fbpx

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Kredyt po upadłości konsumenckiej — czy możliwe jest jego uzyskanie? Podstawą do ogłoszenia bankructwa jest przecież sytuacja, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Banki podczas rozpatrywania wniosków kredytowych biorą pod uwagę zdolność do ich spłaty. Może okazać się więc, że zaciągnięcie nowego, nawet na niewielką sumę jest znacznie utrudnione. W artykule podpowiadamy, czym jest upadłość, jak się o nią ubiegać i czy po jej uzyskaniu można wziąć kredyt.

Upadłość konsumencka — co to takiego?

Jest to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które z różnych względów stały się niewypłacalne. Przesłanką do jej ogłoszenia jest stan, w którym od co najmniej 3 miesięcy nie są one w stanie swobodnie regulować swoich zobowiązań i jednocześnie zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych, takich jak koszty utrzymania. Oznacza sytuację, gdy majątek i dochody nie wystarczają na spłatę długów.

Upadłość konsumencka ma dwa zadania:

  • oddłużenie, czyli umorzenie całości lub części zadłużenia wobec wierzycieli, których konsument nie jest w stanie spłacić,
  • odzyskanie jak największej ilości należności z majątku upadłego przez wierzycieli.

Zgodnie z przepisami, o jej ogłoszenie można się starać, mając niespłacone zobowiązania w bankach, firmach udzielających pożyczki, instytucjach finansowych oraz wobec osób prywatnych.

Jak ubiegać się o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o upadłość konsumencką należy wnieść do właściwego sądu, bo jej rozstrzygniecie i ogłoszenie musi nastąpić w postępowaniu. Co ważne może go złożyć zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciele, którzy w trakcie rozprawy muszą udowodnić, że zadłużony nie jest w stanie sam spłacić zaciągniętych zobowiązań.


Wzór wniosku znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. To spore ułatwienie dla osób chcących złożyć go samodzielnie. Jednak jego niewłaściwe wypełnienie może skutkować odrzuceniem lub skierowaniem do uzupełnienia. Najlepiej, więc gdy w jego złożeniu pomoże doświadczona kancelaria prawna. Opłata sądowa wynosi 30 zł, do tego dochodzi jeszcze 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, w przypadku korzystania z pomocy prawnika.

Czy wszystkie długi po ogłoszeniu upadłości są anulowane?

W postanowieniu końcowym w zależności od sytuacji finansowej upadłego sąd:

  • anuluje wszystkie jego zobowiązania,
  • anuluje część zobowiązań, obejmując pozostałe harmonogramem spłaty,
  • nie anuluje zobowiązań, ale stworzy pełny plan spłaty wierzycieli.

Może więc dojść do sytuacji, gdy ogłoszona zostaje upadłość konsumencka a kredyt i tak musi zostać spłacony. Jednak nie są już naliczane nowe odsetki, a sąd w planie spłaty bierze pod uwagę fakt czy masa upadłościowa i sytuacja osoby ogłaszającej bankructwo umożliwia wywiązanie się ze zobowiązań. Upadły może też liczyć na przystępne i rozłożone w czasie raty. Niektóre rodzaje zobowiązań, m.in. alimenty, grzywny czy długi z tytułu odszkodowań nie mogą być w ogóle anulowane.

Upadłość konsumencka — czy można wziąć kredyt?

Aktualnie obowiązujący stan prawny nie zabrania zaciągania nowych zobowiązań kredytowych osobom, które ogłosiły upadłość konsumencką. Zatem odpowiedź na pytanie — czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt, powinna być twierdząca. W praktyce może okazać się, że nie jest to takie proste.


Przede wszystkim świeżo ogłoszony bankrut nie ma prawa swobodnie zarządzać swoim majątkiem, który znajduje się w rękach syndyka masy upadłościowej. Nie może więc zaciągnąć zobowiązań ani nawet kupić czegoś na raty bez zgody sądu. Poza tym praktyka bankowa wskazuje, że osoby z ogłoszoną upadłością bardzo rzadko uzyskują kredyty. Przy rozpatrywaniu wniosków banki korzystają bowiem z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Każda upadłość jest tam odnotowywana i widnieje przez kolejne 10 lat, stanowiąc w przeważającej większości przypadków podstawę do odmowy przyznania, chociażby kredytu hipotecznego. Dodatkowo zamieszcza ją Krajowy Rejestr Zadłużonych i Monitor Sądowy i Gospodarczy.


Dla banków liczy się historia i zdolność kredytowa, czyli maksymalna kwota, którą mogą pożyczyć kredytobiorcy. Przy jej obliczaniu biorą pod uwagę wiele czynników, m.in.: aktualne obciążenia, wysokość dochodów i ich pochodzenie, scoring kredytowy, wiek klienta czy historię kredytową. Trudno więc liczyć na pozytywne rozpatrzenie prośby o nowe środki pieniężne, szczególnie jeśli od wyroku sądu minęło niewiele czasu. Nie pomaga w tym fakt, że osoba, która ogłosiła bankructwo, jest automatycznie wykreślana z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Co ważne, nie można samodzielnie usunąć informacji o upadłości konsumenckiej z BIK. Musi upłynąć 10 lat, by została wykreślona. Natomiast po 5 latach od chwili spłacenia długu można wnioskować o wykreślenie wpisów o nieuregulowanych zobowiązaniach.

Upadłość konsumencka a chwilówki

Pożyczka po ogłoszeniu upadłości jest dużo prostsza do uzyskania. Wiele instytucji parabankowych oferuje je nawet dla osób zadłużonych. W większości nie sprawdzają one danych w BIK i nie ma dla nich znaczenia ogłoszenie bankructwa.


Trzeba jednak pamiętać, że tzw. pożyczki-chwilówki są wysoko oprocentowane i niekorzystne dla klienta. Ryzyko, które bierze na siebie pożyczkodawca, jest tu bowiem większe. Warto dobrze przemyśleć, wzięcie takiego zobowiązania i przeanalizować dokładnie warunki umowy.

Kredyt po upadłości konsumenckiej — o czym jeszcze pamiętać?

Upadłość konsumencka a kredyt bankowy to niełatwe zagadnienie. Starając się o jego zaciągnięcie, trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo banki dokładnie sprawdzają zarówno zdolność, jak i przeszłość kredytową. Jeśli po upływie 5 lat od ogłoszenia bankructwa Twoje dochody i zdolność kredytowa są wystarczająco dobre, z reguły będzie on przyznany.


Warto również dobrze przemyśleć zaciąganie zobowiązań, by ponownie nie doprowadzić do problemów i ich spłatą. W początkowym okresie dodatkowo konieczne jest wzięcie pod uwagę nie tylko codziennych wydatków, ale u kwoty, którą zabiera syndyk.


Jeśli chcesz ogłosić upadłość, ale nie wiesz, czy możesz i jak to zrobić, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną konsultację. Kancelaria Prawna FENIX pomogła już tysiącom konsumentów skutecznie pozbyć się z długów. Oprócz tego zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorstw, świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania z różnych tytułów oraz pomagamy osobom, które mają kredyty frankowe. Zapraszamy do współpracy!

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu

Czytaj więcej »
Prawnicy upadłość konsumencka oddłużanie

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania.

Czytaj więcej »