fbpx

Raiffeisen Bank pozywa państwa Dziubaków

Bank, który zawarł z małżeństwem umowę kredytową na 400 tysięcy złotych teraz domaga się od niego blisko dwa razy tyle.

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekał w sprawie Justyny i Kamila Dziubaków. Następnie – 3 stycznia 2020 r. – w sprawie tych kredytobiorców Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok przełomowy dla wszystkich Frankowiczów w Polsce – sąd uznał bowiem za nieważną umowę kredytową zawartą przez pp. Dziubak z Raiffeisen Bank. Teraz Raiffeisen Bank pozwał państwa Dziubaków o 790 995,07 złotych.

Jak tłumaczą przedstawiciele banku, dochodzona kwota obejmować ma poniesione przez bank koszty, równowartość użyczonego kapitału w złotówkach wraz z jego waloryzacją o wskaźnik inflacji (zgodnie z danymi GUS), a także poniesiony koszt obsługi kredytu, wyliczony w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych banku. „Bank podkreśla, że nie ubiega się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z
kapitału. I zaznacza, że decyzja o pozwie była konieczna ze względu na ochronę interesu wszystkich klientów banku – m.in. depozytariuszy, akcjonariuszy” – czytamy w przesłanym przez bank komunikacie. Pozew wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie 5 stycznia 2021 r.

Zdaniem ekspertów, roszczenie banku jest bezprawne i ma na celu zastraszenie szerszej rzeszy Frankowiczów. Prawnicy zwracają uwagę, że choć bank wspomina o kosztach poniesionych w związku z bezumownym korzystaniem z kapitału, to w rzeczywistości chodzi tu o wynagrodzenie. Bank złożył wniosek o zabezpieczenie swych roszczeń, ale sąd oddalił to żądanie. Oznacza to, że bank nie uprawdopodobnił roszczenia. – Sąd wskazał m.in. na fakt, że kwestia wzbogacenia kredytobiorców i zubożenia banku nie jest jeszcze przesądzona z uwagi na toczący się proces, którego przedmiotem jest między innymi  ustalenie, że umowa nie była ważnie zawarta. Zdaniem sądu brak jest też podstaw do waloryzacji świadczenia, bowiem po przekazaniu środków kredytobiorcom nie miała miejsca istotna zamiana siły nabywczej pieniądza uzasadniająca waloryzację – mówi pełnomocnik pp. Dziubak.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy stoją na stanowisku, że  bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorców w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną. 25 marca 2021 r. głos w tej sprawie zabierze Sąd Najwyższy.

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: