fbpx

Upadłość konsumencka a BIK

Upadłość konsumencka a BIK – czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jaki ma wpływ na upadłość konsumencką?

Aby rozpocząć przygotowywanie do złożenia wniosku o upadłość konsumencką trzeba wykonać swego rodzaju pracę wywiadowczą. Oprócz elementów takich jak chronologia zdarzeń, cel na jaki przeznaczono zaciągnięte zobowiązania, zebranie odpowiedniej dokumentacji, którą możemy złożyć jako dowody, najważniejszą kwestią jest określenie ilości wierzycieli i sumy zobowiązań, które względem nich posiada dłużnik.

Często ma miejsce sytuacja, gdy dłużnik nie jest stanie określić kwoty zobowiązań, które na nim ciążą albo aktualnej listy wierzycieli. Jest to najczęściej spowodowane utratą dokumentów, która miała miejsce np. w toku przeprowadzki albo jakiegoś wypadku losowego. W takiej sytuacji można skorzystać ze stosownych rejestrów, w których są umieszczane dane dłużników oraz zobowiązań, które na nich ciążą. Z punktu widzenia naszej pracy najbardziej pomocny jest tzw. raport z BIK.

Biuro Informacji Kredytowej

BIK to twór, który funkcjonuje w oparciu o ustawę – prawo bankowe. Został powołany do życia przez Związek Banków Polskich oraz banki prywatne. Celem stworzenia BIK-u było zapewnienie większego dostępu do informacji zarówno banków, jak i ich klientów.

Za pomocą BIK-u można wygenerować raport na swój temat dotyczący zobowiązań zaciągniętych w bankach, SKOK-ach, a także niektórych instytucjach kredytowych. Raport kosztuje 39 zł, a cały proces jego pozyskania jest bardzo prosty. Konieczne jest wypełnienie stosownego formularza na stronie BIK-u, wysłanie zdjęcia bądź skanu dowodu tożsamości oraz dokonanie wpłaty. Raport zostanie wygenerowany po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej przez BIK.

Istnieje także możliwość pobrania darmowego raportu z BIK na swój temat, pod warunkiem, że nie aplikujemy o raport z BIK-u częściej niż 1 raz na pół roku.

Banki udzielając kredytów oceniają zdolność kredytową kredytobiorcy. Wpływ na tę ocenę ma także raport z BIK-u, który stanowi bazę danych zobowiązań spłacanych, niespłacanych oraz spłaconych albo zamkniętych. Do ostatniej grupy należą m.in. zobowiązania, które np. nie zostały spłacone, ale które bank przelał w drodze cesji na inny podmiot występujący obecnie jako wierzyciel.

Gdy zobowiązanie nie zostało spłacone, bank może umieścić taką informację w BIK-u na okres 5 lat. Jeśli zobowiązanie zostało spłacone, to informacja o tym widnieje w BIK-u przez okres czasu, na jaki zgodę wyraził kredytobiorca podpisując umowę z bankiem.

W oparciu o dane zamieszczone w rejestrze sporządzany jest raport, w którym określa się w skali od 0 do 100 zdolność kredytową kredytobiorcy.

Pozytywna historia w BIK-u ułatwia zaciąganie zobowiązań w bankach, SKOK-ach i niektórych instytucjach kredytowych w przyszłości, dlatego warto zgodzić się na przetwarzanie informacji o spłaconym kredycie przez jak najdłuższy okres czasu.

W związku z powyższym, BIK nie tylko jest pomocny przy pisaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ale także zastępuje papierowe zaświadczenia, które kredytobiorca był zobowiązany gromadzić i dostarczyć do banku, w którym ubiega się o kolejny kredyt, a w którym nie miał wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Banki po prostu sprawdzają BIK klienta i widzą jak prezentuje się jego wiarygodność jako płatnika.

Gdy dane się nieprawdziwe

Czasami zdarza się, że dane zawarte w BIK-u są nieaktualne/nieprawdziwe. Co zrobić w takiej sytuacji? Należy zwrócić się z prośbą o korektę danych do podmiotu odpowiedzialnego za ich wprowadzenie, np. banku, który nie zaktualizował naszej sytuacji kredytowej i spłaty ostatnich rat kredytu.

BIK a inne rejestry

Należy pamiętać, że BIK to rejestr obejmujący banki, SKOK-i oraz niektóre inne instytucje kredytowe. Wszelkie inne podmioty tj. operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy Internetu, telewizji, firmy energetyczne etc. mogą co najwyżej umieścić dane swoich dłużników w innych rejestrach, których istnienie oparte jest na ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Należą do nich m.in.: Krajowy Rejestr Długów BIG, BIG InfoMonitor, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT) i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG). Wierzyciele mają prawo ujawnić informacje o dłużniku zarówno w jednym z BIG-ów, jak i w kilku z istniejących systemów, zależnie od podpisanych w tym celu umów.

Odpowiedzialność

Wielokrotnie nasi klienci pytają nas co grozi dłużnikowi w sytuacji, gdy jest wpisany do rejestru typu BIK, BIG etc. W takiej sytuacji nie ma żadnej odpowiedzialności. Jedyną sankcją może być to, że jakiś inny podmiot widząc naszą nierzetelność w wywiązywaniu się ze zobowiązań może nie zechcieć z nami współpracować, udzielić pożyczki albo kredytu.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »