fbpx

Frankowicze: Banki nie dają szans na zawarcie masowych ugód?

Na skutek polityki \”słabego złotego\” w ciągu minionych 10 lat frank szwajcarski umocnił się do euro o ok. 18%, podczas gdy do złotego – około dwukrotnie więcej.

Tymczasem sytuacja osób, które przed laty wzięły kredyt w szwajcarskiej walucie pozostaje bez zmian. Wszystko wskazuje na to, że Frankowicze czekają obecnie na korzystne dla nich orzeczenie Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że posiedzenie Izby Cywilnej SN miało się pierwotnie odbyć 25 marca 2021 r. W ostatnich dniach poinformowano jednak o przesunięciu posiedzenia na 13 kwietnia.

Z raportu przygotowanego przez Zespół Badań i Analiz Związku Banku Polskich wynika, że konwersja kredytów zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oznacza koszt dla sektora bankowego w wysokości 30-57 miliardów złotych. Wcześniej KNF przewidywał koszt realizacji ugód w tym scenariuszu na 34,5 miliarda złotych. W skrajnym wariancie ten koszt miałby wzrosnąć nawet do 234 miliardów złotych.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej. Według sugestii szefa KNF klienci banków mogliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę. W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego KNF powstał międzybankowy zespół z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe, i przy zaangażowaniu Związku Banków Polskich. Według Komitetu Stabilności Finansowej, który miał posiedzenie 19 marca 2021 r., zwiększyło się ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »