fbpx

Czym jest świadomość konsumencka?

Według Słownika języka polskiego świadomość to stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie. Za to świadomość konsumencka zwykle utożsamiana jest ze znajomością praw konsumenta. W skład tych praw przysługujących konsumentowi wchodzą: prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń, prawo do reprezentacji oraz prawo do informacji i edukacji. Taki świadomy swoich praw konsument, zna swoje obowiązki, a także obowiązki usługodawców, handlowców i producentów. Z taką znajomością jest wstanie wyegzekwować swoje prawa, a także pomyślnie sfinalizować każdą umowę.

Świadomość konsumencka jak się okazuje to nie tylko prawa i obowiązki, ale także potrzeby i pragnienia konsumenta. Wszystko to należy wziąć pod uwagę przy wyborze oferty, z której konsument chce skorzystać. Rynek jest tak rozbudowany, że bardzo łatwo o podjęcie błędnej decyzji, która w skutkach dla konsumenta może być na swój sposób tragiczna. W podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z danych usług, najważniejsze jest zdobycie jak największej ilości informacji o danym kontrahencie, a także o produkcie lub usłudze, którą jesteśmy zainteresowani. Następnie należałoby porównać ceny i jakość oferowanych produktów czy usług z innymi propozycjami. Na sam koniec należałoby określić swoje możliwości finansowe, a także konieczność skorzystania z danej oferty.

Każdy konsument powinien wiedzieć, że to w jego interesie leży skrupulatne zapoznanie się z treścią umów, które podpisuje. Powinien znać także warunki i możliwości odstąpienia od umowy.
Współczesny konsument ma wiele możliwości i sposobów pozyskiwania wszelkich informacji. Przed podjęciem decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy, może sprawdzić kontrahenta w jawnych rejestrach KRS i CEIDG, które są dostępne dla każdego zainteresowanego.

Podsumowując, aby nie popełnić błędu należy trzeźwo podchodzić do napływu ciągłych informacji. Jeszcze lepiej jeśli znamy podstawowe metody marketingowe, mające wpływ na podejmowane przez nas decyzje.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »