fbpx
upadłość konsumencka nowelizacja

Upadłość konsumencka: Nowelizacja postępowania od 1 lipca 2021 r.

Upadłość konsumencką czeka kolejna nowelizacja. Rada Ministrów przyjęła bowiem projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zakładający usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów \”chce usprawnić postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Chodzi o dostosowanie tego postępowania do rozwiązań przyjętych w ustawie z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych\” – czytamy w komunikacie. Głównym celem nowelizacji jest cyfryzacja postępowania o upadłość konsumencką.

Aby usprawnić postępowanie w ramach rozwiązania, jakim jest upadłość konsumencka nowelizacja zakłada:

  • wprowadzenie zasady składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;
  • prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;
  • dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet);
  • rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań).

Przewidziane jest również uatrakcyjnienie szybszej sprzedaży majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) – poprzez rozszerzenie form wnoszonego wadium w tej procedurze. Rozwiązanie to ma zwiększyć liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności.

Ponadto, projekt ustawy – co do zasady – przenosi do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, przyjęte w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu, które można wszcząć do 30 czerwca 2021 r. Celem tego rozwiązania ma być szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli, czytamy także.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: