fbpx

Zwrot wszystkich zapłaconych rat – Sąd Najwyższy ponownie potwierdza

W związku z wykonywaniem umowy kredytu dotkniętej nieważnością, osobie spłacającej kredyt przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego.

16 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. CZP 11/20), w której ustala, że w przypadku gdy umowa jest nieważna, stronie która spłaca kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 par. 1 kc w związku z art. 405 kc), niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.

Uchwała odnosi się nie tylko do indeksowanego kredytu konsumenckiego, ale do kredytu w ogóle. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że zasady ogólne obowiązujące w prawie polskim dotyczące zwrotu nienależnego świadczenia są najzupełniej wystarczające. A zatem świadczenie nienależne podlega zwrotowi (art. 405 kc), z tym, że wymagalność tego zobowiązania zależy od wezwania, stosownie do art. 455 kc. Z kolei zobowiązanie do zwrotu bezpodstawnie otrzymanej kwoty kredytu może być zbieżne ze zwrotem wykorzystanego kredytu – różnica dotyczy wyłącznie tytułu.

Sąd Najwyższy stwierdził, że w opisanej wyżej sytuacji teoria salda (zakładająca porównanie wartości wzbogacenia obu stron nieważnej umowy i powstanie roszczenia jedynie po tej stronie, której wzbogacenie ma wyższą wartość) nie znajduje uzasadnienia prawnego.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »