fbpx

Frankowicze kontra Bank Millennium

Frankowicze kontra Bank Millennium – w Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończyła się kolejna sprawa o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich.

W sprawie Frankowicze o sygn. II C 1213/19 przeciwko Bankowi Millennium, która odbyła się 3 lutego 2021 r., orzekała SSO Sylwia Urbańska.

 

Po rozpatrzeniu sprawy sąd orzekł co następuje:
– saldo kredytu ulega zmianie z 459 879 zł do 0 zł
– po uprawomocnieniu się wyroku kredyt zostanie wykreślony z hipoteki
– w zakresie kwoty zwróconej Kredytobiorcy sąd podejmie decyzję w marcu 2021 r., po wyroku Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał na następujące kwestie:
– naruszenie swobody umów
– abuzywne klauzule przeliczeniowe
– jednostronne ustalenie świadczenia konsumenta
– główne świadczenie stron  sformułowane niejednoznacznie
– brak możliwości oceny ekonomicznych skutków umowy przez konsumenta
– naruszenie obowiązku informacyjnego przez bank
– nieprzekazanie konsumentowi informacji o tym, że frank szwajcarski ma wpływ na całe zadłużenie, a nie tylko na ratę kredytu
– podpisanie przez Kredytobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami banku nie stanowi o tym, że został on poinformowany o warunkach udzielenia kredytu w sposób właściwy

W IV kwartale 2020 r. Bank Millennium utworzył 380 mln złotych dodatkowych rezerw na przegrane procesy z Frankowiczami, a łącznie „odłożył” już na ten cel ponad 900 mln złotych.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »