fbpx

Analiza kredytu we frankach szwajcarskich

Do naszej kancelarii zgłosiła się pani Anna z prośbą o przeanalizowanie zaciągniętego przez nią w sierpniu 2006 roku kredytu we frankach szwajcarskich.

Kwota kredytu w dniu jego zaciągnięcia wynosiła 936 444 CHF (w przeliczeniu na polską walutę było to 2 300 000 PLN). Kurs kupna waluty z dnia udzielenia kredytu wynosił 2,4561 CHF, a marża banku to 0,70%. Umowa została kredytowana na 300 miesięcy (30 lat) w równych ratach. Wartość spreadu wyniosła 3%.

Aktualna wysokość zadłużenia Kredytobiorcy to 402 678,88 CHF (1 712 672,79 PLN), zaś aktualna wysokość miesięcznej raty spłaty kredytu to 3 285,95 CHF (13 980,32 PLN). Na chwilę obecną Pani Anna zapłaciła już raty kredytu na łączną kwotę 2 103 861,20 PLN.

Analiza kredytu w różnych wariantach

Na prośbę Klientki przyjrzeliśmy się możliwości rozliczenia kredytu bez indeksacji (tzw. odfrankowienia). Wysokość miesięcznej raty spłaty kredytu wyniosłaby wówczas 8 073,08 PLN. W tym przypadku aktualna wysokość zadłużenia to 1 045 385,67 PLN, a suma należnych rat kredytu to 1 520 642,22 PLN. Zmniejszenie salda zadłużenia w porównaniu do aktualnego roszczenia banku wyniosłoby 667 287,12 PLN. Oznaczałoby to, że Pani Anna dokonała nadpłaty kredytu na kwotę 583 218,98 PLN. Ostatecznie więc jako Kredytobiorca zyskałaby 1 250 506,10 PLN.

W przypadku rozliczenia nieważnej umowy kredytu aktualna wysokość zadłużenia Pani Anny wyniosłaby 2 300 000 PLN. Do zapłacenia pozostałaby jej kwota 196 138,80 PLN. Zmniejszenie salda zadłużenia w porównaniu do aktualnego roszczenia banku – w tym przypadku tożsame z łączną korzyścią Kredytobiorcy – wyniosłoby 1 516 533,99 PLN.

I ostatnia możliwa opcja – rozliczając kredyt jak kredyt w PLN (zgodnie z propozycją Komisji Nadzoru Finansowego) aktualna wysokość miesięcznej spłaty kredytu wyniosłaby 10 185,50 PLN. W takim przypadku aktualna wysokość zadłużenia to 1 247 930,82 PLN, a suma należnych rat kredytu to 2 149 092,88 PLN. Do zapłacenia Pani Annie pozostałaby więc kwota 45 231,67 PLN. Zmniejszenie salda zadłużenia w porównaniu do aktualnego roszczenia banku wyniosłoby 464 741,96 PLN, zaś łączna korzyść Kredytobiorcy to 419 510,29 PLN.

Rozliczenie kredytu przez bank

Biorąc pod uwagę powyższe dane możemy łatwo zauważyć w jaki sposób banki manipulują informacjami dotyczącymi kredytów frankowych. Mówiąc wprost, rozliczenia kredytu według banku wydają się co najmniej nieuczciwe. Swoją drogą, czy to nie dziwne, że banki same wychodzą z propozycjami ugód, które zawierają propozycje zmniejszenia wysokości zadłużenia nawet o 400 000 PLN?

Zgodnie z powyższymi kalkulacjami, jeżeli Pani Anna zdecyduje się walczyć z bankiem, może zyskać nawet 1 600 000 PLN. Jeżeli pójdzie na ugodę, również zyska, lecz znacznie mniej – ok. 1 200 000 PLN.

Jeżeli nie wiedzą Państwo, co o tym sądzić – chętnie wyjaśnimy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »