fbpx

Frankowicze: Banki tworzą propozycje ugód

Spór na linii banki i Frankowicze trwa. Banki zamierzają przedstawić własny kształt ugód z Kredytobiorcami. Nie mają na to zbyt wiele czasu, bo już 25 marca 2021. zbierze się Izba Cywilna Sądu Najwyższego, która ma rozstrzygnąć rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym spraw frankowych.

Dotychczas z roszczeniami przeciwko bankom wystąpiło mniej niż 10% Frankowiczów. Jednak w drugim kwartale 2021 r. sytuacja ta może ulec gwałtownej zmianie, a sądy zaleje fala pozwów.

Wiele wskazuje na to, że banki zdały wreszcie sobie sprawę, że w ich interesie jest opracowanie ugód, które będą satysfakcjonowały Frankowiczów. Rozstrzygnięcie najważniejszych rozbieżności orzeczniczych przez Sąd Najwyższy na korzyść kredytobiorców może bowiem doprowadzić do poważnych skutków w funkcjonowaniu instytucji finansowych. O rekordowo dużej liczbie spraw skierowanych przez Frankowiczów przeciwko bankom może zadecydować również sytuacja gospodarcza w Polsce. Jeżeli kredytobiorcy będą mieli problemy ze spłatą rat, z pewnością zaczną występować do sądu lub zaprzestaną spłaty kredytów.

Dotychczas w odpowiedzi na korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcia wiele banków próbowało zastraszać swoich kredytobiorców informując ich o  możliwych przyszłych roszczeniach z tytułu korzystania z kapitału banku w przypadku uznania umowy za nieważną. Jak się okazuje, banki robiły to bezprawnie, co potwierdzają kolejne orzeczenia sądów w tym zakresie.

Czy zawarcie przedsądowej ugody z bankiem jest jednak korzystne dla Frankowiczów? Zdaniem ekspertów – nie. Zgodnie z ich treścią kredytobiorcy muszą bowiem zrzec się dalszych roszczeń związanych z umową, które są znacznie wyższe niż korzyści wynikające z proponowanej ugody. Obecnie środowisko prawnicze stoi na stanowisku, że rozpatrywanie jakiejkolwiek propozycji ugody powinno nastąpić po tym jak bank otrzyma pozew z sądu – dopiero wtedy można zacząć analizować taką propozycję pod kątem opłacalności.

Czy oczekiwana uchwała Sądu Najwyższego, mająca na celu ujednolicenie stanowiska sądów w zakresie rozliczeń stron w sytuacji stwierdzenia nieważności umowy, zmieni sytuację Frankowiczów? Pozostaje mieć nadzieję, że tak. O tym, czy kredytobiorcy masowo ruszą do sądów by walczyć o swoje prawa przekonamy się już niebawem.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »