fbpx

Frankowicze: \”Uchwała frankowa\” przeniesiona na kwiecień 2021 r.

25 marca 2021 r. nie odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, której celem było rozstrzygnięcie zagadnień prawnych związanych z kredytami frankowymi. Zostało one przeniesione na 13 kwietnia.

Frankowicze muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ powodem przełożenia terminu rozprawy jest stwierdzenie koronawirusa u pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. \”W związku z trwającą hospitalizacją Pierwszego Prezesa SN, Zarządzeniem nr 31/2021 z dnia 17 marca 2021 r. termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. akt III CZP 11/21) został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.\” – czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego. Czynności w tej sprawie podejmowane są terminowo.

Przypomnijmy, że wcześniej media informowały, że uchwała frankowa może nie zostać przyjęta w wyznaczonym terminie z powodu konfliktu między tzw. starymi a nowymi sędziami Sądu Najwyższego. O wspólne orzekanie Izby Cywilnej z nową Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych postulowała I prezes SN. Wyjściem z tej niekomfortowej sytuacji miało być przełożenie terminu posiedzenia i wypowiedzenie się w sprawie Frankowiczów po tym, jak Naczelny Sąd Administracyjny zająłby stanowisko w sprawie osób powołanych na podstawie nowych przepisów.

Zdaniem obserwatorów odroczenie rozprawy jest na rękę bankom, które obecnie w znacznej większości przegrywają sprawy w sądach. Brak uchwały Sądu Najwyższego oznacza, że sądy, zwłaszcza odwoławcze, mogą czekać z ostatecznymi rozstrzygnięciami. Do tej pory banki pozostawały bierne w temacie ugód tłumacząc to tym, że niepewność orzecznictwa jest duża i najpierw chcą poznać rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Z jego wypowiedzi przedstawicieli branży finansowej wynika, że banki już wcześniej liczyły się z przesunięciem terminu posiedzenia SN.

Według wstępnych szacunków koszty spraw sądowych, w których Frankowicze występują przeciwko bankom mogą sięgać od 70 do nawet 120 mld zł. Ugody mogą zaś skutkować odpisem 35 mld zł brutto.

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »