fbpx

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka a brak majątku?


Czym jest upadłość konsumencka?


Upadłość konsumencka może być ogłoszona wyłącznie wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań w ciągu co najmniej 3 ostatnich miesięcy. To specjalna procedura sądowa, prowadząca do całkowitego oddłużenia osoby niewypłacalnej. Jej celem jest też zaspokojenie roszczeń wierzycieli upadłego z jego majątku, jednak pod pewnymi warunkami dopuszcza możliwość umorzenia części lub nawet całości zadłużenia. Do umorzenia długów dochodzi w ostateczności, ale dzięki temu upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa.


Upadłość konsumencka a brak majątku


Pokrycie roszczeń wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika jest istotnym elementem procedury upadłości konsumenckiej. Wynika to z faktu, że osoba niewypłacalna nie ma możliwości, ani środków na spłacenie ich w normalnym trybie. Zajmuje się tym syndyk, który sprzedaje składniki majątku upadłego w drodze przetargu lub z wolnej ręki, by z uzyskanych środków spłacić wierzycieli.


Czy zatem brak majątku a upadłość konsumencka nie wykluczają się nawzajem? Zgodnie z obecnymi regulacjami nie jest on przeszkodą, nawet jeśli występuje całkowity brak dochodów u dłużnika. Co więcej, brak majątku może obniżyć koszty postępowania, do których pokrycia zobowiązany jest upadły. Składają się na nie:

  • opłata za wniosek do sądu – obecnie 30 zł,
  • koszty wynagrodzenia syndyka – te zależą od zakresu jego pracy i mogą stanowić od 1/4 do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jeśli dłużnik nie posiada majątku, którym mógłby uregulować te koszty, są one tymczasowo pokrywane przez Skarb Państwa. Dłużnik powinien je zwrócić w ramach planu spłaty zadłużenia, a zwrot może zostać odroczony do czasu poprawy jego sytuacji materialnej. Jednak jeśli nie ma na to szans, koszty postępowania mogą zostać umorzone w całości.


Jak długo trzeba czekać na upadłość bez majątku?


Upadłość konsumencka w uproszczeniu składa się z kilku etapów:

  • posiedzenia sądu, na którym zapoznaje się z wnioskiem i dokumentacją,

  • postępowania z udziałem syndyka, likwidującego majątek zadłużonego,

  • ewentualne wykonania ustalonego planu dotyczącego spłaty wierzycieli.

Pierwszy trwa zwykle od 2 do 4 miesięcy, ale w praktyce trzeba jeszcze doliczyć około trzech miesięcy, które mijają od wpłynięcia wniosku do sądu do wyznaczenia posiedzenia. Drugi trwać może około 6 miesięcy, a jeśli syndyk nie stwierdzi majątku u dłużnika, krócej. Trzeci etap może trwać od 1 do 84 miesięcy.

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej następuje tzw. właściwe postępowanie upadłościowe z udziałem wyznaczonego syndyka. Jego zadaniem jest zebranie wszystkich długów upadłego, zawiadomienie wierzycieli o jego upadłości i likwidacja jego majątku oraz sporządzenie projektu planu spłat wierzycieli. Natomiast gdy upadły nie posiada żadnego majątku, czynności syndyka ograniczają się do zbadania jego sytuacji finansowej, by stwierdzić, czy ma on możliwość jakiejkolwiek spłaty wierzycieli.

Jeśli nie ma, z czego spłacić zobowiązań, syndyk wnioskuje do sądu o ich umorzenie bez jakiegokolwiek planu spłat, po czym następuje całkowite oddłużenie. Czas trwania upadłości konsumenckiej bez majątku znacznie się wtedy skraca, gdyż nie tylko etap drugi jest krótszy, ale i pomijany jest w całości etap trzeci związany ze spłatą wierzycieli.

Różnice w czasie trwania postępowania o upadłość konsumencką z majątkiem i bez mogą wynosić od kilku do kilkunastu miesięcy, a nawet lat od dnia złożenia wniosku. Zależy to również w pewnej mierze od tego, jak szybko syndyk upora się ze swoimi obowiązkami i dokona likwidacji majątku. Jeżeli tego majątku nie będzie, ma do wykonania znacznie mniej pracy, więc upadłość konsumencka nastąpi szybciej.


Podsumowanie


Wiesz już, jak wygląda upadłość konsumencka bez majątku. To ile trwa, zależy od tempa pracy syndyka, ale również od terminu rozpatrzenia wniosku po jego złożeniu do sądu. Niestety jest on ostatnio dłuższy ze względu na dużą ilość osób chcących ogłosić bankructwo. Z tego powodu cały proces oddłużania może potrwać nawet kilkanaście miesięcy, pomimo braku majątku u dłużnika.

Jeśli chcesz wydobyć się ze spirali zadłużenia i dzięki upadłości zacząć nowy etap życia z równowagą finansową, skontaktuj się z nami! Kancelaria prawna FENIX skutecznie pomogła już tysiącom osób wyjść z długów. Możemy zaoferować również wsparcie podczas zakładania konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zajmujemy się oprócz tego restrukturyzacją przedsiębiorstw, świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania z różnych tytułów oraz dla osób, które mają kredyty frankowe. Zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych konsultacji, by szczegółowo omówić Twój przypadek.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny – jaka jest między nimi zależność? Kredyt hipoteczny jest popularnym sposobem finansowania nieruchomości, umożliwiającym szybkie pozyskanie środków na zakup wymarzonego domu lub mieszkania. Niestety, nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Czasami nagłe pogorszenie sytuacji finansowej może uniemożliwić dalszą spłatę rat kredytu, zadłużenie i doprowadzić do sytuacji, w której

Czytaj więcej »