fbpx

Banki proszą NBP o pomoc w sprawach frankowych

Banki, które przez wiele lat udzielały kredytów we frankach szwajcarskich, wysłały do członków zarządu Narodowego Banku Polskiego list z prośbą o wsparcie NBP w razie dojścia do skutku ugód z Frankowiczami.

Bankowcy proszą, by Narodowy Bank Polski porozumiał ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym i skupił od niego franki poza rynkiem. Wówczas NBP mógłby odsprzedać je polskim bankom. Rozwiązanie to pozwoliłoby im na spłacenie finansowania frankowych kredytów i zamknięcie pozycji walutowej powstałej wskutek ugód i przewalutowań.

Jak informuje \”Rzeczpospolita\”, z listu bankowców do NBP wynika, że zgodnie z szacowaną skalą konwersji hipotek pozycja walutowa, która może wymagać domknięcia poprzez zakup za złote waluty i zawarcie transakcji zabezpieczających (SWAP lub CIRS), to około 14 mld CHF oraz do 1,3 mld euro, czyli odpowiednio 58 mld złotych i 5,8 mld złotych. Rozważana jest opcja z otwarciem dwóch „okien\” do przeprowadzenia transakcji, m.in. z tego powodu, że banki nie są jednakowo zaawansowane w przygotowaniu porozumień.

O ile ugody kosztować mogą sektor sektor bankowy od 30 do 40 mld złotych (zakładając konwersję 70 proc. umów), to banki powinny jednak to obciążenie udźwignąć. Należy bowiem mieć na względzie, że w przypadku korzystnego dla klientów wyroku Sądu Najwyższego, który ma zapaść 25 marca 2021 r., banki będą musiały ponieść znacznie większe koszty. W przypadku unieważnień umów, braku opłat za kapitał i przedawnienia roszczeń banków koszt sektora mógłby sięgnąć nawet 120 mld złotych.

Jeżeli wyrok Sądu Najwyższego okaże się dla Frankowiczów korzystny, nic nie będzie już stało na przeszkodzie, by chętniej kierowali sprawy do sądów przecwko bankom. To dlatego bankowcy deklarują, że przyśpieszają prace nad porozumieniami z Frankowiczami.

W całym 2020 r. w sprawach frankowych w Polsce zapadło 955 wyroków, z czego 92% było korzystnych dla Frankowiczów – banki wygrały w zaledwie 5% przypadków. Szacuje się, że pod koniec 2020 r. w sądach mogło toczyć się ponad 35 tys. spraw frankowych.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »