fbpx

Upadłość konsumencka – jak długo trwa?

W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie jak długo trwa upadłość konsumencka.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o upadłość konsumencką na organizowanych przez nas bezpłatnych konsultacjach mogą zadawać pytania odnośnie do konsumenckiego postępowania upadłościowego. Jedno z najczęściej zadawanych pytań w sprawie upadłości konsumenckiej brzmi: „Jak długo trwa cała procedura?”. Nie da się udzielić w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi. Brak też przepisów, które określałyby ramy czasowe zakończenia poszczególnych etapów postępowania. Długość trwania procesu upadłości konsumenckiej zależy bowiem od wielu czynników.

Istotne znaczenie ma na pewno sytuacja prawna, majątkowa oraz osobista dłużnika.

I. Sporządzenie wniosku

Niewątpliwie, najważniejszym krokiem, który inicjuje rozpoczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest złożenie wniosku do sądu. Skompletowanie odpowiednich dokumentów, które zostaną załączone jako dowody do wniosku i napisanie kompletnego uzasadnienia może zająć sporo czasu, zwłaszcza osobom, które nigdy wcześniej się tym nie zajmowały. Pomocna okazać się może rada ekspertów lub powierzenie poprowadzenia sprawy od początku do końca specjalizującej się w danej dziedzinie kancelarii prawnej.

II. Oczekiwanie na rozpoznanie wniosku przez sąd

Po złożeniu wniosku do sądu oczekuje się na jego rozpatrzenie przez sąd. W zależności od tego, do którego sądu został wysłany wniosek, ile aktualnie spraw sąd ma do rozpoznania, długość oczekiwania może wynosić od miesiąca nawet do pół roku.

III. Braki formalne

Może zdarzyć się, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie zawierał braki formalne. Wówczas sąd wzywa do ich uzupełnienia w określonym terminie. Naturalnie wiąże się to z przedłużeniem czasu postępowania.

IV. Wydanie postanowienia

Jeśli sąd uwzględni wniosek, zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W sentencji postanowienia sąd m.in. wzywa wierzycieli upadłego, by zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia oraz wyznacza sędziego komisarza i syndyka.

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kończy etap postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej i otwiera drugi etap – postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

V. Działania syndyka

Wyznaczony przez sędziego syndyk masy upadłościowej ma za zadanie przyjmować zgłoszenia wierzytelności, dokonywać ich weryfikacji i potwierdzenia. Kolejnym etapem jest sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności, którą przekazuje sędziemu-komisarzowi.

Po wydaniu postanowienia syndyk niezwłocznie zajmuje się też oszacowaniem majątku należącego do upadłego i jego spieniężeniem. Ustala również plan podziału, który reguluje zasady pierwszeństwa zaspokojenia wierzycieli. Co istotne, obecne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia postępowania upadłości konsumenckiej także wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku.

Czas trwania działań syndyka nie jest regulowany przepisami prawa. Długość trwania czynności determinuje atrakcyjność majątku oraz kwestia bezspornych wierzytelności. Uznaje się, że w przypadku braku majątku działania te nie powinny trwać dłużej niż pół roku.

VI. Plan spłaty wierzycieli

Kolejnym stadium postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej jest ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. W ramach tego planu upadły konsument zostaje zobowiązany do spłaty części zobowiązań, które nie spłacono po spieniężeniu majątku i podziale kwoty masy upadłości.

Plan spłaty może zostać ustanowiony maksymalnie na 36 miesięcy. W określonych przypadkach sąd może odstąpić od ustalania planu spłaty. Oznacza to skrócenie całości postępowania nawet o 3 lata.

Podsumowując, długość trwania procedury upadłości konsumenckiej zależy przede wszystkim od:

  • czasu napisania wniosku;
  • czasu rozpatrywania wniosku przez sąd;
  • czasu działań syndyka obejmujących: spieniężenie majątku, ustalenie listy wierzytelności, sporządzenie planu spłaty;
  • okresu, na jaki ustalono plan spłaty wierzycieli lub czy w ogóle taki plan ustalono;

Najkrócej cały proceder może wynosić ok. roku. Gdy sąd ustali maksymalny plan spłaty wierzycieli, okres ten może przedłużyć się nawet do 4 lat.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »