fbpx

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka – zarówno bieżące, jak i zaległe zobowiązania alimentacyjne w takim przypadku nie ulegają umorzeniu.

Alimenty nie mogą zostać umorzone w postępowania upadłościowym. Określa to artykuł 491(21) Prawa upadłościowego.

W przypadku zaległych alimentów kwota zadłużenia musi zostać zgłoszona sędziemu-komisarzowi. W momencie gdy wierzyciel lub działający w jego imieniu przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik dokona takiego zgłoszenia, zaległe alimenty zostaną uwzględnione na liście wierzytelności.

W ustawie Prawo upadłościowe przewidziano kolejność zaspokajania wierzycieli (art. 342). Należności alimentacyjne zostały tu wymienione w kategorii pierwszej – a zatem wierzyciel ma szansę odzyskać przynajmniej część należnych mu pieniędzy.

W przypadku alimentów bieżących – gdy było to świadczenie płacone dotychczas przez dłużnika regularnie – obowiązek alimentacyjny nadal obowiązuje i płatności powinny być kontynuowane. Należy jednak mieć na uwadze, że:

  • po ogłoszeniu upadłości aż do dnia sporządzenia ostatecznego podziału alimenty wypłaca syndyk,
  • syndyk wypłaca świadczenie w terminie płatności alimentów
  • alimenty są wypłacane w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę dla każdego uprawnionego
  • pozostała część alimentów nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości (art. 343 Prawa upadłościowego)

Ustanowienie maksymalnej kwoty alimentów ma stanowić ochronę dla pozostałych wierzycieli przed celowym zawyżaniem wysokości alimentów. Co istotne, w celu wypłacenia świadczenia przez syndyka wierzyciel nie musi systematycznie (np. co miesiąc) kierować do niego wniosku – wystarczy jednorazowe okazanie tytułu potwierdzającego prawo do otrzymywania tego świadczenia.

Należy w tym miejscu podkreślić, że upadłość konsumencka nie zamyka wierzycielowi drogi do starania się o podwyższenie wysokości alimentów – wystarczy, że wierzyciel złoży pozew w sądzie (po ogłoszeniu upadłości należy wytoczyć powództwo upadłemu). Stanowi to wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące masy upadłości, mogą być prowadzone jedynie przeciwko syndykowi (art. 144 Prawa upadłościowego).

Co istotne, upadły, którego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu, może starać się o obniżenie ustalonej kwoty alimentów przed sądem.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »