fbpx

Upadłość konsumencka: Częściowa informatyzacja postępowań od 1 lipca 2021 r.

20 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej.

Celem zmian jest dostosowanie rozwiązań znajdujących się w ustawie Prawo upadłościowe z 2019 r. do rozwiązań ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która ma wejść w życie 1 lipca 2021 r. Dzięki temu możliwa będzie realizacja celów nowelizacji Prawa upadłościowego za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w KRZ.

– Dostosowanie tych dwóch ustaw usprawni procedurę upadłości konsumenckiej m.in. przez zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym, dostęp do akt poprzez system teleinformatyczny i rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w KRZ – uzasadnia potrzebę zmian wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska.

Zmiany w upadłościach konsumenckich

Głównym celem Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, którą uchwalono w grudniu 2018 r., było wprowadzenie KRZ jako jednego rejestru, w którym znajdą się ujawniane dane dotyczące osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i postępowania upadłościowe, a także osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności. Z kolei w sierpniu 2019 r. została uchwalona nowelizacja Prawa upadłościowego, wprowadzająca zmiany w upadłościach konsumenckich. Ustawa przewidziała możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego–komisarza, a także możliwość zawarcia przez dłużników układów z wierzycielami pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego przy udziale sądu, który został ograniczony do minimum. Ponadto nowelizacja wprowadziła rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności.

Obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych

Jak wskazał resort, nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy ustawami, tak, aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, \”w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy\”.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »