fbpx

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jej skutki

Instytucja upadłości konsumenckiej jest przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i umożliwia uwolnienie się od długów przy jednoczesnej utracie majątku. Głównym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika – czyli stan, w którym konsument nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań przez minimum 3 miesiące. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Po pierwsze, ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez niewypłacalnego dłużnika skutkuje przede wszystkim utratą jego praw do rozporządzania swoim majątkiem, od momentu otrzymania upadłości konsumenckiej, majątkiem zarządza syndyk.

Po drugie, majątek upadłego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej staje się masą upadłości, która ma na celu spłatę zadłużenia oraz kosztów postępowania. Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi składniki majątku oraz dotyczące ich dokumenty. Cały majątek upadłego (z wyłączeniem pewnych składników z mocy ustawy nienależące do masy upadłościowej) zostanie spieniężony przez syndyka. Sprzedaż dotyczy również mieszkania lub domu, w którym dłużnik zamieszkuje

Uwaga!

Dłużnik, który straci mieszkanie/dom w wyniku postępowania upadłościowego może otrzymać czynsz na najem mieszkania przez 24 miesiące. Więcej informacji na temat zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego TUTAJ

Do masy upadłościowej zalicza się także wynagrodzenie z umowy o pracę, co oznacza, że jeśli przeciwko upadłemu toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym wynagrodzenie za pracę było zajęte, nie będzie ono zwrócone dłużnikowi tylko zostanie włączone do masy upadłości.

Ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się również z wykreśleniem z rejestrów. W momencie umorzenia zobowiązań dłużnika sąd rejestrowy z urzędu wykreśla upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych. Dodatkowo istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów – BIK, KRD, BIG

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a skutki dla majątku małżonków

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków między nimi powstaje rozdzielność majątkowa. Majątek wspólny podlega spieniężeniu przez syndyka, jednak małżonek upadłego ma prawo dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym.

Inne korzyści związane z ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Mimo tego, że majątek dłużnika zostanie spieniężony (o ile takowy posiada), upadłość konsumencka jest dużo lepszym rozwiązaniem niż poddawania się postępowaniom egzekucyjnym przez dłużnika. Postępowanie przede wszystkim ma na celu oddłużenie konsumenta, natomiast egzekucja komornicza ma charakter wyłącznie windykacyjny – ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Wobec tego, jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku, to nie ma przeszkód, żeby ogłosił upadłość konsumencką i w konsekwencji oddłużył się (długi zostaną umorzone). W przypadku egzekucji komorniczych, postępowanie będzie prowadzone do momentu spłaty całego zadłużenia wraz z kosztami.

Jednak najważniejszą korzyścią naszym zdaniem jest możliwość odzyskania spokoju psychicznego i odetchnięcia od problemów „życia codziennego z długami”. Postępowania windykacyjne, listy od komorników i telefony, a nawet wizyty niechcianych windykatorów potrafią mocno wpłynąć na stan psychiczny. Upadłość konsumencka umożliwia odcięcie się od negatywnych sytuacji i emocji oraz umożliwia rozpoczęcie swojego życia od nowa.

Jeżeli chcesz omówić swoją sytuację i sprawdzić czy masz szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej – zapisz się na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami.
Udzielimy Ci rzetelnych informacji, omówimy cały proces krok po kroku oraz przeanalizujemy Twoją sytuację pod kątem prawnym i finansowym.
Zgłoś się teraz, odkładanie na później tak ważnych spraw może doprowadzić Cię do jeszcze większych problemów.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »