fbpx
restrukturyzacja firm

Rekordowa liczba restrukturyzacji firm w 2021 r.

W drugim kwartale 2021 r. otwarte postępowania restrukturyzacyjne może ogłosić nawet 400 przedsiębiorstw.

Jak czytamy w raporcie MGW Corporate Consulting Group, w pierwszym kwartale 2021 r. padł rekord pod względem liczby otwartych postępowań restrukturyzacyjnych. \”Dynamika poprzedniego sezonu nabrała jeszcze większego tempa wraz z początkiem br. Monitor Sądowy i Gospodarczy podaje, że w pierwszym kwartale 2021 roku odnotowano 394 tego typu decyzji ze strony przedsiębiorców, co przekłada się na ponad 25-procentowy wzrost względem wskaźników za poprzedni kwartał\” – czytamy w dokumencie.

Autorzy raportu przypominają, że w drugim kwartale 2020 r. otwarte postępowanie restrukturyzacyjne ogłosiło 117 przedsiębiorstw, w trzecim – 222, a w czwartym – 213. Ich zdaniem drugi kwartał 2021 r. będzie ostatnim okresem, w którym możliwe będzie wykorzystanie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które stanowi obecnie najczęściej wybieraną formę restrukturyzacji. \”Mając jednak na uwadze szczyt trzeciej fali pandemii oraz utrzymujące się ograniczenia prognozujemy, iż w kolejnym kwartale ilość otwieranych postępowań może przekroczyć 400 firm\” – napisano w raporcie.

Najwięcej restrukturyzacji na Mazowszu

Z opracowania wynika, że w I kwartale 2021 r. najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych, bo aż 95, otwarto w województwie mazowieckim. Kolejne województwa w zestawieniu to wielkopolskie (44), śląskie (42) i łódzkie (29). Najmniej postępowań ogłoszono w województwie opolskim (4), świętokrzyskim (5), lubuskim (10) oraz podkarpackim (11).

\”Dokonując analizy ilości otwieranych postępowań w przeliczeniu na ilość firm zarejestrowanych, prym wiedzie województwo podkarpackie, w którym odnotowano najwięcej niewypłacalności. Na drugim miejscu, podobnie jak w poprzednim raporcie, uplasowało się województwo warmińsko-mazurskie. Znacząco jednak wzrósł odsetek firm otwierających postępowanie w województwie lubelskim oraz łódzkim\” – napisano w dokumencie.

Autorzy raportu dodają, że wysokie pozycje w zestawieniu utrzymują również województwa mazowieckie i wielkopolskie. Istotny spadek – jako jedno z nielicznych województw – odnotowało województwo warmińsko-mazurskie, które było liderem poprzedniego rankingu.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Jak się okazuje, największe problemy przeżywa obecnie branża rolnicza. Największe problemy odnotowują firmy zajmujące się chowem i hodowlą bydła mlecznego oraz uprawami rolnymi połączonymi z chowem i hodowlą. \”Wzrost w pierwszym kwartale ilości otwieranych postępowań o prawie 45 proc. wydatnie świadczy o tym, że obserwowane już od wielu kwartałów problemy tej branży nie zmieniają się\” – zaznaczono.

Wysoki procentowo wzrost (także o 45 proc.) odnotowuje również branża przemysłowa.

Restrukturyzacja firm usługowych

Raport wskazuje, że największą ilościowo grupę stanowią przedstawiciele \”pozostałych usług\” oznaczonych kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności od 64 do 96. \”Duży udział w tym zbiorze (27%) mają firmy posiadające PKD 69-75 – działalność profesjonalna naukowa i techniczna. Głównymi natomiast branżami otwierającymi postępowania w tej grupie są biura rachunkowe i podatkowe (23 proc.) oraz firmy zajmujące się pozostałym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (również 23 proc.)\” – napisano.

Trzecią co do wielkości grupą w ramach \”pozostałych usług\” otwierają przedsiębiorstwa prowadzące działalność finansową – jest to ponad 10%. Są to głównie duże firmy zarejestrowane w PKD jako działalność holdingowo-finansowa (60%), które zajmują się przede wszystkim udzielaniem innych form pożyczek zarówno osobom fizycznym jak również podmiotom gospodarczym.

źródło: MGW Corporate Consulting Group

 

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: