, że doprowadziły do tego niezależne od niego okoliczności (na przykład przewlekła choroba).

Od tego momentu upadły wolny jest od wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli.

Współpraca z mieszkańcami Wrocławia występującymi o upadłość konsumencką

Kancelaria Fenix specjalizuje się w rozwiązywaniu prawnych problemów Klientów z Wrocławia. Dbamy zawsze o to, by sprawy toczyły się pomyślnie dla naszych Klientów, którzy utracili płynność finansową, a więc zgodnie z ich oczekiwaniami. Wystąpienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest decyzją na ogół trudną, ale jeśli cały proces zostanie przeprowadzony w rzetelny i profesjonalny sposób, przyniesie zadłużonej osobie korzystne wyjście z patowej sytuacji finansowej. Dokładamy wszelkich starań, by stres związany z tym postępowaniem był dla naszych Klientów minimalny. Sprzyja temu świadomość tego, że ich sprawami zajmują się wykwalifikowani wrocławscy prawnicy, którzy biegle poruszają się w meandrach prawa i mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Zaczynamy działać na korzyść naszych Klientów już od pierwszego spotkania. W czasie jego trwania Ty przedstawiasz nam swoją historię finansową – tu ważne są wszelkie szczegóły i detale, które w ostatecznym kontekście mogą mieć wpływ na to, jak sąd będzie postrzegał Twój przypadek. Warto się do tego spotkania przygotować, wziąć ze sobą wszelkie dokumenty finansowe i majątkowe – to pozwoli nam zacząć działać niezwłocznie. Po kompleksowym przeanalizowaniu dokumentów przedstawimy optymalną dla Ciebie strategię wyjścia z zadłużenia poprzez wystąpienie o upadłość konsumencką lub poprzez zrestrukturyzowanie zobowiązań finansowych. Jeśli zdecydujesz, że chcesz z nami współpracować, będziemy Cię reprezentować w sądzie. Zwracamy szczególną uwagę na to, by nasi Klienci byli świadomi tego, co się dzieje na poszczególnych etapach postępowania i jaki ma to wpływ na ich sytuację prawną i finansową. Asystujemy Ci w każdej chwili, to my pilnujemy terminów i wszystkich formalności. Ty masz natomiast pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa.

Po zakończeniu działań masz już czystą historię finansową, zaczynasz nowy etap w swoim życiu – bez zadłużenia. Daje nam satysfakcję to, że możemy pomóc.