Upadłość konsumencka a praca za granicą

Upadłość konsumencka a praca za granicą — czy takie połączenie jest możliwe? Tak! O tym, jak i gdzie można się starać o ogłoszenie bankructwa i jaki ma ono wpływ na otrzymywane wynagrodzenie, dowiesz się z poniższego artykułu. Osoby, które mają problemy finansowe i chcą wyjść z zadłużenia, często decydują się na wyjazd zarobkowy do innego państwa. Zatrudnienie dłużnika za granicą, zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, nie stanowi przeszkody do prowadzenia postępowania upadłościowego. Sądy odczytują na korzyść upadłego, podjęcie każdej formy aktywności zawodowej, która może przyczynić się do uzyskania przez niego środków utrzymania i pokrycia, choćby w części kosztów postępowania.

Upadłość konsumencka a praca za granicą — gdzie, złożyć wniosek o jej ogłoszenie?

Jak wygląda upadłość konsumencka w Polsce a praca za granicą? Wielu dłużników nie wie, czy wniosek o nią należy złożyć w miejscu obecnego pobytu, czy też we własnym kraju. Artykuł 19 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. głosi, że: sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Jeżeli więc pobyt za granicą ma charakter jedynie czasowy, a zwykłe miejsce zamieszkania znajduje się w kraju, tutaj dłużnik płaci podatki i tu mieszka jego rodzina, to wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć do sądu polskiego. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy cały majątek dłużnika pracującego za granicą jest położony na terenie Polski.

Inaczej wygląda praca za granicą a upadłość konsumencka w Polsce, jeśli dłużnik na stałe przebywa i pracuje w kraju należącym do Unii Europejskiej i nie ma żadnego majątku w RP. W takiej sytuacji chcąc pozbyć się długów u polskich wierzycieli, może złożyć wniosek o upadłość konsumencką za granicą. W postępowaniu stosowane wtedy będzie prawo państwa, w którym go wszczęto, ale ogłoszenie bankructwa i zasady likwidacji masy upadłościowej będą respektowane we wszystkich państwach członkowskich Unii.

Warunkiem uzyskania przez polskiego dłużnika upadłości konsumenckiej w innym kraju jest wykazanie, że ma tam faktyczne miejsce stałego pobytu abo główny ośrodek działalności podstawowej, a co za tym idzie, płaci tam podatki, ma konto bankowe i jego rodzina nie mieszka w Polsce. W przeciwnym wypadku sąd danego kraju odrzuci jego wniosek o upadłość.

Czy można wyjechać do pracy za granicą po ogłoszeniu upadłości?

Praca za granicą a upadłość konsumencka w Polsce — czy to się wyklucza? Nie, nic nie stoi na przeszkodzie, by dłużnik podjął pracę w innym kraju w celu odbudowy swojego majątku. Ze względu na swój status musi jednak wykazać przed sądem, że fakt ten i osiągane z tego tytułu dochody nie zmieniają jego sytuacji materialnej na tyle, by móc od razu spłacić wierzycieli. Musi więc potwierdzić, że nadal może mieć status upadłego.

Aktywność zawodowa za granicą musi też pozwalać na realizowanie ustalonego przez sąd planu spłaty zadłużenia, dlatego dłużnik musi na bieżąco informować syndyka o zmianach swojej sytuacji zawodowej i osiąganych dochodach. Jeśli okaże się, że praca za granicą znacząco poprawi jego sytuację materialną, sąd może nakazać szybsze zaspokojenie wierzycieli, zmieniając plan spłaty.

Przychody z pracy za granicą a upadłość

Wielu dłużników zastanawia się, czy syndyk może zająć konto za granicą. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej sprawia, że cały majątek upadłego wchodzi w skład masy upadłościowej, którą zarządza syndyk. Oczywiście dotyczy to także zagranicznych zarobków. Ile może zabrać syndyk z wypłaty za granicą? Miejsce pracy dłużnika nie ma tutaj znaczenia, bo syndyka obowiązują polskie przepisy, zgodnie z którymi może zająć do 50% wynagrodzenia, a w przypadku zobowiązań alimentacyjnych do 3/5 wypłaty.

Warto podkreślić, że upadły ma obowiązek informowania o wszystkich składnikach swojego majątku, bez zatajania ich wysokości czy zaniżania. Dotyczy to również dochodów z pracy za granicą. Ich ukrywanie mogłoby doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i pozbawienie dłużnika szans na oddłużenie.

Upadłość konsumencka — łatwiejsza ze wsparciem prawnika!

Upadłość konsumencka, czy to ogłaszana w kraju, czy za granicą może być trudna dla dłużnika, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. Kancelaria prawna FENIX od lat specjalizuje się w oddłużaniu osób fizycznych. Nasi prawnicy pomogli już tysiącom osób rozpocząć nowe życie wolne od długów. Podczas pierwszego spotkania dokładnie analizujemy sytuację klienta i przedstawiamy mu możliwe strategie działania. Jeśli zdecyduje się na współpracę z nami, zadbamy o jego interesy i bezpieczeństwo na każdym etapie postępowania.

Pomagamy również osobom, które spłacają kredyty frankowe oraz prowadzimy restrukturyzacje przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, dzięki, którym wiele firm i rolników wyszło z finansowych kłopotów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

#WiosenneSprzątanieDługów

Kliknij w numer, zadzwoń i zapisz się na bezpłatne spotkanie

LUB

DNI OTWARTE W BIAŁYMSTOKU, UL. CIESZYŃSKA 3A/6 PIĘTRO