fbpx

Spłacenie zadłużenia w ratach

Na początku naszej przygody z oddłużaniem, należy ustalić z jakiego tytułu powstało nasze zadłużenie.

Jeżeli jesteśmy już w sytuacji, w której otrzymaliśmy postanowienie od komornika, to bez problemu znajdziemy na nim potrzebne nam informacje. Na takim postanowieniu winno być napisane co jest podstawą prowadzonej egzekucji, a także kto jest wierzycielem. Z takimi informacjami, możemy podjąć próby zmierzające do zawarcia z wierzycielem ugody. W razie wyrażenia zgody na zawarcie takiej ugody, możemy swobodnie ustalić dogodny dla nas plan spłaty zadłużenia, a także wysokość poszczególnych rat. Taka ugoda to bez wątpienia szansa dla dłużnika i należy z nią jak najszybciej wystąpić, gdyż każdy dzień ma ogromne znaczenie w tej kwestii. Im szybciej wniosek o ugodę zostanie złożony u komornika, tym mniejsze będą koszta związane np. ze sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

W momencie kiedy dojdziemy do porozumienia z wierzycielami, możemy dążyć do tego, by wystosowali do komornika pismo o zawieszenie postępowania. Takie działanie jest dość powszechne, co najważniejsze egzekucje często są zawieszane. Zasadniczym problemem jest jednak ustalenie wysokości rat spłaty. Takie raty muszą satysfakcjonować obie strony i zarazem być ustalone w wysokości, którą będziemy w stanie spłacać.

Należy pamiętać, że ugoda jest dokumentem, który dla swojej ważności wymaga wskazania daty jej zawarcia oraz oznaczenie stron przystępujących do porozumienia. Ugodę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Ugoda powinna się składać z dwóch paragrafów, z których pierwszy odnosić się powinien do toczącego się postępowania egzekucyjnego oraz wysokości zadłużenia z wyszczególnieniem należności głównej i odsetek. W tym samym paragrafie powinniśmy wskazać wysokość rat oraz dzień ich płatności. Drugi paragraf powinien traktować o zobowiązaniu wierzyciela do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Na końcu ugodę należy oczywiście podpisać.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »