fbpx

Upadłość konsumencka: Polacy nie radzą sobie z długami

Z raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych z baz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że na 1 tys. dorosłych Polaków 89-ciu ma problemy finansowe.

Zainteresowanie rozwiązaniem, jakim jest upadłość konsumencka, rośnie. Na koniec 2020 r. ponad 2,8 miliona Polek i Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. Łączna wartość ich zaległych zobowiązań wyniosła 81,39 mld zł. O ile w stosunku do 2019 r. liczba dłużników zwiększyła się nieznacznie, bo o 8,1 tys. (0,3%), to o kwocie zaległości nie można już tego powiedzieć, podwyższyła się ona bowiem o 3,69 mld zł (4,7%).

Polacy nie radzą sobie ze spłatą bieżących rachunków częściej niż z regulowaniem rat kredytów. Wśród 2,8 mln niesolidnych płatników przeważającą część stanowią dłużnicy pozakredytowi. Nieuregulowane rachunki za usługi telekomunikacyjne, telewizję kablową, prąd, gaz, czynsz, alimenty, grzywny, koszty sądowe, opłaty karne za jazdę bez biletu i opóźnione raty pożyczek, a także długi windykowane przez firmy windykacyjne na koniec 2020 roku wyniosły prawie 44,3 mld zł.

Długi Polaków rosną

W 2020 r. udział osób nieradzących sobie z finansami zwiększył się w siedmiu województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim oraz małopolskim. Jeśli chodzi o wiek niepłacących zobowiązań, to podobnie jak rok wcześniej, największe prawdopodobieństwo spotkania niesolidnego płatnika występuje wśród 35-44 latków oraz 45-54 latków. Problemy ma niemal co ósma osoba w tym wieku. Jeśli chodzi o płeć niesolidnych dłużników, to na 10 przypada sześciu mężczyzn i cztery kobiety.

Mimo pandemii, w 2020 r. utrzymała się, obserwowana po raz pierwszy w 2019 r., niższa dynamika przyrostu liczby niesolidnych dłużników, jak również kwoty zaległości. Rok 2020 pod względem finansowym Polacy częściej oceniają źle (42%) niż dobrze (35%). Najwyraźniej negatywne odczucia, a przede wszystkim lęk o przyszłość przełożyły się na wzrost dyscypliny w gospodarowaniu finansami. W warunkach wzrostu bezrobocia, zamrożenia działalności wielu firm, spadku PKB, w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. zmalał nieco odsetek osób, którym brakowało pieniędzy na bieżące wydatki i stałe zobowiązania.

Średnia wartość przeterminowanych zobowiązań w 2020 r. wzrosła z 26 632 zł do 27 784 zł (o 4,3%). Przybywa głównie osób z długami wynoszącymi co najmniej 10 tys. zł. W 2020 r. udział takich właśnie niesolidnych dłużników zwiększył się o ponad 70 tys. osób do 1,2 mln. Stanowią oni już 42% ogólnej liczby niesolidnych dłużników widocznych w BIG InfoMonitor i BIK. Z kolei zaległości przekraczające 100 tys. zł ma prawie 157 tys. osób, czyli 5,7%.

Upadłość konsumencka w Polsce

Przypomnijmy, że w 2020 r. upadłość konsumencka została ogłoszona w stosunku do 13 084 osób. Jest to o 64,5% wyższy wynik niż w 2019 r. Najstarsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, ma obecnie 92 lata. Średnia wieku to 51 lat. Statystyczny bankrut w dniu upadłości miał średnio 37 tys. zł długów wobec ponad dwóch wierzycieli.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »