fbpx
upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka: Polacy nie radzą sobie z długami

Z raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych z baz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że na 1 tys. dorosłych Polaków 89-ciu ma problemy finansowe.

Zainteresowanie rozwiązaniem, jakim jest upadłość konsumencka, rośnie. Na koniec 2020 r. ponad 2,8 miliona Polek i Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. Łączna wartość ich zaległych zobowiązań wyniosła 81,39 mld zł. O ile w stosunku do 2019 r. liczba dłużników zwiększyła się nieznacznie, bo o 8,1 tys. (0,3%), to o kwocie zaległości nie można już tego powiedzieć, podwyższyła się ona bowiem o 3,69 mld zł (4,7%).

Polacy nie radzą sobie ze spłatą bieżących rachunków częściej niż z regulowaniem rat kredytów. Wśród 2,8 mln niesolidnych płatników przeważającą część stanowią dłużnicy pozakredytowi. Nieuregulowane rachunki za usługi telekomunikacyjne, telewizję kablową, prąd, gaz, czynsz, alimenty, grzywny, koszty sądowe, opłaty karne za jazdę bez biletu i opóźnione raty pożyczek, a także długi windykowane przez firmy windykacyjne na koniec 2020 roku wyniosły prawie 44,3 mld zł.

Długi Polaków rosną

W 2020 r. udział osób nieradzących sobie z finansami zwiększył się w siedmiu województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim oraz małopolskim. Jeśli chodzi o wiek niepłacących zobowiązań, to podobnie jak rok wcześniej, największe prawdopodobieństwo spotkania niesolidnego płatnika występuje wśród 35-44 latków oraz 45-54 latków. Problemy ma niemal co ósma osoba w tym wieku. Jeśli chodzi o płeć niesolidnych dłużników, to na 10 przypada sześciu mężczyzn i cztery kobiety.

Mimo pandemii, w 2020 r. utrzymała się, obserwowana po raz pierwszy w 2019 r., niższa dynamika przyrostu liczby niesolidnych dłużników, jak również kwoty zaległości. Rok 2020 pod względem finansowym Polacy częściej oceniają źle (42%) niż dobrze (35%). Najwyraźniej negatywne odczucia, a przede wszystkim lęk o przyszłość przełożyły się na wzrost dyscypliny w gospodarowaniu finansami. W warunkach wzrostu bezrobocia, zamrożenia działalności wielu firm, spadku PKB, w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. zmalał nieco odsetek osób, którym brakowało pieniędzy na bieżące wydatki i stałe zobowiązania.

Średnia wartość przeterminowanych zobowiązań w 2020 r. wzrosła z 26 632 zł do 27 784 zł (o 4,3%). Przybywa głównie osób z długami wynoszącymi co najmniej 10 tys. zł. W 2020 r. udział takich właśnie niesolidnych dłużników zwiększył się o ponad 70 tys. osób do 1,2 mln. Stanowią oni już 42% ogólnej liczby niesolidnych dłużników widocznych w BIG InfoMonitor i BIK. Z kolei zaległości przekraczające 100 tys. zł ma prawie 157 tys. osób, czyli 5,7%.

Upadłość konsumencka w Polsce

Przypomnijmy, że w 2020 r. upadłość konsumencka została ogłoszona w stosunku do 13 084 osób. Jest to o 64,5% wyższy wynik niż w 2019 r. Najstarsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, ma obecnie 92 lata. Średnia wieku to 51 lat. Statystyczny bankrut w dniu upadłości miał średnio 37 tys. zł długów wobec ponad dwóch wierzycieli.

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: