fbpx
upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka: czy warto z niej skorzystać?

Osoby fizyczne, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, powinny rozważyć możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie to może okazać się dla nich właściwe szczególnie teraz, w obliczu trwającej pandemii.

Na wzrost liczby osób, które zdecydowały się ogłosić upadłość konsumencką, wpływ ma niewątpliwie obecna sytuacja w Polsce. Część osób musiała zamknąć swoje firmy, inni zaś stracili pracę i nie mogli na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Niewątpliwie w czasach kryzysu łatwiej jest wpaść w spiralę długów. Gorzej, że wiele osób próbuje spłacić wciąż rosnące długi bezskutecznie usiłuje się spłacić kolejnymi kredytami.

Do stale rosnącej liczby upadłości przyczyniła się również zmiana przepisów, które weszły w życie w marcu 2020 r. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym nie ma znaczenia czy dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez co najmniej trzy miesiące – nawet jeśli doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób świadomy.

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest przeprowadzenie jednego postępowania, które ma zaspokoić wszystkich wierzycieli. Procedurę uruchomić może zarówno dłużnik, jak i wierzyciel – wystarczy wypełnić wniosek i uiścić opłatę sądową. We wniosku o ogłoszeniu upadłości należy wskazać dane wierzycieli z wysokością długu oraz aktualny wykaz majątku konsumenta. Zasadniczo sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Jeśli upadły jest zdolny do dokonywania spłat, sporządza się plan spłaty wierzycieli. Możliwe jest również warunkowe umorzenie długów w sytuacji, kiedy niezdolność do dokonywania spłat nie ma charakteru trwałego.

Na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoba fizyczna może umorzyć następujące zobowiązania:

  • bankowe i pozabankowe kredyty i pożyczki,
  • nieopłacone składki ZUS,
  • nieuregulowane podatki,
  • koszty postępowania upadłościowego,
  • zobowiązania nieujawnione przez upadłego w sposób nieumyślny i powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: