fbpx

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej i jakie są warunki w 2023 roku. Zapraszamy do lektury!

 

Co to jest upadłość konsumencka?

 

Upadłość konsumencka, inaczej bankructwo to procedura sądowa, mająca na celu oddłużenie osoby fizycznej, która nie jest w stanie poradzić sobie ze spłatą własnych zobowiązań. Może skutkować częściowym lub całkowitym umorzeniem jej długów, dążąc jednocześnie do jak najpełniejszego uregulowania zadłużenia wobec wierzycieli.

Procedura ogłoszenia upadłości jest uregulowana w Ustawie prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku z późniejszymi zmianami. Opisane są tam konieczne do spełnienia przesłanki i warunki, a także przebieg całego procesu. Co ważne, nie ma określonego rodzaju długów, np. wobec osób prywatnych czy instytucji bankowych, które mogą być objęte upadłością, wystarczy zatem spełnić wymogi ustawy, by móc starać się o status upadłego.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

 

Aby zainicjować procedurę upadłości konsumenckiej, konieczna jest tzw. zdolność upadłościowa, która oznacza spełnienie konkretnych kryteriów ustawowych. Warto podkreślić, że aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone nowelizacją prawa upadłościowego z 24 marca 2020 roku są liberalniejsze od poprzednich. Dla kogo upadłość konsumencka jest możliwa? Przede wszystkim trzeba być konsumentem, czyli osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Oprócz tego trzeba być niewypłacalnym, co oznacza niemożność terminowego spłacania długów przez co najmniej 3 miesiące.

 

Wcześniejsze przepisy zakładały, że upadłość nie może być ogłoszona, jeżeli niewypłacalność wynikła z poważnego zaniedbania lub celowego działania dłużnika. Obecnie ten fakt może jedynie spowodować dłuższy okres spłaty zadłużenia ustalony przez sąd, od 36 miesięcy do 7 lat. Podczas gdy osoba zadłużona z przyczyn niezawinionych od niej, np. wskutek choroby, śmierć bliskiej osoby czy utraty pracy, ma obowiązek spłaty długów w terminie do 3 lat.

 

Osoby spełniające oba powyższe warunki muszą jeszcze złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie. Można go przygotować samodzielnie, korzystając z dostępnych wzorów, ale najlepiej zrobi to specjalizująca się w tego typu sprawach kancelaria prawna. Bardzo ważne jest, aby był kompletny i prawdziwy, gdyż zatajenie istotnych informacji, takich jak majątek dłużnika, może uniemożliwić ogłoszenie upadłości. Wniosek musi zawierać także potwierdzenie opłaty sądowej w wysokości 30 złotych, plus dodatkowe 17 zł w przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika.

 

Upadłość konsumencka w 2023 roku – najważniejsze informacje

 

Upadłość konsumencka, zgodnie z intencją ustawodawcy wyrażoną w nowelizacji z 24 marca 2020 roku, ma być sprawną, jasno określoną i łatwą procedurą wychodzenia z długów. Działanie sądu koncentruje się tu tylko na kluczowych decyzjach, takich jak: wydanie orzeczenia o upadłości, ustalanie planu spłaty wierzycieli czy rozpatrywanie potencjalnych skarg na działania lub zaniedbania syndyka.

Całe postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 6-8 miesięcy, a maksymalny czas realizacji planu spłaty wierzycieli to 7 lat. Prawo upadłościowe zapewnia upadłemu zachowanie potrzebnego w życiu codziennym majątku ruchomego.

Upadłość dotyczy tylko zobowiązań, które powstały przed jej ogłoszeniem, przy czym nie wszystkie mogą być umorzone lub rozłożone na raty. W postępowaniu upadłościowym nie zostaną umorzone:

  • zobowiązania powstałe jako odszkodowanie za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • długi wynikające z orzeczeń sądowych, takie jak grzywny, nakazy naprawienia szkody, nawiązki, odszkodowania czy inne związane z odpowiedzialnością cywilną,
  • długi, które zostały świadomie ukryte.

Długi alimentacyjne natomiast nie podlegają ani umorzeniu, ani rozłożeniu na raty.

 

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

 

Jednak nie każda osoba fizyczna, która formalnie nie prowadzi działalności gospodarczej, może skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej. Kto nie może jej ogłosić?

  • Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i ją zawiesiły. Zawieszenie nie jest równoznaczne z całkowitym zaprzestaniem działalności, ale jedynie jej czasowym ograniczeniem. W tym czasie przedsiębiorca może podejmować pewne działania związane z zabezpieczeniem swoich dochodów. Działalność zawieszoną, można w dowolnym momencie wznowić, dlatego nie daje prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
  • Osoby będące wspólnikami w spółkach handlowych, które mają nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki. Dotyczy to głównie wspólników w spółkach jawnych i partnerskich oraz komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
  • To samo dotyczy komandytariuszy i akcjonariuszy, którzy są odpowiedzialni za długi spółki. Jest to szczególnie istotne, gdy nazwa spółki zawiera imię i nazwisko komandytariusza lub akcjonariusza.
  • Rolnicy, którzy prowadzą nie tylko gospodarstwo rolnicze, ale również inną działalność gospodarczą czy zawodową. Podlegają wtedy przepisom dotyczącym upadłości przedsiębiorców.

Oprócz wymienionych grup, upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby, które już raz to zrobiły, a od tego czasu nie minęło jeszcze 10 lat. W takim przypadku sąd oddali wniosek. Podobnie zrobi, jeśli okaże się, że dłużnik jest wypłacalny, czyli ma dochody i majątek wystarczające do spłaty wszystkich zobowiązań,

Osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą, czyli prowadzi we własnym imieniu jednoosobową działalność gospodarczą, może zastosować inną formę postępowania upadłościowego, jaką jest upadłość likwidacyjna czy restrukturyzacja przedsiębiorstw.

 

Podsumowanie

 

Wiesz już, co to jest upadłość konsumencka i dla kogo jest przeznaczona, a kto musi szukać innych rozwiązań prawnych. Jeśli nosisz się z zamiarem jej ogłoszenia lub szukasz innych sposobów na pozbycie się zadłużenia, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną konsultację. Nasza kancelaria skutecznie pomogła już tysiącom konsumentów wyjść z długów. Proponujemy m.in. wsparcie podczas zakładania konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

 

Oprócz tego pomagamy osobom, które zaciągnęły kredyty frankowe i borykają się z ich spłatą. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego, śmierci bliskiej osoby czy w pracy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: