fbpx

Frankowicze: Ponowna zmiana terminu posiedzenia składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zarządziła przesunięcie na dzień 11 maja 2021 r. terminu posiedzenia składu Izby Cywilnej SN w sprawie III CZP 11/21, dotyczącej kredytów frankowych.

Z informacji medialnych wynika, że że liczba zakażeń i zgonów z powodu SARS–COV-2 wciąż utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie, a zakażenia mają coraz częściej przebieg ciężki i wymagający hospitalizacji. Jak czytamy w komunikacie, Manowska wyznaczyła nowy termin ​w trosce o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego. \”Zakażenia dotykają również sędziów i innych pracowników Sądu Najwyższego, choć z różnym natężeniem w odniesieniu do poszczególnych Izb\” – poinformowano.

Rozstrzygnięcie zagadnień prawnych przedstawionych we wniosku I Prezes SN jest kwestią doniosłą społecznie i mającą ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania sądów powszechnych. \”Nie można jednak tracić z pola widzenia troski o zdrowie i życie ludzkie. Biorąc natomiast pod uwagę liczebność pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (28 osób, które muszą być jednocześnie obecne na sali rozpraw) oraz ograniczenia lokalowe, posiedzenie w dniu 13 kwietnia nie mogłoby odbyć się z zachowaniem wystarczająco bezpiecznych warunków\” – napisano.

Tymczasem na dzień 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapowiedział wydanie orzeczenia w sprawie C-19/20 zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Zagadnienia prawne przedstawione przez I Prezes Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Cywilnej dotyczą co prawda interpretacji prawa krajowego, do dokonywania której wyłącznie uprawnione są sądy krajowe, jednak wyrok TSUE może tworzyć istotny kontekst interpretacyjny dla odpowiedzi na niektóre spośród pytań zawartych we wniosku I Prezes SN. \”Z tych względów, uzasadnione jest przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku I Prezesa SN tak, aby przy podejmowaniu decyzji w zakresie interpretacji prawa krajowego uwzględnić można było również interpretację unormowań europejskich, której ma dokonać TSUE\” – czytamy w komunikacie.

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu

Czytaj więcej »
Prawnicy upadłość konsumencka oddłużanie

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania.

Czytaj więcej »