fbpx

Frankowicze: Przewalutowanie kredytu to koszt 30-234 mld złotych

Frankowicze a przewalutowanie kredytu – Związek Banków Polskich obliczył ile kosztowałoby przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich.

Z analizy zagadnienia jakim są Frankowicze a przewalutowanie kredytu wynika, że ugody mogą obciążyć sektor kwotą z przedziału od 30 do ponad 200 mld zł, w zależności od przyjętego wariantu rozwiązania. Z wyliczeń Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich wynika, że przewalutowanie kredytu pierwotnie udzielonego w CHF na PLN po kursie z dnia udzielenia, ze zmianą oprocentowania na stawkę WIBOR 3m + marża oraz z powtórnym rozliczeniem kredytu od dnia wypłaty kredytu kosztowałoby 30-57 mld zł. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego szacowała koszty wspomnianej operacji na 34,5 mld złotych.

Wyliczenie powstało przy założeniu, że kwota kredytu to 300 000 zł; okres kredytowania to 30 lat (360 rat, a więc 1 rata miesięcznie), marża wynosi 1,5%; spread walutowy to 2%, a przewalutowanie kredytu miało miejsce w dniu 30 listopada 2020 r.

Najniższe koszty dla banków wiązałyby się z realizacją scenariusza, w którym kredyt przeliczany jest na nowo: udzielony i spłacany po średnich kursach NBP (bez bankowych spreadów), oprocentowany wg 3m LIBOR. Koszt odejścia od kredytów frankowych wyniósłby wówczas zaledwie 6 mld zł.

Najdroższy dla banków wariant oznaczający koszty rzędu 211-225 mld złotych (wg szacunków UKNF: 234 mld zł). Byłby to efekt sytuacji, w której bank zwraca raty uzyskane od klienta, ze względu na przedawnienie roszczenia banku, a klient jest zwolniony z obowiązku zwrotu kapitału i odsetek od kredytu; jednocześnie bank odpisuje stan zadłużenia klienta.

Przypomnijmy, że na początku marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego podała informację, że koszt dla sektora bankowego, związany z konwersją kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich według propozycji przewodniczącego KNF szacowany jest na 34,5 mld złotych. Wariant najbardziej kosztowny dla sektora bankowego miałby wynosić 234 mld złotych.

Tymczasem Frankowicze wstrzymują się ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi do dnia 25 marca 2021 r. W tym dniu Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę, która będzie odpowiedzią na sześć istotnych pytań dotyczących kredytów frankowych.

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu

Czytaj więcej »
Prawnicy upadłość konsumencka oddłużanie

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania.

Czytaj więcej »