fbpx

Ile trwa upadłość konsumencka?

Przepisy prawa nie podają sztywnych terminów co do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Czas trwania postępowania jest ściśle uzależniony od indywidualnej sytuacji osoby składającej wniosek o upadłość.

Ile trwa upadłość konsumencka? Czas rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Mimo, że przepisy wskazują, że sąd, który rozpoznaje sprawę o upadłość konsumencką, powinien wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku w rzeczywistości jest to termin o charakterze instrukcyjnym. Rozpoznanie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa zazwyczaj od 1 do 4 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Najczęściej sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ile trwa upadłość konsumencka? Czas właściwego postępowania upadłościowego

Właściwe postępowanie upadłościowe to etap konsumenckiego postępowania upadłościowego, który rozpoczyna się po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W ramach tego etapu, prowadzonego przy udziale syndyka, ustala się skład oraz wartość masy upadłości, a także sporządza listę wierzytelności. Podczas właściwego postępowania upadłościowego sprzedaje się majątek upadłego i dzieli uzyskane w ten sposób środki finansowe między wierzycieli.

Na czas trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego wpływ mają również sprawność syndyka oraz aktywność wierzycieli.

Spieniężenie majątku upadłego przez syndyka trwa zazwyczaj kilkanaście miesięcy. Może się jednak okazać, że w skład majątku wchodzą składniki, które są trudne do spieniężenia – wówczas czas trwania właściwego postępowania upadłościowego może potrwać nawet klika lat.

Jeżeli upadły nie posiada majątku, pomija się czynności związane z ustaleniem składu majątku i jego sprzedażą – to zaś powoduje skrócenie czasu trwania właściwego postępowania upadłościowego do około 6 miesięcy.

Ile trwa upadłość konsumencka? Czas trwania Planu Spłaty Wierzycieli

Po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego ma miejsce ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. W przypadku, gdy upadły posiada majątek, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty po wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Jeżeli upadły nie posiada majątku, sąd wydaje postanowienie po zatwierdzeniu listy wierzytelności przez sędziego-komisarza. Czas trwania tego etapu zależy przede wszystkim od sprawności sędziego-komisarza, sądu oraz aktywności wierzycieli.

Jeżeli osobista sytuacja upadłego wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd pomija ustalenie planu spłaty wierzycieli i wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Zakończenie konsumenckiego postępowania upadłościowego następuje w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.  Dłużnik, który stał się niewypłacalny przez losową sytuację (np. chorobę, utratę dochodów, wypadek czy rozwód) – plan spłaty wierzycieli będzie trwać maksymalnie 36 miesięcy. Jego wykonanie kończy się umorzeniem zobowiązań upadłego.

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »