fbpx

Ile komornik może zabrać z pensji w 2020 roku?

Komornik w postępowaniu egzekucyjnym najczęściej stosuje metodę zajęcia kwoty z wynagrodzenia dłużnika. W poniższym artykule opisujemy ile komornik maksymalnie może zabrać z pensji w 2020 roku. Kwoty zajęć komorniczych różnią się w zależności od rodzaju umowy, na którą zatrudniony jest dłużnik.

ILE MOŻE ZABRAĆ KOMORNIK Z PENSJI W 2020 ROKU?

Kwota maksymalna, jaką komornik może zabrać w postępowaniu egzekucyjnym zależy od płacy minimalnej. W nowym roku (2020) najniższa krajowa wzrośnie o 350 zł i wynosić będzie: 2600 zł brutto – ok. 1921 zł netto (na rękę)
Właśnie takiej kwoty – komornik nie może zająć! Ma obowiązek pozostawienia tzw. minimum socjalnego, czyli kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu. (Kwota jednak dotyczy tylko dłużników, którzy nie mają długów pochodzących z alimentów!)

Wszystkie pensje powyżej kwoty minimalnej podlegają zajęciu, natomiast w tym przypadku obowiązuje górny limit zajęć.

Komornik ma prawo zabrać:

 • 60% pensji w przypadku długów pochodzących z niepłacenia alimentów,
 • 50% pensji w przypadku wszystkich pozostałych długów.

Jednakże jak opisaliśmy powyżej, komornik ma obowiązek zostawić dłużnikowi kwotę równą najniższej krajowej.
Powyższa sytuacja dotyczy zajęć wynagrodzenia na umowie o pracę. W pozostałych przypadkach sytuacja wygląda nieco inaczej.

ILE ZABIERZE KOMORNIK Z UMOWY O PRACĘ W 2020?
Wyróżnia się dwie drogi egzekucji komorniczej z tytułu umowy o pracę. Ważne jest czy tytuł pochodzi z niepłacenia alimentów czy też nie.
W przypadku alimentów, komornik może:

 • zająć max 60% wypłaty,
 • zostawić do dyspozycji 40 procent pensji minimalnej (około 769 zł)

W przypadku pozostałych długów, komornik będzie mógł:

 • zająć max 50% wypłaty
 • pozostawić najniższą krajową, około 1921 zł (na rękę).

ILE MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK – NIEPEŁNY WYMIAR PRACY

Osoby pracujące na część etatu (np. na ½ etatu) również są chronione. Kwota zwolniona od zajęć niestety w tej sytuacji jest wprost proporcjonalnie mniejsza i jej wysokość zależna jest od tego w jakiej części etatu ( ½ , ¼ , ¾ ) zatrudniony jest pracownik.

Jak można policzyć, ile zabierze komornik dłużnikowi zatrudnionemu na niepełnym etacie. Należy kwotę wynagrodzenia minimalnego pomnożyć przez czas pracy, np. ½ etatu lub ¼ etatu.
Dla powyższych przykładów kwotą wolną od zajęć (w 2020 roku) będzie:

 • ½ etatu – około 960 złotych
 • ¼ etatu – około 480 złotych
 • ¾ etatu: – około 1440 złotych

Oczywiście tak samo jak w przypadku pełnego etatu występuje limit maksymalny. Długi pochodzące z alimentów – 60% wypłaty, pozostałe – 50%.

\"\"

 

ILE MOŻE ZABRAĆ KOMORNIK Z UMOWY O DZIEŁO LUB ZLECENIE?

Nie bez powodu umowy o dzieło i zlecenie nazywane są potocznie „śmieciowymi”. Do najważniejszych minusów można zaliczyć tu fakt nieodprowadzania kompletu składek (takich jak w przypadku umowy o pracę). Niestety prawo nie chroni pracowników zatrudnionych na takich umowach.

Jak to wygląda w praktyce? W takich sytuacjach komornik ma prawo zabrać całą wypłatę! Umowy cywilnoprawne nie dają żadnej ochrony pracownikom przed egzekucją komorniczą. Komornik dokonując zajęcia pensji dłużnikowi zatrudnionemu na w/w umowy dostanie od zakładu pracy całe wynagrodzenie.
Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć zajęcia całej wypłaty? W teorii TAK, jednakże muszą zajść określone okoliczności:

 • Po pierwsze, wypłata z takiej umowy jest jedynym źródłem dochodu,
 • Po drugie, zarobki z takiej umowy muszą być stałe tzn. że dłużnik przynajmniej od kilku miesięcy otrzymuje wynagrodzenie w równej kwocie, co miesiąc.
 • Po trzecie, wynagrodzenie musi być przekazywane w sposób powtarzalny (w tym samym czasie np. do 10 każdego miesiąca).

Jeżeli wszystkie trzy warunki są spełnione, dłużnik może złożyć wniosek do komornika o szczególne potraktowanie jego sprawy na warunkach jak w przypadku etatowców. Razem z wnioskiem należy załączyć wszystkie dokumenty ( wyciągi z rachunku bankowego, ksero umów itd.). Niestety komornik nie ma obowiązku pozytywnie rozpatrywać takiego wniosku, co nie zmienia faktu, że mimo wszystko należy próbować.

Jednak, jeśli komornik zgodzi się na szczególne potraktowanie, tak żeby wynagrodzenie z potraktować na takich samych warunkach jak umowę o pracę, wówczas takich pracowników będą obowiązywały zasady jak u etatowców.

ZAJĘCIE KOMORNICZE 2020 – TABELA

Wynagrodzenie bruttoWynagrodzenie netto
(w zaokrągleniu do pełnych zł)
Kwota dla komornika

(w zaokrągleniu do pełnych zł)

Kwota dla dłużnika

(w zaokrągleniu do pełnych zł)

2600 zł1921 zł  0 zł1921 zł
2700,00 zł1993 zł72 zł1921 zł
2800,00 zł2064 zł143 zł1921 zł
2900,00 zł2134 zł213 zł1921 zł
3000,00 zł2205 zł284 zł1921 zł
3100,00 zł2275 zł354 zł1921 zł
3200,00 zł2346 zł425 zł1921 zł
3300,00 zł2416 zł495 zł1921 zł
3400,00 zł2487 zł566 zł1921 zł
3500,00 zł2557 zł636 zł1921 zł
3600,00 zł2629 zł708 zł1921 zł
3700,00 zł2698 zł777 zł1921 zł
3800,00 zł2770 zł849 zł1921 zł
3900,00 zł2840 zł919 zł1921 zł
4000,00 zł2910 zł989 zł1921 zł

 

ILE MOŻE ZABRAĆ KOMORNIK Z RACHUNKU BANKOWEGO W 2020?

Większość ludzi uważa, że zajęcie komornicze na rachunku bankowym jest o wiele gorsze, niż w przypadku zajęcia z wynagrodzenia, gdyż komornik zabierze więcej. W takim mniemaniu mieszają się pojęcia, dlatego chcemy z góry wyjaśnić na czym polega ta różnica.

Pierwsza i zarazem najważniejsza sprawa to fakt, że komornik co do zasady nie zabiera wierzytelności z naszej wypłaty. Sytuacja wygląda w ten sposób, że komornik otrzymuje od sądu tzw. nakaz egzekucji, w kolejnym kroku komornik podejmuje decyzję o egzekucji z wypłaty oraz ustala jaka kwota zgodnie z Kodeksem Pracy zostanie zajęta.

W kolejnym etapie, komornik wysyła do pracodawcy nakaz wypłacenia określonej kwoty. Pracodawca wówczas ma obowiązek przelania w pierwszej kolejności kwoty określonej w nakazie, a dopiero w następnej do przekazania pozostałej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika.

W powyższej sytuacji konto bankowe nie bierze w ogóle udziału w całym procesie. Zatem zajęcie wypłaty jest zupełnie inne niż zajęcie rachunku bankowego.
Egzekucja zadłużenia z rachunku bankowego oznacza, że komornik sprawuje pieczę nad wpłatami i wypłatami z konta.

Całe pieniądze, które są wpłacane na rachunek bankowy, są pod kontrolą komornika, jednak jest jedna ważna uwaga: każdego miesiąca na koncie musi zostać 75% kwoty minimalnej wypłaty ( w 2020 roku będzie to ok. 1440 zł) .
Ważne! Kwota ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. W ich przypadku komornik ma prawo do zajęcia całej kwoty wpływającej na konto.
Istnieją jeszcze przepisy prawne, które stanowią o tym, że komornik nie może zająć konkretnych świadczeń, które wpływają na konto. Należą do nich:

 •  świadczenia rodzinne,
 • 500+,
 • świadczenia alimentacyjne,
 • dodatki rodzinne, porodowe i pielęgnacyjne,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawcze i integracyjne,

 

\"\"

CO ZROBIĆ JEŻELI KOMORNIK ZABIERZE ZA DUŻO?

W niektórych przypadkach komornik nie jest w stanie sprawdzić skąd pochodzą wpływy na konto i zajmuje całą kwotę, która jest na rachunku. W takiej sytuacji komornik zabiera również środki, których zgodnie z prawem nie może zabrać. Aktualnie najczęstszym przypadkiem jest zajęcie, wyłączonego spod egzekucji świadczeń 500+.
Jeżeli taka sytuacja dotyczy Ciebie, musisz pomyśleć czy ktoś jest winny takiej sytuacji. Jest duże prawdopodobieństwo, że to Twój pracodawca mógł zawinić. Jak do tego dojść?
Przede wszystkim, jeśli do komornika trafiła za wysoka kwota zajęta z Twojej wypłaty to najpewniej winę za to ponosi pracodawca. Jego obowiązkiem jest odpowiedni podział kwot wypłaty na część dla komornika i pozostała część Twojego wynagrodzenia.

W drugiej sytuacji, jeżeli do komornika trafiło świadczenie pieniężne, które jest wolne od zajęć to winę ponosi komornik.
Wówczas, jeżeli już wiemy kto ponosi winę, kierujemy skargę do takiej osoby. W przypadku błędu komornika należy:

 1. W ciągu siedmiu dni od momentu zauważenia błędu powiadomić zadzwonić do kancelarii komornika i poinformować go o tym.
 2. Jeśli błąd powstał w wyniku niedopatrzenia, jest duże prawdopodobieństwo, że po rozmowie telefonicznej otrzymamy zwrot środków na konto.
 3. Jeżeli rozmowa telefoniczna nie przyniesie oczekiwanego skutku, można udać się z wizytą do komornika i poinformować go, że jeżeli nie zwróci nam pieniędzy złożymy skargę do sądu.
 4. Jeżeli powyższe metody nie zadziałają, trzeba będzie sięgnąć po ostatnią metodę – skargę na czynności komornicze.
 5. >>Tu można pobrać wzór skargi na czynności komornicze<<< (plik: wzor-skargi-na-czynnosci-komornika.pdf)

PODSTAWA PRAWNA – ZAJĘCIA KOMORNICZE

§ Zasady egzekucji komorniczej określone są w kodeksie postępowania cywilnego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 881. Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika
§ 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.
§ 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

PODSUMOWANIE

 1. W 2020 roku kwotą wolną od zajęć ( u osób zatrudnionych na umowę o pracę na pełen etat) jest: w przybliżeniu 1920 zł netto (na rękę).
 2. W przypadku dłużnika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin komornik ma prawo zabrać max. 50% pensji.
 3. Dłużnik zatrudniony na umowę o pracę (pełen etat), który nie płacił alimentów może liczyć się z zajęciem komorniczym w wysokości 60% wypłaty.
 4. Kwoty wolne od zajęć u dłużników pracujących na ½ , ¼ lub ¾ etatu są proporcjonalnie niższe i zależą od tego w jakim wymiarze czasu jest zatrudniony pracownik.
 5. Komornik ma prawo zabrać 60% wynagrodzenia minimalnego u dłużników alimentacyjnych.
 6. Umowy „śmieciowe” nie dają ochrony – komornik może zabrać całe wynagrodzenie dłużnika.
 7. Egzekucja z wypłaty różni się od egzekucji z konta.
 8. Wybrane świadczenia (np. świadczenia 500+) nie podlegają zajęciom komorniczym.
 9. W sytuacji zauważenia błędów w procesie postępowania komorniczego jest możliwość złożenia skargi na komornika.

Zacznij zmianę swojego życia od dzisiaj! Skontaktuj się z nami i zarezerwuj termin bezpłatnej konsultacji. Ilość bezpłatnych miejsc ograniczona!

505 906 905

[cl-popup title=\”BEZPŁATNA KONSULTACJA\” btn_label=\”Rezerwuję termin bezpłatnej konsultacji\” align=\”center\” size=\”xl\” paddings=\”none\” animation=\”flipVer\”]

Zarezerwuj termin bezpłatnej konsultacji, zobacz jakie to proste:

✅ Wybierz miejscowość lub konsultację telefoniczną
✅ Wybierz datę oraz godzinę konsultacji
✅ Potwierdź konsultację i zapisz termin w swoim kalendarzu

[/cl-popup]

[cl-itext texts=\”Życie bez długów
Życie bez komorników
Życie bez windykacji\”]

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »