fbpx

Upadłość konsumencka osoby fizycznej bez majątku

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów upadłość konsumencka osoby fizycznej bez majątku jest możliwa.

Pozbawienie dłużnika chcącego ogłosić upadłość konieczności posiadania majątku jest w pełni adekwatne do naczelnej zasady, która przyświeca postępowaniu upadłościowemu osoby fizycznej. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że celem procedury prowadzonej wobec osób fizycznych jest oddłużenie (art. 1 ust. 1 pkt 4 Prawa upadłościowego).

Mimo, że brak majątku nie jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, sąd dokładnie zbada, jak doszło do stanu niewypłacalności dłużnika. Dlatego też należy zadbać o właściwe przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką oraz zgromadzenie niezbędnych dokumentów, takich jak korespondencja z bankami, firmami pożyczkowymi czy dokumentacja medyczna.

Postępowanie upadłościowe dłużnika bez majątku nie różni się od postępowania przeprowadzanego w stosunku do dłużnika posiadającego aktywa i dochody. Składa się ono z następujących etapów:

1) Wszczęcie postępowania – postępowanie upadłościowe jest wszczynane na wniosek dłużnika. Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
2) Rozprawa o upadłość konsumencką – sąd po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem i załącznikami może na posiedzeniu niejawnym wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku.
3) Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej do sprawy włącza się syndyk. Do jego zadań należy ustalenie majątku dłużnika. Syndyk sporządza również listę wierzycieli oraz ustala, komu i ile dłużnik jest winien.
4) Plan spłaty wierzycieli – brak majątku nie stanowi przeszkody w ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Plan może być ustalony na okres maksymalnie 36 miesięcy.
5) Umorzenie pozostałych zobowiązań – po upływie 36 miesięcy i wykonaniu planu spłaty dłużnik zyskuje pewność, że jego pozostałe przeterminowane zobowiązania zostaną umorzone

W postępowaniu o upadłości konsumenckiej może zostać pominięty punkt dotyczący przygotowania planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji wszystkie należności dłużnika są od razu umarzane.

W sytuacji, gdy osoba fizyczna, którą interesuje upadłość konsumencka, nie ma majątku, koszty postępowania są pokrywane przez Skarb Państwa, a następnie ulegają umorzeniu jak pozostałe zobowiązania.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »