fbpx

Upadłość konsumencka czy komornik?

Upadłość konsumencka czy komornik – podobieństwa i różnice

Postępowanie egzekucyjne Postępowanie upadłościowe
 • następuje niezależnie od woli dłużnika, jest przymusowa,
 • każdy dłużnik może być podmiotem tego postępowania,
 • dłużnik ponosi wszelkie koszta związane z tym postępowaniem,
 • postępowanie egzekucyjne może być skierowane w stosunku do określonych składników majątkowych dłużnika, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odnosiło się do całości podlegającego zajęciu majątku,
 • postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik, może być ich kilku,
 • głównym celem jest zaspokojenie wierzycieli,
 • odsetki są naliczane do dnia całkowitej spłaty zobowiązania przez dłużnika. 
 • następuję z inicjatywy dłużnika, ma charakter dobrowolny,
 • aby skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, należy spełnić określone warunki,
 • dłużnik nie ponosi kosztów postępowania upadłościowego (oprócz wniesionej opłaty za wniosek – 30 zł),
 • do masy upadłościowej wchodzi cały majątek dłużnika,
 • postępowanie upadłościowe prowadzi syndyk,
 • sumy uzyskanej ze  sprzedaży rzeczonych nieruchomości przekazuje się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy,
 • głównym celem jest oddłużenie, a w następnej kolejności zaspokojenie wierzycieli,
 • od osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką, odsetki mogą być pobrane jedynie do dnia ogłoszenia postępowania upadłościowego przez sąd. Po ogłoszeniu tego postanowienia odsetki przestają być już naliczane, a co za tym idzie dług nie wzrasta.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »