fbpx

Upadłość konsumencka: Rekordowa liczba upadłości w drugiej połowie 2020 r.

Upadłość konsumencka w drugim półroczu 2020 r. była rekordowa pod względem liczby przypadków – sądy orzekły ją wobec 8,4 tysiąca osób.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że 50% osób, które ogłosiło upadłość gospodarczą stanowiły kobiety, a drugie 50% mężczyźni. Łączna suma zobowiązań, jakie pozostawiły po sobie kobiety, wyniosła ponad 137 mln złotych, natomiast mężczyźni zadłużyli się na ponad 173 mln zł. Największe problemy ze spłacaniem długów miały osoby, które zaciągnęły zobowiązania finansowe jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. W dniu upadłości statystyczny upadły miał około 37 tysięcy złotych długów oraz ponad dwóch wierzycieli.

Dane większości konsumentów, którzy ogłosili upadłość konsumencką, można znaleźć w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej. Na rok przed ogłoszeniem widniało w nim 51%. bankrutów. Na pół roku przed orzeczeniem upadłości odsetek ten wzrósł do 58%, a w dniu ogłoszenia upadłości do 65%.

W drugim półroczu 2020 r. zaległe zobowiązania dłużników przekroczyły 310,2 mln złotych. To ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2020 r. – wówczas była to kwota 118,5 mln złotych. Łącznie w całym 2020 roku bankrutujący konsumenci mieli niespłacone 429 mln złotych.

Jak tłumaczy prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, można przypuszczać, że wiele osób, które zostały uwzględnione w statystykach, nie było przygotowanych na wybuch pandemii lub pracowało w branżach, które dotknął koronakryzys.

Większość osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, którzy ogłosili bankructwo w drugiej połowie 2020 r. mieszka w miastach (niemal 4,5 tys. osób). Znacznie mniej osób to mieszkańcy wsi (17% osób).

We wskazanym czasie upadłości konsumenckie były najczęściej ogłaszane w województwie śląskim (1143), mazowieckim (773) i wielkopolskim (541). W pozostałych regionach takich osób było niespełna 500.

W drugiej połowie 2020 r. ogłaszający upadłość konsumencką posiadali zobowiązania finansowe najczęściej względem banków (135,2 mln złotych), funduszy sekurytyzacyjnych (118,7 mln złotych) oraz firm pożyczkowych (25,6 mln złotych).

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »