fbpx

Ugody banków z Frankowiczami – czy warto?

Santander Bank Polska, Bank Millennium, PKO Bank Polski i mBank rozpatrują możliwości ugody z Frankowiczami. Wcześniej banki opublikowały wyliczenia dotyczące skutków przewalutowania kredytów hipotecznych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego według propozycji Komisji Nadzoru Finansowego.

Przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokonałoby konwersji kredytów walutowych zgodnie z propozycją KNF, kwoty które musiałyby wypłacić banki, są liczone są w miliardach złotych.

W raporcie rocznym Bank Millennium podał, że koszt przewalutowania kredytów hipotecznych według propozycji KNF to kwota 4,1-5,1 mld złotych. Z kolei Santander Bank Polska poinformował, że strata banku wyniosłaby ok. 2,7 mld złotych.

Wcześniej swoje wyliczenia przedstawił PKO Bank Polski. W przypadku tego banku wpływ na kapitały własne przewalutowania kredytów walutowych według propozycji Komisji Nadzoru Finansowego to 6,1-6,7 mld złotych, w tym 4,9-5,5 mld złotych dla kredytów obecnie spłacanych. Z kolei mBank łączny potencjalny wpływ przewalutowania kredytów walutowych oszacował na 4,7 mld złotych w przypadku konwersji tylko portfela aktywnego i 5,4 mld złotych w przypadku konwersji 100% portfela aktywnego i spłaconego.

Łącznie w przypadku wymienionych wyżej czterech banków potencjalny koszt przewalutowania wynosiłby od 17,6 mld złotych do 20,7 mld złotych.

W najbliższych dniach w bankach mają być zwoływane walne zgromadzenia z porządkiem obrad uwzględniającym ugody, co nie znaczy, że na pewno zapadną na nich konkretne decyzje. Obecnie prowadzone są konsultacje z KNF oraz Ministerstwem Finansów.

Na początku lutego 2021 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego poinformował, że może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów frankowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków brzegowych. NBP zależy przede wszystkim na tym, aby złoty nie był zbyt mocny oraz by nie ulegał zbyt dużym wahaniom.

Przypomnijmy, że na 25 marca 2021 r. wyznaczono posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zajmie się ona zagadnieniami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »