fbpx

Frankowicze mogą pozwać bank

Frankowicze w akcji – po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przed polskimi sądami zapada więcej wyroków korzystnych dla frankowych kredytobiorców.

19 listopada 2020 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ostatecznie rozwiązał niekorzystną dla mieszkającej w tym mieście rodziny umowę kredytową we frankach szwajcarskich. Umowa dotyczyła “kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum”. Gdy ze względu na kurs franka kredyt zaczął rosnąć, rodzina zdecydowała się oddać sprawę do sądu i walczyć o unieważnienie umowy.

W ten sposób sąd oddalił apelację banku w całości oraz uwzględnił apelację konsumenta w całości i prawomocnie, a także ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził wszystkie wpłaty kredytobiorcy na rzecz banku mimo, że saldo kredytu w złotych nie zostało spłacone. W efekcie wygranej w sądzie dług rodziny wobec banku zmniejszył się o około 500 tysięcy złotych, a problem wadliwej i niekorzystnej dla konsumenta umowy kredytu przestał istnieć.

Warto w tym miejscu podkreślić, że sąd apelacyjny uznał powyższą umowę kredytu „denominowanego” w walucie frank szwajcarski za nieważną z trzech powodów:

  • sprzeczność umowy kredytu z naturą stosunku zobowiązaniowego i zasadą równości stron umowy,
  • znajdujące się w umowie klauzule abuzywne,
  • niedopełnienie przez pozwany bank obowiązków informacyjnych względem klienta.

W opinii sądu konsumentowi została narzucona umowa pozwalająca bankowi na dowolne i nieweryfikowalne ustalanie wartości zobowiązań kredytobiorcy poprzez wykorzystanie przez bank uprzywilejowanej pozycji wobec niego. Taki stan rzeczy jest sprzeczny z naturą stosunku zobowiązaniowego i łamie zasadę równości stron, co czyni zawartą umowę kredytu nieważną w całości.

Powyższy wyrok to przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Frankowiczów w Polsce. Jest to bowiem pierwszy w apelacji prawomocny wyrok z powództwa kredytobiorcy, który ustalił nieważność umowy kredytu oraz rozliczył kredyt w samej sentencji, rozwiązując umowę kredytu poprzez ustalenie jej nieważności. Jednocześnie sąd apelacyjny potwierdził, to, co w lutym 2020 r. ustalił sąd okręgowy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest również ważny z tego względu, że może wyznaczyć kierunek w orzecznictwie w kolejnych podobnych sprawach.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »