fbpx
komornik a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka czy komornik?

Upadłość konsumencka czy komornik – podobieństwa i różnice

Postępowanie egzekucyjne Postępowanie upadłościowe
 • następuje niezależnie od woli dłużnika, jest przymusowa,
 • każdy dłużnik może być podmiotem tego postępowania,
 • dłużnik ponosi wszelkie koszta związane z tym postępowaniem,
 • postępowanie egzekucyjne może być skierowane w stosunku do określonych składników majątkowych dłużnika, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odnosiło się do całości podlegającego zajęciu majątku,
 • postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik, może być ich kilku,
 • głównym celem jest zaspokojenie wierzycieli,
 • odsetki są naliczane do dnia całkowitej spłaty zobowiązania przez dłużnika. 
 • następuję z inicjatywy dłużnika, ma charakter dobrowolny,
 • aby skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, należy spełnić określone warunki,
 • dłużnik nie ponosi kosztów postępowania upadłościowego (oprócz wniesionej opłaty za wniosek – 30 zł),
 • do masy upadłościowej wchodzi cały majątek dłużnika,
 • postępowanie upadłościowe prowadzi syndyk,
 • sumy uzyskanej ze  sprzedaży rzeczonych nieruchomości przekazuje się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy,
 • głównym celem jest oddłużenie, a w następnej kolejności zaspokojenie wierzycieli,
 • od osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką, odsetki mogą być pobrane jedynie do dnia ogłoszenia postępowania upadłościowego przez sąd. Po ogłoszeniu tego postanowienia odsetki przestają być już naliczane, a co za tym idzie dług nie wzrasta.

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: