fbpx

Frankowicze kontra Bank Millennium

Frankowicze kontra Bank Millennium – w Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończyła się kolejna sprawa o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich.

W sprawie Frankowicze o sygn. II C 1213/19 przeciwko Bankowi Millennium, która odbyła się 3 lutego 2021 r., orzekała SSO Sylwia Urbańska.

 

Po rozpatrzeniu sprawy sąd orzekł co następuje:
– saldo kredytu ulega zmianie z 459 879 zł do 0 zł
– po uprawomocnieniu się wyroku kredyt zostanie wykreślony z hipoteki
– w zakresie kwoty zwróconej Kredytobiorcy sąd podejmie decyzję w marcu 2021 r., po wyroku Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał na następujące kwestie:
– naruszenie swobody umów
– abuzywne klauzule przeliczeniowe
– jednostronne ustalenie świadczenia konsumenta
– główne świadczenie stron  sformułowane niejednoznacznie
– brak możliwości oceny ekonomicznych skutków umowy przez konsumenta
– naruszenie obowiązku informacyjnego przez bank
– nieprzekazanie konsumentowi informacji o tym, że frank szwajcarski ma wpływ na całe zadłużenie, a nie tylko na ratę kredytu
– podpisanie przez Kredytobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami banku nie stanowi o tym, że został on poinformowany o warunkach udzielenia kredytu w sposób właściwy

W IV kwartale 2020 r. Bank Millennium utworzył 380 mln złotych dodatkowych rezerw na przegrane procesy z Frankowiczami, a łącznie „odłożył” już na ten cel ponad 900 mln złotych.

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu

Czytaj więcej »
Prawnicy upadłość konsumencka oddłużanie

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania.

Czytaj więcej »