fbpx

Upadłość konsumencka – za i przeciw

Zadłużenie, a w konsekwencji często niewypłacalność uczestników obrotu prawnego staje się wizytówką współczesnego społeczeństwa. Sytuacja ta odnosi się do przedsiębiorców, państw, gmin, jak również do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Częstym następstwem niewypłacalności jest wykluczenie społeczne oraz problemy w życiu osobistym. Problem ten jest poważnym zjawiskiem, które wymaga reakcji po stronie prawodawstwa. Taką reakcją niewątpliwe jest wprowadzenie dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej. Możliwość umorzenia zobowiązań dłużników w stanie niezawinionej niewypłacalności niesie za sobą niewątpliwie wiele korzyści. Trzeba się jednak liczyć z istniejącymi wadami, które również występują w tej procedurze.

Niniejszy artykuł przedstawi podstawowe „za” i „przeciw” upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Argumenty za:

„Nowe życie” spokój oraz komfort psychiczny

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej dłużnik w końcu może odetchnąć od nieustannych telefonów windykacyjnych i zastraszania go przez wierzycieli. Nie musi się już bać i stresować, że dług z dnia na dzień rośnie, a on nigdy nie będzie w stanie go spłacić.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych i sądowych

Postępowania sądowe, które toczyły się przeciwko dłużnikowi, zostają z mocy prawa zawieszone w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd. Do postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, którego głównym zadaniem będzie reprezentowanie upadłego i jego interesów.

Możliwość spłaty części zobowiązań w dogodnych ratach

Przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli, sąd rozpatruje kwestie możliwości zarobkowych upadłego, ilość osób pozostających na jego utrzymaniu, potrzeby mieszkaniowe, koszty życia. W wyjątkowych sytuacjach sąd może zrezygnować z ustalenia planu spłaty i całkowicie oddłużyć upadłego.

Oddłużenie

Z dniem wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań, upadły zostaje oddłużony. Oznacza to, że wierzyciele nie będą mogli dochodzić już swoich zobowiązań, które objęte były postępowaniem upadłościowym.

Zatrzymanie rosnących odsetek

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje zaprzestaniem naliczania odsetek, a co za tym idzie, zadłużenie nie wzrasta.

Sprzedaż nieruchomości, a zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Jeśli syndyk dokona sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, która była faktycznie zamieszkiwana przez dłużnika, ma on prawo do funduszy pieniężnych na wynajem innego lokalu. Możliwe jest otrzymanie kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi za czas od 12 do 24 miesięcy. W związku z powyższym upadły nie musi obawiać się traty przysłowiowego dachu nad głową.

Brak konieczności posiadania majątku

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik nie jest zobligowany do posiadania jakiegokolwiek majątku.

Minimalizacja wykluczenia społecznego

Upadły nie czuje się już wyobcowany z życia społecznego czy osamotniony. Może znów bez obaw uczestniczyć w życiu towarzyskim. Następuje również ograniczenie mechanizmu dziedziczenia bezradności przez kolejne pokolenia.

Zintegrowanie dłużników w legalnym obrocie gospodarczym

Następstwem upadłości konsumenckiej jest ograniczenie tzw. szarej strefy, wzrost PKB oraz zwiększenie dochodów państwa z tytułu świadczeń podatkowych.

Pozytywny wpływ na sektor finansowy

Upadłość konsumencka przyspiesza proces rozwiązania kwestii nieściągalnych zobowiązań, a w rezultacie daje możliwość dłużnikom w przyszłości na ponowne korzystanie z usług instytucji finansowych.

Argumenty przeciw:

Utrata majątku

W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek upadłego wchodzi w skład masy upadłości i podlega zarządowi syndyka, który ma na celu spieniężenie go. Dłużnik musi liczyć się więc z utratą należących do niego nieruchomości czy wartościowych ruchomości.

Nie wszystkie zobowiązania mogą być umorzone

Art. 491 [21] ust. 2 wymienia zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej. Należą do nich głównie:

  • alimenty,
  • renty z tytułu odszkodowania za wywołane choroby, niezdolność do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • orzeczone przez sąd kary grzywny,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • naprawienie szkody w wyniku przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
  • oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił

Zajęcie dochodów upadłego

Dochody dłużnika w części podlegającej zajęciu wchodzą w skład masy upadłości. W związku z tym będą rozdysponowane przez syndyka i przeznaczane na spłatę wierzycieli.

Długotrwała procedura

W niektórych przypadkach cały proces upadłości konsumenckiej może trwać nawet kilka lat.

Reasumując, upadłość konsumencka ma niewątpliwie wiele pozytywnych aspektów. Przy decydowaniu się na złożenie wniosku warto jednak przemyśleć wszystkie argumenty za, jak i przeciw. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje dłużnikowi szansę na powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce. Upadły ma możliwość na normalne życie bez nękających wierzycieli czy komorników. Upadłość konsumencka jest też sposobnością na wyjście z szarej strefy i realizację zawodową.

Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł, zostaw komentarz lub polub nasz fanpage. Chcesz sprawdzić czy masz szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami – skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »