fbpx

Co daje restrukturyzacja firmy?

Jednym z najbardziej skutecznych instrumentów, które może uchronić zadłużoną firmę przed upadłością, jest jej restrukturyzacja.

Głównym celem restrukturyzacji jest zawarcie porozumienia z wierzycielami, w ramach którego część zobowiązań może zostać umorzona, a pozostała część jest rozkładana na raty. Ilość rat i czas na ich spłacenie zostają dopasowane do indywidualnych możliwości przedsiębiorcy. W ten sposób zyskuje on możliwość wyjścia na prostą oraz kontynuowania działalności gospodarczej bez zbędnych obciążeń. Jednocześnie restrukturyzacja zapewnia spłatę wierzycieli.

Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z kilku trybów postępowania restrukturyzacyjnego, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i sanacyjnego lub też wprowadzonego w czasie pandemii COVID-19 uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. O wyborze trybu postępowania decyduje wiele czynników.

Co najbardziej istotne, restrukturyzacja przedsiębiorstwa chroni przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli – istnieje wówczas możliwość wstrzymania postępowań egzekucyjnych czy też uchylenia zajęcia rachunku bankowego. Ponadto przedsiębiorstwo zyskuje czas niezbędny do wprowadzenia niezbędnych zmian w jego polityce operacyjnej. Niewątpliwymi zaletami procesu restrukturyzacji są również: możliwość odzyskania zaufania u kontrahentów, poprawa relacji z wierzycielami, a także optymalizacja zadłużenia firmy.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z intencjami ustawodawcy prawo restrukturyzacyjne ma opierać się na założeniu ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i poszanowaniu praw wierzycieli. Obowiązujące w tym zakresie przepisy zapewniły dłużnikom i kontrahentom instrumenty prawne umożliwiające restrukturyzację przy ochronie praw wierzycieli, oddzieliły restrukturyzację od upadłości  – co pozwoliło na wyzbycie się negatywnych skojarzeń uczestników rynku gospodarczego, zwiększyły uprawnienia aktywnych wierzycieli oraz poprawiły szybkość i efektywność postępowania.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »