fbpx

Coraz więcej restrukturyzacji firm

W lutym 2021 roku mieliśmy do czynienia z 134 otwartymi restrukturyzacjami, podczas gdy w marcu było ich już 165.

Celem restrukturyzacji jest przede wszystkim uzdrowienie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca powinien rozpocząć proces restrukturyzacji swojej firmy najpóźniej w momencie gdy dostrzega zagrożenie jej niewypłacalnością. Niestety bardzo często dzieje się to zbyt późno, czyli w chwili, gdy dług już istnieje, a wierzyciel puka do drzwi. Bardzo często przedsiębiorcy powstrzymują się od podjęcia czynności restrukturyzacyjnych obawiając się, że dowiedzą się o nich ich kontrahenci – a to wpłynie negatywnie na możliwości dalszej współpracy. Ich wątpliwości często budzi również to, jak na proces restrukturyzacyjny zareagują ich pracownicy.

Doradca restrukturyzacyjny może włączyć się w proces restrukturyzacji już na etapie tworzenia wniosku o otwarcie postępowania. Jednak warto jest się z nim spotkać odpowiednio wcześniej, chociażby po to, by wspólnie wybrać rodzaj postępowania, jaki dla danej firmy będzie najlepszy.

Obecnie (według stanu prawnego na dzień 1 maja 2021 r.) do wyboru mamy 4 tryby restrukturyzacji oraz tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Jest ono możliwe do przeprowadzenia pod warunkiem, że obwieszczenie o otwarciu takiego postępowania ukaże się do 30 czerwca 2021 roku.

Pamiętajmy, że udana restrukturyzacja firmy powinna w pierwszej kolejności opierać się na złożeniu we właściwym terminie wniosku o rozpoczęcie restrukturyzacji oraz wyborze właściwego trybu postępowania. Ważne jest to, by zidentyfikować jaki jest realny problem przedsiębiorstwa i znaleźć skuteczny sposób nie tylko na zawarcie układu z wierzycielami, lecz również na uzdrowienie biznesu.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »