fbpx

Względy słusznościowe

Względy słusznościowe – czym są?

Zajmując się prawem upadłościowym, nie sposób nie natknąć się na pojęcie względów humanitarnych oraz słusznościowych, które uregulowane są w art. 491 ze zn. 4, ust. 2 i 3 p.u.n. Są to podstawowe i pierwotne normy moralne, którymi posłużyć się może każdy dłużnik, u którego zachodzi chociażby jedna negatywna przesłanka do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Postaram się nieco bardziej przybliżyć pojęcie względów słusznościowych. Otóż, jest to pojęcie nieostre oraz elastyczne, na które powoływać się może były przedsiębiorca, który posiada zobowiązania z okresu prowadzenia działalności, a chce ubiegać się o upadłość konsumencką. Jest to swego rodzaju furtka dla dłużnika.

Względy słusznościowe w praktyce powodują jednakże kłopoty z ich jednolitą interpretacją. Można być powiedzieć, że co Sąd to interpretacja. Należy zaznaczyć, że względy słusznościowe i humanitarne nie powinny być z sobą utożsamiane. Względy słusznościowe, mogą być identyfikowane z zasadami współżycia społecznego. I tak też na względy słusznościowe, powołać możemy się wtedy, kiedy dłużnik jest w młodym, bądź podeszłym wieku, gdy jego sytuacja rodzinna oraz mieszkalna jest krytyczna, a także wtedy gdy zadłużaniu towarzyszyły instynktowne zachowania np. pomoc rodzinie.

Przykładowo na względy słusznościowe, powołać się może były przedsiębiorca, który nie złożył w terminie wniosku o upadłość gospodarczą, ponieważ w danym okresie był obłożnie chory, bądź też opiekował się chorą osobą.

Reasumując, względy słusznościowe to normy, które dostatecznie muszą uzasadniać niedostosowanie się konsumenta do przepisów oraz usprawiedliwiać uchybienie terminu. Jak już wyżej pisano, powyższe względy są pojęciami nieostrymi, a co za tym idzie w każdym przypadku powołanie się na wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd musi dokonać ich indywidualnej wykładni.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »