fbpx

Frankowicze: Wydział frankowy w warszawskim sądzie okręgowym już działa

Od 1 kwietnia 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie funkcjonuje specjalny wydział, który ma przyspieszyć sprawy i ujednolicić orzeczenia związane z kredytami frankowymi.

Przewodniczącym składu sędziowskiego został Tomasz Niewiadomski, a jego zastępcą jest Piotr Bednarczyk. W wydziale orzekać będzie dwunastu sędziów, lecz ich liczba może ulec zmianie w zależności od wpływających spraw. Orzekać mają przede wszystkim sędziowie, którzy otrzymali nominacje do Sądu Okręgowego w Warszawie w lutym 2021 r., a także sędziowie delegowani z sądów rejonowych i ci, którzy wyrazili wolę pracy w wydziale.

Wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie

Do wydziału mają wpływać wszystkie pozwy skierowane przeciwko bankom po 1 kwietnia 2021 roku. Jednostka zajmie się wyłącznie sprawami z zakresu roszczeń z umów walutowych, denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, zawartych przez konsumentów. Większość Frankowiczów ma nadzieję, że dzięki nowoutworzonemu wydziałowi efekty pracy sądu będą już wkrótce widoczne w postaci ujednoliconej linii orzeczniczej.

Tylko w trzech pierwszych miesiącach 2021 r. Polacy złożyli ponad 5 tys. pozwów, których przedmiotem była umowa kredytowa we franku szwajcarskim. Dla porównania, w całym 2020 roku takich pozwów było 30 tysięcy. Ponad połowę z nich skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie – zgodnie z właściwością miejscową (w stolicy zarejestrowana jest większość banków). Na chwilę obecną (kwiecień 2021 r.) w sądzie tym prowadzonych jest ponad 21 tys. spraw, w tym ponad 400 w drugiej instancji.

 

 

 

 

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »