fbpx

Banki nie przedstawiły dla NBP żadnych propozycji w sprawie kredytów frankowych

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że banki nie przedstawiły mu żadnej konkretnej deklaracji w sprawie przewalutowania kredytów frankowych.

Pod koniec stycznia 2021 r. bankowcy skierowali list do NBP, w którym poprosili bank centralny o wsparcie. Chodzi o to, by Narodowy Bank Polski porozumiał się ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym i skupił od niego franki poza rynkiem. Następnie NBP miałby udostępnić walutę bankom – te wówczas mogłyby spłacić finansowanie kredytów frankowych.

– Tymczasem banki w swoim liście, który skierowały zresztą w ramach jakiegoś dziwnego trybu postępowania do mediów, niczego konkretnego nie deklarują – ujawnił na konferencji prasowej, która odbyła się 5 lutego 2021 r. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. – Informują jedynie, że pracują nad koncepcją przewalutowania. Ale nie ma żadnych konkretów. Cały czas deklarujemy gotowość zapoznania się ze szczegółami planowanej operacji. Zobaczymy, co banki wypracują i wtedy podejmiemy decyzję – dodał.

Jak podkreślił prezes NBP, środowisko bankowe nie jest jednomyślne w ogóle co do zasadności wspomnianej wyżej operacji. – Wiele banków jest na etapie \”wait and see\” – przyznał Glapiński. Zaznaczył również, że porozumienie w sprawie kredytów walutowych powinno wyeliminować lub znacznie ograniczyć ryzyko z nimi związane dla całego sektora, a nie tylko dla poszczególnych banków. – Z drugiej strony, rozwiązanie nie może być zagrożeniem dla banków, szczególnie tych relatywnie słabszych – wyjaśnił.

Prezes Narodowego Banku Polskiego jest zdania, że zakończenie niepewności związanych z kredytami walutowymi z pewnością wyszłoby sektorowi bankowemu na dobre, jednak póki co cel ten znajduje się bardzo daleko. Przyznał również, że fatalne byłoby rozwiązanie, w wyniku którego kredytobiorcy walutowi nagle znaleźli się w uprzywilejowanej sytuacji wobec kredytobiorców złotowych.

W swojej wypowiedzi Glapiński zaznaczył, że zadaniem Narodowego Banku Polskiego nie jest ocenianie decyzji sądów. – Mogę się natomiast wypowiedzieć na temat skutków ekonomicznych. W praktyce gospodarczej nieznane są przypadki, żeby do ustalania ceny pieniądza w danym kraju stosować stopy procentowe właściwe do walut innego kraju. Przyjęcie do kredytu w złotych oprocentowania zależnego od sytuacji w zupełnie innym kraju postawiłoby na głowie zasady ekonomiczne – wyjaśnił.

Prezes Narodowego Banku Polskiego ujawnił również swoje stanowisko na temat koncepcji wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. – Z punktu widzenia czystej ekonomii, oddanie kapitału do czasowego korzystania co do zasady łączy się z wynagrodzeniem, ze względu na występowanie zmian wartości pieniądza w czasie. W przypadku wieloletnich kredytów, jakimi są kredyty mieszkaniowe, zwrot wyłącznie otrzymanej nominalnej kwoty kapitału oznaczałby, że kredytobiorca korzystający z udostępnionego kapitału oddawałby realnie znacznie mniej niż otrzymał. Jednocześnie bank przez cały czas musiał te kredyty finansować, ponosząc przy tym koszty. W kategoriach stricte ekonomicznych sprawa wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wydaje się bezsporna. Spierać powinno się o to, ile powinno wynosić to wynagrodzenie – powiedział Glapiński zaznaczając przy tym, że odnosi się wyłącznie do aspektu ekonomicznego i nie ingerując w niezależność sądów.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »