fbpx

Kredyty frankowe: Sąd Najwyższy wyda opinię

W najbliższym czasie I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska ma przekazać tamtejszej Izbie Cywilnej pytania prawne dotyczące spornych kwestii w sprawach o kredyty frankowe.

Odpowiedzi mają pomóc nie tylko Frankowiczom, ale również sądom, prawnikom i bankom.

Jak poinformował Aleksander Stępkowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, niektóre skierowane do Izby Cywilnej pytania zostały sformułowane wariantowo, tak aby prowadziły do kompleksowej odpowiedzi Sądu Najwyższego na pojawiające się w procesach Frankowiczów problemy prawne.

Klauzule abuzywne

Przypomnijmy, że wcześniej sędzia Manowska skierowała do sądów cywilnych prośbę o przedstawienie najważniejszych problemów i rozbieżności w sprawach Frankowiczów z bankami. W odpowiedzi do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 50 zapytań, z czego znaczna część pochodziła z Sądu Okręgowego w Warszawie.

Najwięcej wątpliwości wzbudziła m.in. kwestia klauzul abuzywnych – w szczególności tego, czy ich obecność ma wpływ na ważność całej umowy, a także zasad rozliczeń stron umowy kredytowej w momencie, gdy sąd stwierdza że umowa jest nieważna lub bezskuteczna.

Zdaniem wielu podmiotów Sąd Najwyższy powinien w powyższych kwestiach wypowiedzieć się jak najszybciej. Rozwiązanie kwestii spornych z pewnością usprawniłaby funkcjonowanie systemu, w którym w dalszym ciągu panuje przekonanie, że warszawski Sąd Okręgowy w Warszawie jest najbardziej przychylny Frankowiczom ze wszystkich sądów okręgowych w naszym kraju.

Należy również zauważyć, że rozbieżności w polskim orzecznictwie dotyczącym Frankowiczów wzbudziło również wątpliwości u urzędników Komisji Europejskiej.

Liczba umów o kredyty we frankach w Polsce

Szacuje się, że w Polsce zawarto nawet 700 tys. umów o kredyty we frankach szwajcarskich. Tymczasem sądy nie nadążają z rozpatrywaniem spraw frankowych. O ile w 2019 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło ich 4,6 tysięcy, to w roku ubiegłym było ich już ponad 17 tysięcy. Drugie tyle jest w trakcie rozpatrywania lub czeka na pierwszą rozprawę.

Przypomnijmy, że uchwała całej Izby Sądu Najwyższego z chwilą jej podjęcia uzyskuje moc zasady prawnej i jak długo nie zostanie zmieniona, wiąże wszystkie składy orzekające Sądu Najwyższego, a siłą autorytetu wszystkie sądy w Polsce (art. 97-88 ustawy o Sądzie Najwyższym).

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »