fbpx

Frankowicze: TSUE wypowie się w sprawie kredytów frankowych

29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytania zadane przez polski sąd okręgowy. Eksperci są zdania, że orzeczenie to będzie miało duży wpływ na sytuację tysięcy polskich rodzin posiadających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich.

Trybunał ma odpowiedzieć na pytania o termin przedawnienia oraz zasadność roszczenia banków związanego z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę po stwierdzeniu nieważności umowy. Kwestie te budzą duże kontrowersje, zaś orzecznictwo polskich sądów w tym zakresie nie jest jednolite.

Frankowicze i Sąd Najwyższy

Orzeczenie TSUE będzie miało duży wpływ na treść uchwały polskiego Sądu Najwyższego, którego posiedzenie ma odbyć się 11 maja 2021 r. Uchwała ta wpłynie również na orzecznictwo sądów w sprawach frankowych w całej Polsce. Zdaniem ekspertów w najbliższym czasie czeka nas prawdziwa lawina pozwów. A przecież już teraz (pod koniec kwietnia 2021 r. – przyp. red.) liczba kredytobiorców składających pozwy przeciwko bankom jest bardzo duża i co miesiąc rośnie o kilka tysięcy. Na wyrok w sprawach frankowych trzeba zaś czekać bardzo długo – dla pozwów złożonych w 2020 roku jest to nawet 2,5 roku.

Obecnie w sądach znajduje się aż 28 tysięcy pozwów w sprawach frankowych. Szacuje się, że w ciągu roku liczba spraw sądowych wytoczonych bankom przez Frankowiczów wzrosła o 148%. Tymczasem z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w połowie 2020 roku kredyty frankowe miało 768 tys. Polaków. Ich łączna wartość to 100-120 mld złotych.

Frankowicze w sądach

Już teraz wiadomo, że w maju i kolejnych miesiącach 2021 r. liczba pozwów w sprawach o kredyty frankowe znacznie się zwiększy. To zaś może zablokować sądy. Jednocześnie coraz więcej kredytobiorców zdaje sobie sprawę, że ugoda z bankiem nie jest dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem. Z najnowszych danych wynika, że zawarcie ugody na warunkach proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego powoduje spadek salda kredytu o około 20%. Zaskarżenie banku, którego efektem będzie odfrankowienie kredytu, może obniżyć saldo o około 2/3,  zaś w przypadku unieważnienia umowy saldo kredytu wyniesie 0 zł.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »