fbpx

Frankowicze: Ugoda czy walka z bankiem w sądzie?

Frankowicze coraz częściej decydują się na walkę z bankiem w sądzie w sprawach o kredyty frankowe. Powód jest prosty – jest to dużo bardziej korzystne niż pójście z bankiem na ugodę.

Na chwilę obecną w Polsce udzielonych jest około 428 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich i
liczba ta z roku na rok spada.

Z analiz Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że banki zawierając masowo ugody z Frankowiczami,
musiałyby im zapłacić 34,5 mld złotych. Stosując to rozwiązanie należałoby przewalutować ich kredyty
frankowe po kursie z dnia zaciągnięcia. To na chwilę obecną najtańsza dla banków opcja rozwiązania
problemu z kredytami frankowymi. Pesymistyczny scenariusz zakłada, że sektor bankowy byłby zmuszony
ponieść koszty w wysokości 234 mld złotych. Taka sytuacja z pewnością doprowadziłaby do upadłości co
najmniej kilka działających w Polsce banków i zatrzęsłaby całym sektorem bankowym.

Jeśli doszłoby do unieważnienia umowy kredytowej, ale bez wzajemnego rozliczenia, wówczas bank byłby
zmuszony zwrócić kredytobiorcy pobrane dotychczas raty. Wówczas kredytobiorca nie musiałby zwracać
bankowi pożyczonego kapitału – co oznacza, że de facto Frankowicze otrzymaliby od banku mieszkanie za
darmo. Jeżeli banki zdecydowałyby się na nieważnienia umowy kredytowej, ale przy zwrocie kapitału – koszty dla nich wyniosłyby 101,5 mld złotych, a w wariancie ze zwrotem także kosztów kapitału – koszt ten wyniósłby 70,5 mld złotych.

Swoje obliczenia dotyczące kosztów przewalutowania kredytów walutowych według propozycji Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiło dotychczas kilka banków. Bank Millennium ocenia je na 4,1-5,1 mld złotych, PKO BP na 4,9-5,5 mld złotych, mBank na 4,7 mld złotych, BNP Paribas Bank Polska na 1,3 mld złotych, a Bank Pekao na 350-400 mln złotych. Natomiast Santander Bank Polska szacuje, że jego strata wyniosiłaby ok. 2,7 mld zł na poziomie jednostkowym i ok. 3,5 mld zł na poziomie skonsolidowanym.

Przypomnijmy, że 25 marca 2021 r. Sąd Najwyższy odpowie na sześć kluczowych pytań dotyczących kredytów
walutowych. Zdaniem Piotra Tomaszewskiego, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Uchwała SN może być sądnym dniem dla niektórych banków. Jedno jest pewne – im korzystniejsza będzie dla banków ugoda z Frankowiczami, tym mniej osób będzie chciało z niej skorzystać, a więcej zdecyduje się na ścieżkę sądową.

Zdaniem Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ugody mogą być korzystne dla kredytobiorców tylko wtedy, gdy zostaną oni właściwie poinformowani o skutkach zmian w umowach z bankami.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »