fbpx

Frankowicze: Wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubak

Frankowicze mają powody do zadowolenia. 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie państwa Dziubak – pierwszej polskiej sprawie frankowej.

Jego publikacja była przełomowym wydarzeniem dla blisko 900 tysięcy polskich rodzin, które posiadały kredyt we frankach szwajcarskich. Tezy z wyroku stały się bowiem wskazówką dla wszystkich polskich sądów, jak mają orzekać w podobnych sprawach. I rzeczywiście tak się dzieje – od tamtej pory zapada coraz więcej wyroków na korzyść Frankowiczów.

Zacznijmy jednak od omówienia najważniejszego zagadnienia – jeżeli sąd krajowy uzna, że dane zapisy umowy kredytowej są abuzywne, to nie wiążą one konsumentów, chyba, że zostały one z nimi indywidualnie ustalone. Należy jednak mieć na uwadze, że w większości przypadków kredytobiorcy nie mieli możliwości zapoznania się wcześniej z treścią umowy. Dlatego też sąd podczas postępowania powinien ustalić, czy taka umowa może dalej obowiązywać po wykreśleniu z niej klauzul abuzywnych. Jeśli sąd uzna że tak, należy orzec o jej odfrankowieniu. Jeżeli nie, konieczne jest jej całkowite unieważnienie. Niewątpliwie wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubak znacząco wpłynął na polskie orzecznictwo sądowe.

W zasadzie trudno jest znaleźć dziś wyrok w sprawie frankowej, w którym w uzasadnieniu nie pojawiłoby się odwołanie do wspomnianego orzeczenia. Sędziowie chętnie powołują się na tezy z wyroku Trybunału. Zresztą liczby mówią za siebie – w I półroczu 2020 r. Frankowicze wygrali 90% spraw sądowych przeciwko bankom. Wśród wydanych orzeczeń dominowały rozstrzygnięcia skutkujące unieważnieniem umowy kredytowej. Obecnie w sądach toczy się ponad 30 tys. postępowań w sprawach kredytów we frankach. Należy też zauważyć, że dzięki nowelizacji kodeksu postępowania sądowego, Frankowicze mogą pozywać banki do sądów właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »