fbpx

Upadłość konsumencka: czy warto z niej skorzystać?

Osoby fizyczne, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, powinny rozważyć możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie to może okazać się dla nich właściwe szczególnie teraz, w obliczu trwającej pandemii.

Na wzrost liczby osób, które zdecydowały się ogłosić upadłość konsumencką, wpływ ma niewątpliwie obecna sytuacja w Polsce. Część osób musiała zamknąć swoje firmy, inni zaś stracili pracę i nie mogli na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Niewątpliwie w czasach kryzysu łatwiej jest wpaść w spiralę długów. Gorzej, że wiele osób próbuje spłacić wciąż rosnące długi bezskutecznie usiłuje się spłacić kolejnymi kredytami.

Do stale rosnącej liczby upadłości przyczyniła się również zmiana przepisów, które weszły w życie w marcu 2020 r. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym nie ma znaczenia czy dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez co najmniej trzy miesiące – nawet jeśli doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób świadomy.

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest przeprowadzenie jednego postępowania, które ma zaspokoić wszystkich wierzycieli. Procedurę uruchomić może zarówno dłużnik, jak i wierzyciel – wystarczy wypełnić wniosek i uiścić opłatę sądową. We wniosku o ogłoszeniu upadłości należy wskazać dane wierzycieli z wysokością długu oraz aktualny wykaz majątku konsumenta. Zasadniczo sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Jeśli upadły jest zdolny do dokonywania spłat, sporządza się plan spłaty wierzycieli. Możliwe jest również warunkowe umorzenie długów w sytuacji, kiedy niezdolność do dokonywania spłat nie ma charakteru trwałego.

Na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoba fizyczna może umorzyć następujące zobowiązania:

  • bankowe i pozabankowe kredyty i pożyczki,
  • nieopłacone składki ZUS,
  • nieuregulowane podatki,
  • koszty postępowania upadłościowego,
  • zobowiązania nieujawnione przez upadłego w sposób nieumyślny i powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »