fbpx

Jak wyjść z długów? Pomoc z zadłużeniem

Nie wiesz, jak wyjść z długów? Oddłużanie to proces stopniowy, zwłaszcza jeśli kwota, z jaką zalegasz, jest spora, a zaległości w spłacie trwają od dłuższego czasu. Istnieje wiele powodów, przez które można nieoczekiwanie wpaść w kłopoty finansowe i spiralę zadłużenia — choroba, wypadek czy utrata pracy to niektóre z nich. W takiej sytuacji nie można popadać w bezczynność, bo zobowiązania od tego nie znikną, a jedynie urosną. Sprawdź, jak poradzić sobie z długami.

Co świadczy o tym, że popadasz w zadłużenie?

Pytanie, jak wyjść z zadłużenia wiele osób zadaje sobie dopiero wtedy, gdy jego poziom jest już bardzo duży. Sygnały, że popada się w długi, przychodzą już wcześniej. Są to pisma wzywające do zapłaty, pisma sądowe czy w końcu komornicze o wszczęciu egzekucji. To zwykle ostateczny moment, w którym dłużnicy zdają sobie sprawę z ogromu problemu i zaczynają szukać sposobów jak spłacić zadłużenie.

Musisz mieć świadomość, że egzekucja komornicza jest już ostatnim etapem windykacji należności, najbardziej dotkliwym dla dłużnika. Komornik ma duże możliwości egzekwowania spłaty roszczenia. Może zająć część Twojego wynagrodzenia za pracę, wejść Ci na konto bankowe, a także zająć i zlicytować składniki Twojego majątku, np. dom, mieszkanie czy samochód. Warto więc wiedzieć, jak wyjść ze spirali długów już wcześniej.

Spirala długów. Dlaczego trzeba jej unikać?

Spirala zadłużenia jest to sytuacja, gdy zaciągnięte zobowiązania zaczynają wymykać się spod kontroli. Wiele osób, by spłacić swoje wierzytelności, zaciąga kolejne pożyczki lub kredyty. Po pewnym czasie pojawiają się problemy ze spłacaniem wszystkich zobowiązań. Coraz trudniej jest zapanować nad terminami spłat. Często też osoby biorące kolejne chwilówki, nie biorą pod uwagę faktu, że nie będą w stanie ich spłacić w terminie.

Takie działania mogą w szybkim czasie doprowadzić do powstania długów niemożliwych do spłacenia. Jeśli nie dłużnik nie podejmie żadnych kroków, czekają go spore kłopoty — wezwania od wierzycieli, sprawy sądowe czy w końcu spotkania z komornikiem. Jedynym sposobem na to, jak wyjść z pętli zadłużenia jest podjęcie kroków zmierzających do spłacenia swoich długów. I to jak najszybciej!

Jak wyjść z długów? Plan krok po kroku

Świadomość zadłużenia potrafi spędzać sen z powiek. Nie należy jednak popadać w panikę albo mieć nadzieję, że problemy same się rozwiążą. Istnieje kilka sposobów na rozwiązanie tej trudnej sytuacji życiowej. Poniżej przedstawiamy 5 kroków do tego, by wyjść z długów i cieszyć się znów normalnym życiem.

  1. Zrób plan spłaty długów. Stwórz szczegółową listę swoich zobowiązań i dokładnie przeanalizuj podpisane umowy pożyczek i kredytów. Następnie ustal, które z nich wymagają spłaty w pierwszej kolejności, np. ze względu na prowadzoną już egzekucję. Kolejne do spłaty powinny być te długi, które generują najwyższe koszty (odsetki, prowizje). Gdy spłacisz te zobowiązania, spłacaj następne i tak aż do pozbycia się ich w całości.
    Jeżeli masz takie możliwości, staraj się również nadpłacać kredyty lub pożyczki, co znacznie obniży ich ostateczny koszt. Trzymanie się ustalonego planu pozwoli Ci co najmniej na spłatę wymaganych rat w regularnych odstępach czasu, bez konieczności zaciągania kolejnych pożyczek.
  2. Buduj poduszkę finansową, czyli gromadź oszczędności. To tak naprawdę najlepszy sposób na zapobieganie powstawaniu zadłużenia. Spróbuj odkładać choćby małe kwoty, ale regularnie. Dzięki temu zyskasz możliwość pokrywania nimi wszelkich nieprzewidzianych wydatków, bez konieczności zaciągania pożyczek. W miarę spłaty długów zwiększaj środki przeznaczane na poduszkę finansową.
  3. Sprawdź, czy dług się nie przedawnił. Jeśli wierzyciel w takim wypadku wystąpi do sadu o zapłatę, to jego powództwo zostanie oddalone i nie będzie miał żadnych możliwości żądania od Ciebie zapłaty.
    Wierzyciel nie może dochodzić spłaty po upływie 6 lat od dnia wymagalności roszczenia (termin ten liczy się osobno dla każdej z rat). Jeśli masz dług wobec podmiotów, które udzieliły Ci pożyczki lub kredytu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, termin przedawnienia jest krótszy i wynosi 3 lata.
  4. Spróbuj zawrzeć ugodę z wierzycielem. Wielu dłużników ignoruje próby kontaktu ze strony wierzycieli w sprawie zadłużenia, co nie pozostawia im innego wyjścia niż wejście na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. Jeśli natomiast uda Ci się dogadać z wierzycielem, może zgodzić się na przykład na korzystne do spłaty raty lub na odroczenie spłaty na jakiś czas, dzięki czemu możesz w tym czasie uregulować inne zaległości.
  5. Skorzystaj z pomocy adwokata. Pomoc prawnika jest nieoceniona przy każdym z opisanych rozwiązań. Kancelaria prawna pomoże Ci stworzyć plan spłaty, szczegółowo analizując wszystkie Twoje zobowiązania i umowy z wierzycielami. W Twoim imieniu będzie się też kontaktować z wierzycielami, negocjując warunki ugody i korzystnej spłaty zobowiązania. Adwokat lub radca prawny sprawdzi również, czy długi nie uległy już przedawnieniu. Profesjonalna pomoc sprawi, że unikniesz wielu pułapek.

Pozostałe sposoby na pozbycie się długów

Jeżeli nie masz możliwości wychodzenia z długów małymi kroczkami opisanymi powyżej, są jeszcze inne sposoby rozwiązania tego problemu. Jak wyjść z długów nie mając pieniędzy? Wyjściem może być upadłość konsumencka — specjalna procedura sądowa przeznaczona dla osób fizycznych, mająca na celu oddłużenie ich w sytuacji, gdy samodzielnie nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą długów. W jej wyniku dochodzi do całkowitego lub częściowego umorzenia długów i uregulowania ciążących na dłużniku zobowiązań wobec wierzycieli. Można się o nią ubiegać po spełnieniu odpowiednich przesłanek, a jedną z nich jest brak możliwości regulowania swoich rachunków od co najmniej 3 miesięcy.

Bankructwo konsumenckie można także ogłosić bez majątku, w trybie uproszczonym. Jeśli jesteś osobą niewypłacalną, nieposiadającą żadnych nieruchomości, ruchomości ani dochodów, Twoje długi zostaną całkowicie umorzone,

Jak jeszcze można poradzić sobie z zadłużeniem? Sposobem jest także wejście w spór sądowy z wierzycielami o stwierdzenie nieważności zawartej umowy. Podstawą do tego mogą być niedozwolone klauzule, które wierzyciel zastosował, a których wyeliminowanie powoduje niemożność wykonania umowy. Przykładem są tutaj kredyty frankowe, ale podobna sytuacja może dotyczyć każdej umowy kredytu lub chwilówki.

Jeżeli Twoje zobowiązanie uległo przedawnieniu, możesz wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie jego nieistnienia. Wtedy zyskasz podstawę do niespłacania długu, a  wierzyciel nie będzie mógł wstąpić na drogę sądową o zapłatę.

Podsumowanie

Znasz już sposoby na to, jak wyjść z długów i zacząć normalnie żyć. Jeśli masz podobne problemy, nie bój się skorzystać z pomocy specjalistów od spraw oddłużenia. Kancelaria Prawna FENIX specjalizuje się w oddłużaniu osób fizycznych, a także restrukturyzacji przedsiębiorstw.  Prowadzimy m.in. mediacje i negocjacje z wierzycielami, przygotowujemy sprzeciwy od nakazów zapłaty, pomagamy w wysyłaniu dokumentów przez system — Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz reprezentujemy dłużników przed sądem. Naszym klientom oferujemy pomoc zarówno podczas  starania się o upadłość konsumencką, jak i po jej ogłoszeniu na etapie syndyka lub planu spłaty wierzycieli. Dzięki nam skutecznie pozbędziesz się długów!

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »