fbpx
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka: Rekordowa liczba upadłości w drugiej połowie 2020 r.

Upadłość konsumencka w drugim półroczu 2020 r. była rekordowa pod względem liczby przypadków – sądy orzekły ją wobec 8,4 tysiąca osób.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że 50% osób, które ogłosiło upadłość gospodarczą stanowiły kobiety, a drugie 50% mężczyźni. Łączna suma zobowiązań, jakie pozostawiły po sobie kobiety, wyniosła ponad 137 mln złotych, natomiast mężczyźni zadłużyli się na ponad 173 mln zł. Największe problemy ze spłacaniem długów miały osoby, które zaciągnęły zobowiązania finansowe jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. W dniu upadłości statystyczny upadły miał około 37 tysięcy złotych długów oraz ponad dwóch wierzycieli.

Dane większości konsumentów, którzy ogłosili upadłość konsumencką, można znaleźć w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej. Na rok przed ogłoszeniem widniało w nim 51%. bankrutów. Na pół roku przed orzeczeniem upadłości odsetek ten wzrósł do 58%, a w dniu ogłoszenia upadłości do 65%.

W drugim półroczu 2020 r. zaległe zobowiązania dłużników przekroczyły 310,2 mln złotych. To ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2020 r. – wówczas była to kwota 118,5 mln złotych. Łącznie w całym 2020 roku bankrutujący konsumenci mieli niespłacone 429 mln złotych.

Jak tłumaczy prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, można przypuszczać, że wiele osób, które zostały uwzględnione w statystykach, nie było przygotowanych na wybuch pandemii lub pracowało w branżach, które dotknął koronakryzys.

Większość osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, którzy ogłosili bankructwo w drugiej połowie 2020 r. mieszka w miastach (niemal 4,5 tys. osób). Znacznie mniej osób to mieszkańcy wsi (17% osób).

We wskazanym czasie upadłości konsumenckie były najczęściej ogłaszane w województwie śląskim (1143), mazowieckim (773) i wielkopolskim (541). W pozostałych regionach takich osób było niespełna 500.

W drugiej połowie 2020 r. ogłaszający upadłość konsumencką posiadali zobowiązania finansowe najczęściej względem banków (135,2 mln złotych), funduszy sekurytyzacyjnych (118,7 mln złotych) oraz firm pożyczkowych (25,6 mln złotych).

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: