fbpx

Frankowicze: KNF ma propozycję dla sektora bankowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego proponuje, by banki, które przystąpią do projektu ugód z Frankowiczami, mogły stosować niższe wagi ryzyka dla swojego portfela kredytów walutowych.

Zgodnie z propozycją UKNF kredyty walutowe miałyby w dużo mniejszym stopniu ciążyć na bankowych kapitałach – jeśli tylko rezerwy na ugody z klientami będą odpowiednio duże. \”Ugody mają prowadzić do przewalutowania kredytów CHF na złotowe, więc docelowo ich waga ryzyka i tak spadłaby do poziomu 35%. Komisji chodzi o okres przejściowy, czyli czas między podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu ugód przez bank a ich faktycznym przeprowadzeniem\” – napisano w komunikacie.

Aby skorzystać z możliwości stosowania niższych wag, banki musiałyby spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest podjęcie decyzji o przystąpieniu do ugód przez władze banku, a drugim – wyliczenie kosztów ugód i zawiązanie rezerw. Jeżeli rezerwy będą mniejsze niż 20% wartości portfela kredytowego, bank nie będzie mógł skorzystać z propozycji Komisji Nadzoru Finansowego.

Z wyliczeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że średni poziom rezerw na ugody nie powinien przekroczyć 35%. I tak, w przypadku rezerw bankowych na poziomie 20% waga ryzyka spadłaby ze 150 do 100%. Przy rezerwach na poziomie 28% wartości kredytów waga ryzyka wynosiłaby 75%. Z kolei w sytuacji gdy rezerwy wynosiłyby 35%, waga ryzyka mogłaby spaść nawet do 50%.

Póki co ze strony UKNF mogą padać jedynie sugestie, bo to nie on decyduje o tym, jak dużym obciążeniem mogą być kredyty dla bankowych kapitałów. Kwestię tą reguluje rozporządzenie ministra finansów, które powinno być poprzedzone rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej (oprócz przewodniczącego KNF wchodzą do niego szefowie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, resortu finansów i Narodowego Banku Polskiego). Tymczasem minister finansów nie chce na razie się wypowiadać w tej sprawie – tłumaczy on, że czeka na orzeczenie Sądu Najwyższego, które nastąpi 13 kwietnia 2021 r. Izba Cywilna SN ma wówczas odpowiedzieć na sześć pytań, które mogą ukształtować orzecznictwo w sprawach frankowych.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »