fbpx

Rekordowa liczba restrukturyzacji firm w 2021 r.

W drugim kwartale 2021 r. otwarte postępowania restrukturyzacyjne może ogłosić nawet 400 przedsiębiorstw.

Jak czytamy w raporcie MGW Corporate Consulting Group, w pierwszym kwartale 2021 r. padł rekord pod względem liczby otwartych postępowań restrukturyzacyjnych. \”Dynamika poprzedniego sezonu nabrała jeszcze większego tempa wraz z początkiem br. Monitor Sądowy i Gospodarczy podaje, że w pierwszym kwartale 2021 roku odnotowano 394 tego typu decyzji ze strony przedsiębiorców, co przekłada się na ponad 25-procentowy wzrost względem wskaźników za poprzedni kwartał\” – czytamy w dokumencie.

Autorzy raportu przypominają, że w drugim kwartale 2020 r. otwarte postępowanie restrukturyzacyjne ogłosiło 117 przedsiębiorstw, w trzecim – 222, a w czwartym – 213. Ich zdaniem drugi kwartał 2021 r. będzie ostatnim okresem, w którym możliwe będzie wykorzystanie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które stanowi obecnie najczęściej wybieraną formę restrukturyzacji. \”Mając jednak na uwadze szczyt trzeciej fali pandemii oraz utrzymujące się ograniczenia prognozujemy, iż w kolejnym kwartale ilość otwieranych postępowań może przekroczyć 400 firm\” – napisano w raporcie.

Najwięcej restrukturyzacji na Mazowszu

Z opracowania wynika, że w I kwartale 2021 r. najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych, bo aż 95, otwarto w województwie mazowieckim. Kolejne województwa w zestawieniu to wielkopolskie (44), śląskie (42) i łódzkie (29). Najmniej postępowań ogłoszono w województwie opolskim (4), świętokrzyskim (5), lubuskim (10) oraz podkarpackim (11).

\”Dokonując analizy ilości otwieranych postępowań w przeliczeniu na ilość firm zarejestrowanych, prym wiedzie województwo podkarpackie, w którym odnotowano najwięcej niewypłacalności. Na drugim miejscu, podobnie jak w poprzednim raporcie, uplasowało się województwo warmińsko-mazurskie. Znacząco jednak wzrósł odsetek firm otwierających postępowanie w województwie lubelskim oraz łódzkim\” – napisano w dokumencie.

Autorzy raportu dodają, że wysokie pozycje w zestawieniu utrzymują również województwa mazowieckie i wielkopolskie. Istotny spadek – jako jedno z nielicznych województw – odnotowało województwo warmińsko-mazurskie, które było liderem poprzedniego rankingu.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Jak się okazuje, największe problemy przeżywa obecnie branża rolnicza. Największe problemy odnotowują firmy zajmujące się chowem i hodowlą bydła mlecznego oraz uprawami rolnymi połączonymi z chowem i hodowlą. \”Wzrost w pierwszym kwartale ilości otwieranych postępowań o prawie 45 proc. wydatnie świadczy o tym, że obserwowane już od wielu kwartałów problemy tej branży nie zmieniają się\” – zaznaczono.

Wysoki procentowo wzrost (także o 45 proc.) odnotowuje również branża przemysłowa.

Restrukturyzacja firm usługowych

Raport wskazuje, że największą ilościowo grupę stanowią przedstawiciele \”pozostałych usług\” oznaczonych kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności od 64 do 96. \”Duży udział w tym zbiorze (27%) mają firmy posiadające PKD 69-75 – działalność profesjonalna naukowa i techniczna. Głównymi natomiast branżami otwierającymi postępowania w tej grupie są biura rachunkowe i podatkowe (23 proc.) oraz firmy zajmujące się pozostałym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (również 23 proc.)\” – napisano.

Trzecią co do wielkości grupą w ramach \”pozostałych usług\” otwierają przedsiębiorstwa prowadzące działalność finansową – jest to ponad 10%. Są to głównie duże firmy zarejestrowane w PKD jako działalność holdingowo-finansowa (60%), które zajmują się przede wszystkim udzielaniem innych form pożyczek zarówno osobom fizycznym jak również podmiotom gospodarczym.

źródło: MGW Corporate Consulting Group

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »