fbpx

Upadłość konsumencka: Sejmowa komisja chce usprawnić procedurę

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała wprowadzenie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Przygotowane przez rząd przepisy mają usprawnić postępowania w ramach upadłości konsumenckiej. Celem przedłożonego projektu jest dostosowanie rozwiązań przyjętych w ustawie o prawie upadłościowym z 2019 roku do rozwiązań przyjętych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Usprawnienie procedury upadłości konsumenckiej

– Dostosowanie tych dwóch ustaw usprawni procedurę upadłości konsumenckiej – wyjaśniła podczas pierwszego czytania projektu wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. – Ma to nastąpić między innymi przez zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe w zakresie wskazanym poprzez mnie, czyli poprzez ten system teleinformatyczny, jak również rozszerzenie zakresu ujawnionych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych celem zwiększenia transparentności tych postępowań – powiedziała Dalkowska.

Szybsza sprzedaż majątku upadłego

Projekt ustawy przewiduje również uatrakcyjnienie szybkiej sprzedaży majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji poprzez rozszerzenie form wnoszonego wadium w tej procedurze. – Rozwiązanie to zwiększy liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności – dodała wiceminister sprawiedliwości.

Projekt przenosi również – co do zasady – do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne przyjętego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu. – Ta instytucja wprowadzona została w ramach tzw. covidowej. Te postępowania można wszcząć do 30 czerwca 2021 roku. Celem tego rozwiązania jest szybkie i efektywne zawarcie upadu przez dłużnika z wierzycielami z jednoczesnym zapewnieniem ochrony interesów i praw wierzycieli – wyjaśniła wiceminister.

W najbliższym czasie projekt trafi do drugiego czytania, które odbędzie się na posiedzeniu Sejmu.

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »