fbpx

Frankowicze: Przewalutowanie kredytu to koszt 30-234 mld złotych

Frankowicze a przewalutowanie kredytu – Związek Banków Polskich obliczył ile kosztowałoby przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich.

Z analizy zagadnienia jakim są Frankowicze a przewalutowanie kredytu wynika, że ugody mogą obciążyć sektor kwotą z przedziału od 30 do ponad 200 mld zł, w zależności od przyjętego wariantu rozwiązania. Z wyliczeń Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich wynika, że przewalutowanie kredytu pierwotnie udzielonego w CHF na PLN po kursie z dnia udzielenia, ze zmianą oprocentowania na stawkę WIBOR 3m + marża oraz z powtórnym rozliczeniem kredytu od dnia wypłaty kredytu kosztowałoby 30-57 mld zł. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego szacowała koszty wspomnianej operacji na 34,5 mld złotych.

Wyliczenie powstało przy założeniu, że kwota kredytu to 300 000 zł; okres kredytowania to 30 lat (360 rat, a więc 1 rata miesięcznie), marża wynosi 1,5%; spread walutowy to 2%, a przewalutowanie kredytu miało miejsce w dniu 30 listopada 2020 r.

Najniższe koszty dla banków wiązałyby się z realizacją scenariusza, w którym kredyt przeliczany jest na nowo: udzielony i spłacany po średnich kursach NBP (bez bankowych spreadów), oprocentowany wg 3m LIBOR. Koszt odejścia od kredytów frankowych wyniósłby wówczas zaledwie 6 mld zł.

Najdroższy dla banków wariant oznaczający koszty rzędu 211-225 mld złotych (wg szacunków UKNF: 234 mld zł). Byłby to efekt sytuacji, w której bank zwraca raty uzyskane od klienta, ze względu na przedawnienie roszczenia banku, a klient jest zwolniony z obowiązku zwrotu kapitału i odsetek od kredytu; jednocześnie bank odpisuje stan zadłużenia klienta.

Przypomnijmy, że na początku marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego podała informację, że koszt dla sektora bankowego, związany z konwersją kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich według propozycji przewodniczącego KNF szacowany jest na 34,5 mld złotych. Wariant najbardziej kosztowny dla sektora bankowego miałby wynosić 234 mld złotych.

Tymczasem Frankowicze wstrzymują się ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi do dnia 25 marca 2021 r. W tym dniu Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę, która będzie odpowiedzią na sześć istotnych pytań dotyczących kredytów frankowych.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »