fbpx

Upadłość konsumencka – jakie dokumenty należy skompletować?

Jeżeli rozważamy rozwiązanie jakim jest upadłość konsumencka to jakie dokumenty powinniśmy skompletować?

Wiele osób w momencie kiedy zaczyna się interesować zagadnieniem upadłości konsumenckiej, po wstępnym zapoznaniu się z ogólnym zarysem instytucji i po wizycie na bezpłatnej konsultacji postanawia wcielić swój zamiar w życie i podjąć próbę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Aby to zrobić, należy skompletować potrzebną dokumentację, która miałaby zostać załączona do wniosku. Rodzi to jednak pytanie – co tak naprawdę jest potrzebne? Sytuacja jest prosta, gdy same zobowiązania to kwestia dość świeża. Schody zaczynają się w momencie, gdy historia naszego zadłużenia sięga kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat wstecz. Niemożliwe jest, aby z powodzeniem gromadzić dokumenty z całego naszego życia. Liczne przeprowadzki, przechowywanie dokumentów w różnych miejscach, wypadki losowe – to wszystko sprawia, że przynajmniej część naszych dokumentów albo ulega zniszczeniu albo po prostu uległa zgubieniu.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie co jest najbardziej przydatne z punktu widzenia przygotowywania wniosku o upadłość konsumencką.

Umowy i ewentualnie faktury

Umowy z wierzycielami są najważniejszym elementem. To z nich wynika termin powstania zobowiązania, jego wysokość, odsetki, terminy płatności rat etc. W przypadku kredytów wskazują też na ogół kosztów tj. prowizja, odsetki, opłata przygotowawcza etc. czyli wszystko co stanowi RRSO takiego kredytu.

Wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenie umowy

Kolejne istotne elementy to wezwania do zapłaty oraz korespondencja od wierzyciela dotycząca zobowiązania np. wypowiedzenie umowy. W przypadku samych wezwań do zapłaty, najważniejsze są te najbardziej aktualne, gdyż to z nich wynika kwota zaległych, ale już wymagalnych zobowiązań, np. nieopłaconych rat kredytu, których termin już minął.

Zeznania podatkowe

Zeznania podatkowe są pomocne przy przygotowywaniu wniosku o upadłość, gdyż wyraźnie wskazują jak wygląda nasza sytuacja materialna obecnie oraz jak wyglądała w przeszłości. Najbardziej pomocne okazują się w sytuacji, gdy nasza niewypłacalność jest wynikiem załamania się działalności gospodarczej. Dzięki załączeniu zeznań podatkowych oraz ogólnie dokumentów z księgowości za okres prowadzenia działalności, możemy bardzo skrupulatnie udokumentować fakt obniżenia naszych dochodów.

Umowa o pracę/dzieło/zlecenie

Umowa w oparciu o którą zarabiamy na życie jest potrzebna po to, aby udowodnić nasze twierdzenia dotyczące obecnych możliwości zarobkowych. Przydatne są także umowy z okresu, kiedy były zaciągane nasze zobowiązania, aby wykazać, że posiadaliśmy faktyczną zdolność do ich spłaty w momencie ich zobowiązań.

Wydruk z BIK

Wydruk z BIK jest pomocny przy pisaniu wniosku osoby, która posiada zobowiązania w bankach. Wygenerowanie i opłacenie BIK-u trwa kilkanaście minut, a zakres informacji w nim zawartych jest bardzo szczegółowy. Wskazuje się w nim zobowiązania zamknięte, aktualnie obsługiwane, okres zaległości w płaceniu rat, pierwotną sumę zobowiązania, kwotę jaką jeszcze musimy spłacić.

Pisma od komornika oraz nakazy zapłaty z sądu

Pisma komornicze zawierają sygnaturę komorniczą sygnaturę sprawy, dane komornika oraz wskazują na kwotę dochodzonego przez niego zobowiązania, z kolei nakazy zapłaty stanowią tytuł egzekucyjne, z których wynika do zapłaty jakich kwot zobowiązał nas sąd.

Potwierdzenia wpłat ostatnich spłaconych przez nas rat zobowiązań

Aby uzasadnić twierdzenia odnośnie zaistnienia naszego stanu niewypłacalności oraz terminu zapłaty ostatnich rat, przydatne są potwierdzenia przelewów z banku.

Dokumentacja medyczna

Jest to element istotny z punktu widzenia względów humanitarnych. Jeśli istnieją jakieś trwałe dolegliwości zdrowotne bądź psychiczne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie albo ograniczają możliwości zarobkowe, należy dołączyć dokumentację z tym związaną w postaci np. wypisów ze szpitala, wyników badań, opinii lekarskich etc. Dotyczy to także stanu zdrowia członków najbliższej rodziny.

Wyrok rozwodowy (wraz z pozwem) oraz umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Przydatne przy opisie sytuacji rodzinnej oraz majątku z okresu trwania małżeństwa.

Decyzje administracyjne o przysługujących świadczeniach

Istotne z punktu widzenia udokumentowania miesięcznych dochodów. Jeśli była prowadzona działalność to wykaz stanu magazynowego albo inny dokument, który by wskazywał na to ile majątku znajdowało się w przedsiębiorstwie. Istotne z punktu widzenia byłych przedsiębiorców.

Podsumowanie

Powyższa lista nie jest sztywnie określona przez przepisy prawa. Dokumenty te należy dołączyć do wniosku w takim zakresie, w jakim jesteśmy w stanie je skompletować.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »